Decizia nr. 263 din 17.05.2012

17.05.2012


Trimiteteţi articolul prin email title=

privind somarea S.C. IACOVIMY COMPANY S.R.L.
com. Schela, Drumul Comunal Schela - Negrea, judeţul Galaţi

pentru postul RURAL TV

Întrunit în şedinţă publică în ziua de 17 mai 2012, Consiliul Naţional al Audiovizualului a analizat rapoartele întocmite de Serviciul Inspecţie în baza reclamaţiilor înregistrate la C.N.A. sub nr. 6288/24.04.2012 şi 6605/02.05.2012, cu privire la difuzarea publicităţii politice în unele emisiuni ale posturilor de televiziune.

Postul de televiziune RURAL TV aparţine S.C. IACOVIMY COMPANY S.R.L. (licenţă audiovizuală nr. TV-C 110.1/24.02.2004 şi decizia de autorizare nr. 633.0-1/20.04.2004).

Analizând raportul de monitorizare, membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul S.C. IACOVIMY COMPANY S.R.L. a încălcat prevederile art. 139 din Decizia nr. 220/2011 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, cu modificările şi completările ulterioare.

Potrivit dispoziţiilor invocate, publicitatea, pozitivă sau negativă, în legătură cu partide politice, oameni politici, mesaje politice este interzisă, cu excepţia perioadelor de campanie electorală.

În fapt, în perioada 22 - 25 aprilie 2012, postul de televiziune Rural TV a transmis permanent un material înregistrat cu o durată tolală de 01:20:00, care cuprindea imagini de la o şedinţă politică a organizaţiei locale PSD Schela, în cadrul căreia au fost dezbătute mai multe subiecte printre care şi candidatura unei persoane la funcţia de primar al localităţii.

Redăm din raportul de monitorizare:

P. Bărceanu: Vreau să facem o altfel de politică şi pe parcursul anului acestuia o să ajungeţi la concluzia că nu îmi place să fiu aşa un şablon o copiere cum a făcut Petrea Maricel în continuare după ce a plecat Iacov...oamenii să vadă că noi suntem aproape de ei, oamenii să vadă...şi Petrea Maricel s-a trezit că trebuie făcut ceva. Până acuma a dormit şi ne-am frecat mâinile. Astea-s realităţile!...(...).. Astea-s probleme de doi lei, le rezolv în trei zile...o să vin şi o să vă cer să-mi mai daţi probleme!... (...)...
..Am capacitate, am fortă! Ştiu ce trebuie să fac! Şi a fi lider trebuie să te naşti cu ceva aici. Pentru că eu anul acesta am trei proiecte europene ...deci milioane de euro discutăm. Da. Bărceanu Petru! O să vadă toţi oamenii în patru ani de zile unde ajunge Bărceanu Petru...aduc irigaţiile în comună...eu vă demonstrez că Bărceanu Petru o să facă ce n-au putut să facă cei 300 oameni de la ANIF. Da. Şi o să avem apă...Sunt foarte multe lucruri care se pot face. Şi uşor!..Dar oamenii au de ales. ..Dar de ambiţie mă face! Şi de ce?...Şi rămâne comuna cum era acu 10 ani! Şi de ce?..Deci nu făcute la mascaradă!...Mai avem şi noi un statut. Nu mai suntem după revoluţie.
Un invitat:... Atât îi sfătuiesc pe concetăţenii mei să-l susţină pe domnul Bărceanu Petru la funcţia de primar al comunei pentru binele lor şi pentru binele localităţilor Schela şi Negrea...
Un alt invitat: Sfătuiesc concetăţenii mei să voteze forţa! Să voteze valoarea! Să voteze competenţa ...
Un alt invitat: Sfătuiesc cetăţenii comunei să voteze candidatul nostru Petru Bărceanu!

Analizând conţinutul materialului audiovizual prezentat publicului în perioada 22-25 aprilie 2012 de radiodifuzor, Consiliul a apreciat că acesta a încălcat dispoziţiile referitoare la difuzarea publicităţii politice, publicitate interzisă în afara perioadelor de campanie electorală.

Astfel, prin prezentarea de care a beneficiat domnul Petru Bărceanu, candidat la funcţia de primar al localităţii Schela, Consiliul a considerat că emisiunea a depăşit cadrul unei informări cu privire la un subiect de interes general şi a avut un evident caracter de promovare a unui viitor competitor electoral.

Difuzarea unor aspecte referitoare la candidatura acestuia, precum şi îndemnurile la vot pentru acesta au fost în contradicţie cu dispoziţiile prevederilor art. 139 din Codul audiovizualului, în condiţiile în care campania electorală pentru alegerile locale urma să înceapă la data de 11 mai 2012.

Faţă de aspectele constatate, membrii Consiliului au propus sancţionarea radiodifuzorului cu somaţie publică.

În temeiul şi cu respectarea dispoziţiilor art. 144 alin. (2) şi (3) din Decizia nr. 220/2011 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual şi ale art. 91 alin. (1) şi (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, cu respectarea prevederilor art. 15 din aceeaşi lege,

Consiliul Naţional al Audiovizualului adoptă următoarea

DECIZIE:

Art. 1: Radiodifuzorul S.C. IACOVIMY COMPANY S.R.L. (licenţă audiovizuală nr. TV-C 110.1/24.02.2004 şi decizia de autorizare nr. 633.0-1/20.04.2004, pentru postul RURAL TV), se sancţionează cu somaţie publică de intrare de îndată în legalitate pentru încălcarea dispoziţiilor art. 139 din Decizia nr. 220/2011 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 2. În conformitate cu prevederile art. 93 alin. (3) din Legea audiovizualului, prezenta decizie poate fi atacată direct la secţia de contencios administrativ a curţii de apel, fără a fi necesară formularea unei plângeri prealabile, în termen de 15 zile de la comunicare.

Art. 3. Potrivit dispoziţiilor art. 931 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 504/2002, astfel cum a fost modificată prin Legea nr. 333/2009, radiodifuzorul are obligaţia de a transmite în următoarele 24 de ore de la comunicare, sonor şi vizual, de cel puţin 3 ori, în intervalul orar 18.00-22.00, din care o dată în principala emisiune de ştiri, următorul text:

„Consiliul Naţional al Audiovizualului a sancţionat postul de televiziune RURAL TV cu somaţie publică întrucât, în perioada 22-25 aprilie 2012, a difuzat publicitate politică, în afara campaniei electorale, fapt interzis de prevederile art. 139 din Codul audiovizualului. Potrivit dispoziţiilor menţionate, publicitatea, pozitivă sau negativă, în legătură cu partide politice, oameni politici, mesaje politice este interzisă, cu excepţia perioadelor de campanie electorală. ”