Decizia nr. 27 din 12.01.2012

18.01.2012


Trimiteteţi articolul prin email title=

privind somarea S.C. PLOIEŞTI IMPORT EXPORT S.R.L.

cu sediul în PLOIEŞTI, Str. Mihai Bravu nr. 85, jud. Prahova

 pentru postul RADIO PRAHOVA

Întrunit în şedinţă publică în ziua de 12 ianuarie 2012, Consiliul Naţional al Audiovizualului a analizat raportul de monitorizare întocmit de Serviciul Inspecţie, în baza reclamaţiei înregistrate la CNA cu nr. 15071/15.11.2011 privind emisiunea „Dimineaţa cu BB” difuzată în ziua de 03.06.2011 de postul RADIO PRAHOVA. Postul RADIO PRAHOVA aparţine S.C. PLOIEŞTI IMPORT EXPORT S.R.L. (licenţa audiovizuală nr. R 038.2/29.03.1993 şi decizia de autorizare nr. 030.3/25.02.2003).
 În urma analizării raportului de monitorizare, membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul S.C. PLOIEŞTI IMPORT EXPORT S.R.L. a încălcat dispoziţiile articolelor 30, 33 alin. (1) şi (3) şi 34 alin. (1) din Decizia nr. 220/2011 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, cu modificările ulterioare.

Potrivit prevederilor invocate:
 art. 30: Furnizorii de servicii media audiovizuale au obligaţia să respecte drepturile şi libertăţile fundamentale ale omului, viaţa privată, onoarea şi reputaţia, precum şi dreptul la propria imagine.
 art. 33 alin. (1): Orice persoană are dreptul la respectarea vieţii private şi de familie, a domiciliului şi a corespondenţei. alin. (3) Este interzisă difuzarea de ştiri, dezbateri, anchete sau de reportaje audiovizuale care constituie imixtiuni în viaţa privată şi de familie a persoanei, fără acordul acesteia.
 art. 34 alin. (1): Orice persoană are dreptul la propria imagine.

În fapt, postul RADIO PRAHOVA a difuzat în data de 03.06.2011, în intervalul orar 07.00-11.00, emisiunea “Dimineaţa cu BB”, realizată şi prezentată de Bubanu şi Blaj. Unul dintre prezentatori a precizat că emisiunea este preluată şi difuzată, în direct, de postul TELEVIZIUNEA PRAHOVA. Cei doi prezentatori au citit şi comentat din conţinutul unei scrisori trimise pe adresa postului de d-na Aura Marina, informaţiile prezentate fiind de natură a prejudicia dreptul la imagine şi la viaţă privată al persoanei.

Redăm din raportul de monitorizare: “Bubanu: aaa, hm bun începem da? Pentru Radio Prahova! «Pentru Dascălu Cristina… avocat în tribunal!» Blaj: Aha! Bubanu: «Te-ai culcat (în scrisoare scrie “te-ai tăvălit”) cu toţi bărbaţii»…(Blaj râde) «şi acum vrei zestre pentru bastard.» Asta-i prima dedicaţie. Aşa scrie! (...) Bubanu: «Pentru… Hmm, domnul Marina Viorel»… Blaj: Cum? Pentru domnul Marina Viorel? Bubanu: Da! Blaj: Aşa! Bubanu: «Nu ai fost capabil să mergi la parastasele tatălui tău şi vrei bani dobitocul dracului.» Blaj: Bă, baiatule! Deci …deja mă sperie, adică… cum să-ţi zic, se ridică aşa părul pe mine şi... (...) Bubanu: Încă un paragraf!...E o scrisoare care probabil cuprinde… tot conflictul interior din mintea doamnei Marina Aura. … Deci e vorba, odată, despre “Dascălu Cristina, avocat în tribunal”, care “s-a culcat cu toţi bărbaţii şi acum vrea zestre pentru bastard” şi, în al doilea rând, dedicaţie şi “pentru domnul Marina Viorel… care nu a fost capabil să meargă la parastasele tatălui său, iar acum vrea bani “dobitocul dracului”. Citez:...În incheiere…(...) Bubanu: «Lăsaţi farmecele dobitocii dracului.» Blaj: Lăsaţi farmecele? Bubanu: … Probabil domnu… Viorel împreună …. Blaj: cu doamna… Bubanu: cu doamna Cristina… avocată…în tribunal…care s-a culcat cu toţi bărbaţii şi acum vrea zestre pentru bastard…organizează sesiuni de chiromanţie şi alte tâmpenii de gen, drept pentru care… mai am ceva în plic?... drept pentru care... Blaj: Ia vezi! Nu mai e? Bubanu: Drept pentru care… doamna Aura le spune foarte clar şi concis: «Lăsaţi farmecele dobitocii dracului.”

