Decizia nr. 262 din 17.05.2012

17.05.2012


Trimiteteţi articolul prin email title=

privind amendarea cu 10.000 lei a S.C. NORD VEST TV ADVERTISING SRL
Satu Mare, Str. Zutpfen nr. 53/A, jud. Satu Mare
C.U.I. 26330738

postul de televiziune NORV-VEST TV
Satu Mare, Bd. Transilvaniei nr. 3, jud. Satu Mare

Întrunit în şedinţă publică în ziua de 17 mai 2012, Consiliul Naţional al Audiovizualului a analizat raportul întocmit de Serviciul Inspecţie cu privire la emisiunea „Ceaiul de dimineaţă” din 21 martie 2012, difuzată de postul de televiziune NORV-VEST TV din Satu Mare.

Postul NORV-VEST TV aparţine radiodifuzorului S.C. NORD VEST TV ADVERTISING SRL (licenţa audiovizuală nr. TV-C 002.4/13.02.2003 şi decizia de reautorizare nr. 487.1-2/25.10.2005).

Analizând raportul de monitorizare, membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul a încălcat prevederile art. 3 alin. (1) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, raportate la cele ale articolelor 34 alin. (1) şi 40 alin. (3) din Decizia nr. 220/2011 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual.

Conform art. 3 alin. (1) din Legea audiovizualului, prin difuzarea şi retransmisia serviciilor de programe se realizează şi se asigură pluralismul politic şi social, diversitatea culturală, lingvistică şi religioasă, informarea, educarea şi divertismentul publicului, cu respectarea libertăţilor şi a drepturilor fundamentale ale omului.

Potrivit dispoziţiilor din Codul audiovizualului:
- art. 34 (1): „Orice persoană are dreptul la propria imagine.”
- art. 40 (3): „Moderatorii programelor au obligaţia să nu folosească şi să nu permită invitaţilor să folosească un limbaj injurios sau să instige la violenţă.”

Emisiunea matinală „Ceaiul de dimineaţă” este difuzată de postul NORD VEST TV de luni până vineri, între orele 7.00 - 9.00, şi, în reluare, de la ora 00.00. Este o emisiune de divertisment, prezentată de DJ Gabi şi Silvia Cseh.

În fapt, în ziua de 21 martie 2012, în cadrul emisiunii „Ceaiul de dimineaţă”, cei 2 moderatori au comentat evenimentele şi ştirile zilei precedente, au făcut revista presei locale şi au citit horoscopul zilei. A intervenit telefonic dl. Florin Mureşan, care a furnizat informaţii sportive despre echipele sătmărene.

În ultima parte a emisiunii au fost invitaţi d-nii Zoli şi Lehel – instructori la Şcoala de Dresaj Canin, cu care s-au purtat discuţii despre dresajul câinilor.

Pe parcursul emisiunii, la un moment dat, pornind de la informaţia potrivit căreia dl. Horia Roman Patapievici a fost decorat, moderatorul a făcut o serie de comentarii jignitoare la adresa acestuia, folosind un limbaj injurios şi exprimându-se în sensul că l-ar bate pe acesta, dacă l-ar întâlni.

Redăm din raportul de monitorizare:

„DJ Gabi: (...) Am văzut ieri, dragi telespectatori, un protest şi mi-am dat seama deodată că am dreptate! Am dreptate! Horia Roman Patapievici, gunoiul ăla, că nu pot să-i zic altfel, a fost decorat. Şi am văzut la Timişoara o demonstraţie în toată regula a unor oameni de cultură care demonstrau împotriva lui şi luându-se interviu unuia, a zis:”Ăsta? Ăsta să primească? Ăsta ne denigrează peste tot, ăsta e fiul unui mare securist, nomenclaturist, comunist şi peste tot loveşte România, el fiind directorul Institutului Cultural Român. Papagalul ăsta. Ba mai mult, a avut tupeul să spună despre Eminescu, care e iubit de toţi românii din lume, că-i un cadavru viu."
Asta mi-a sărit şi mie în ochi şi de asta aş fi foarte fericit să-l întâlnesc pe Horia Roman Patapievici şi, scuzaţi-mă, aş plăti pe urmă o amendă, i-aş da câteva. Fără nicio reţinere. Aş plăti pe urmă o amendă. M-aţi vedea pe la ştiri, hm? Că nu mă vedeţi destul aici. Deci, eu sunt mare fan Eminescu, soţia mea la fel, avem inclusiv, nu doar poeziile, avem inclusiv corespondenţa lui cu Veronica Micle şi aşa mai departe. Şi vine gunoiul ăsta şi urinează în desertul meu. Păi atunci să nu-l rup în două? Dvs. ce aţi face? Spuneţi-mi, vă rog frumos. Zi-i că nu-i aşa?
Silvia: Ba da..
DJ Gabi: Şi mai are şi o problemă mare. Că miroase. Urina lui miroase a pipi de maimuţă (cei doi moderatori se amuză)." Membrii Consiliului au constatat că, prin comentariile injurioase şi denigratoare, cu accente violente, ale moderatorului, radiodifuzorul a încălcat prevederile art. 3 alin. (1) din Legea audiovizualului potrivit cărora prin difuzarea şi retransmisia serviciilor de programe se realizează şi se asigură informarea, educarea şi divertismentul publicului, cu respectarea libertăţilor şi a drepturilor fundamentale ale omului.

Obligaţia radiodifuzorilor de a difuza emisiunile, indiferent de genul programului (ştiri, dezbateri, divertisment), cu respectarea drepturilor fundamentale ale omului, se concretizează şi prin folosirea unui limbaj civilizat, precum şi a unei atitudini decente.

Aşa cum s-a putut constata din raportul de monitorizare, S.C. NORD VEST TV ADVERTISING SRL a încălcat dreptul persoanei la imagine, demnitate şi onoare, drepturi garantate şi de Legea fundamentală, la art. 30 alin. (6).

Normele din domeniul audiovizualului prevăd obligaţia ce revine moderatorilor de a nu folosi un limbaj injurios. Or, membrii Consiliului au constatat, pe de o parte, că DJ Gabi a folosit un limbaj suburban, vulgar, iar, pe de altă parte, că acesta a manifestat public intenţia de a-l agresa fizic pe dl. Patapievici, dacă l-ar întâni, motivul constituindu-l opiniile diferite de cele ale d-lui Patapievici cu privire la poetul Mihai Eminescu.

Consiliul apreciază că exprimarea liberă cu privire la creaţia eminesciană se putea face în termeni civilizaţi, fără a se aduce atingere unor drepturi fundamentale ale omului.

În mod paradoxal, deşi subiectul se referea la valori culturale importante ale poporului român, iar discuţiile pe această temă ar fi presupus un grad ridicat de exigenţă, moderatorul s-a comportat într-un mod incalificabil, ajungând să ameninţe cu violenţa o persoană care a exprimat o opinie diferită de cea a domniei sale în legătură cu poetul Mihai Eminescu.

Consiliul consideră că un astfel de derapaj este deosebit de grav în domeniul audiovizualului, televiziunea constituind forma de comunicare cea mai importantă pentru societatea românească. Spaţiul audiovizual creează modele de comportament, de atitudine în societate şi de aceea libertatea de exprimare nu poate constitui un drept absolut.

Potrivit prevederilor Cap. 2 - „Dispoziţii cu privire la programe”, art. 1 lit. b) din Convenţia europeană privind televiziunea transfrontieră, ratificată prin Legea nr. 56/2003, toate elementele serviciilor de programe, prin prezentarea şi conţinutul lor, trebuie să respecte demnitatea şi drepturile fundamentale ale oricărei persoane şi, în special, ele nu trebuie să evidenţieze violenţa sau să fie susceptibile de incitare la violenţă.

Consiliul consideră că libertatea de exprimare, ca principiu fundamental al statului de drept, presupune respectarea normelor de drept interne şi internaţionale care garantează tuturor persoanelor dreptul de a se manifesta potrivit propriilor opţiuni. Aceste opţiuni nu pot leza, însă, drepturile altor membri ai colectivităţii, aşa cum este şi dreptul la propria imagine, demnitate şi onoare.

Faţă de aceste aspecte, membrii Consiliului au propus amendarea radiodifuzorului cu suma de 10.000 lei.

Supusă la vot, propunerea de amendare a fost adoptată în condiţiile şi cu respectarea dispoziţiilor art. 15 din Legea audiovizualului, cu modificările şi completările ulterioare.

În temeiul prevederilor art. 90 alin. (1) lit. h) şi alin. (2) şi ale art. 91 alin. (1) şi alin. (3) din Legea audiovizualului, cu modificările şi completările ulterioare,

Consiliul Naţional al Audiovizualului adoptă următoarea

DECIZIE:

Art. 1. Radiodifuzorul S.C. NORD VEST TV ADVERTISING SRL (licenţa audiovizuală nr. TV-C 002.4/13.02.2003 şi decizia de reautorizare nr. 487.1-2/25.10.2005), pentru postul de televiziune NORV-VEST TV, se sancţionează cu amendă în cuantum de 10.000 lei pentru încălcarea prevederilor art. 3 alin. (1) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare raportate la cele ale articolelor 34 alin. (1) şi 40 alin. (3) din Decizia nr. 220/2011 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual.

Art. 2. În conformitate cu prevederile art. 93 alin. (3) din Legea audiovizualului, prezenta decizie poate fi atacată direct la secţia de contencios administrativ a curţii de apel, fără a fi necesară formularea unei plângeri prealabile, în termen de 15 zile de la comunicare.

Art. 3. Potrivit dispoziţiilor art. 93^1 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 504/2002, astfel cum a fost modificată prin Legea nr. 333/2009, radiodifuzorul are obligaţia de a transmite în următoarele 24 de ore de la comunicare, sonor şi vizual, de cel puţin 3 ori, în intervalul orar 18.00-22.00, din care o dată în principala emisiune de ştiri, următorul text:

„Consiliul Naţional al Audiovizualului a sancţionat postul NORD-VEST TV cu amendă de 10.000 lei, întrucât, într-una din ediţiile emisiunii „Ceaiul de dimineaţă”, moderatorul a folosit un limbaj injurios la adresa unei persoane şi şi-a manifestat public intenţia de a o agresa fizic pentru opiniile exprimate de aceasta în legătură cu unul din cei mai cunoscuţi poeţi români.

O astfel de atitudine a fost de natură să prejudicieze drepturi fundamentale ale omului, precum dreptul la imagine, demnitate şi onoare protejate de Legea audiovizualului."

Vă atragem atenţia că textul nu poate fi difuzat în calupuri de publicitate.