Analizând emisiunea, membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul nu a respectat unele drepturi fundamentale ale omului, drepturi ocrotite şi protejate de legislaţia audiovizuală şi de legea fundamentală, şi anume, dreptul la imagine şi la viaţă privată al persoanei. Astfel, ignorând dispoziţiile din legislaţia audiovizualului, radiodifuzorul nu a ţinut cont atunci când, realizatorii emisiunii, citind din scrisoarea trimisă de o anume persoană, a dat publicităţii informaţii din conţinutul acesteia, informaţii de natură a prejudicia dreptul la imagine şi la viaţă privată a persoanei. Or, potrivit dispoziţiilor din Codul audiovizualului, orice persoană are dreptul la respectarea dreptului la imagine şi la viaţă privată şi de familie.

Mai mult decât atât, informaţiile din conţinutul scrisorii au fost difuzate fără acordul persoanelor în cauză, ceea ce a avut drept consecinţă prejudicierea dreptului la imagine şi la viaţă privată a acestora. Conform prevederilor art. 33 alin. (3) din Codul audiovizualului, este interzisă difuzarea de informaţii care constituie imixtiuni în viaţa privată şi de familie a persoanei, fără acordul acesteia. În calitate de garant al interesului public, Consiliul Naţional al Audiovizualului consideră că radiodifuzorii au obligaţia de a evita în emisiunile audiovizuale crearea unor asemenea situaţii care afectează drepturile consacrate prin Legea fundamentală a ţării, precum şi prin legislaţia audiovizuală. Ţinând cont de aceste aspecte, membrii Consiliului au propus sancţionarea radiodifuzorului cu somaţie publică. În temeiul prevederilor art. 144 alin. (2) din Decizia nr. 220/2011 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 91 alin. (1) şi (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, cu respectarea prevederilor art. 15 din aceeaşi lege,

Consiliul Naţional al Audiovizualului adoptă următoarea

DECIZIE:
 Art. 1: Radiodifuzorul S.C. PLOIEŞTI IMPORT EXPORT S.R.L., titular al licenţei audiovizuale nr. R 038.2/29.03.1993 şi al deciziei de autorizare nr. 030.3/25.02.2003, se sancţionează cu somaţie publică de intrare de îndată în legalitate pentru încălcarea prevederilor articolelor 30, 33 alin. (1) şi (3) şi 34 alin. (1) din Decizia nr. 220/2011 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, cu modificările ulterioare.
 Art. 2. În conformitate cu prevederile art. 93 alin. (3) din Legea audiovizualului, prezenta decizie poate fi atacată direct la secţia de contencios administrativ a curţii de apel, fără a fi necesară formularea unei plângeri prealabile, în termen de 15 zile de la comunicare.
 Art. 3. Potrivit dispoziţiilor art. 931 alin. (1) şi (3) din Legea nr. 504/2002, astfel cum a fost modificată prin Legea nr. 333/2009, radiodifuzorul are obligaţia de a transmite în următoarele 24 de ore de la comunicare, de cel puţin 3 ori, în intervalul orar 06.00-14.00, din care o dată în principala emisiune de ştiri, următorul text:

Consiliul Naţional al Audiovizualului a sancţionat postul RADIO PRAHOVA cu somaţie publică, întrucât în cadrul emisiunii „Dimineaţa cu BB”, difuzată în data de 03.06.2011, au fost prezentate informaţii de natură să prejudicieze imaginea unor persoane şi dreptul la viaţă privată a acestora.”

Vă atragem atenţia că textul nu poate fi difuzat în calupuri de publicitate.