Decizia nr. 260 din 17.05.2012

17.05.2012


Trimiteteţi articolul prin email title=

privind somarea S.C. REALITATEA MEDIA S.A. C.U.I. 14080700
cu sediul în Bucureşti, Şos. Bucureşti-Ploieşti nr. 172-176,
Clădirea Willbrook, Corp A, et. 3, cam. 5, sector 1,

pentru postul de televiziune REALITATEA TV Târgu Mureş
Târgu Mureş, str. Gheorghe Doja nr. 231, judeţul Mureş

Întrunit în şedinţă publică în ziua de 17 mai 2012, Consiliul Naţional al Audiovizualului a analizat raportul întocmit de Direcţia Monitorizare în baza reclamaţiei înregistrate sub nr. 4982/29.03.2012 cu privire la emisiunea informativă difuzată de postul Realitatea TV Târgu Mureş în zilele de 13 şi 14 martie 2012.

Postul de televiziune REALITATEA TV Târgu Mureş aparţine S.C. REALITATEA MEDIA S.A. (licenţa audiovizuală nr. TV 309.9/26.05.2004, decizia de autorizare nr. 915.0/20.09.2005 şi de reautorizare nr. 915.2/04.11.2010).

În urma analizării raportului de monitorizare, membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul S.C. REALITATEA MEDIA S.A. a încălcat dispoziţiile art. 66 alin. (1) lit. a) şi art. 70 din Decizia nr. 220/2011 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual.

Potrivit prevederilor invocate:

„ART. 66 (1) În programele de ştiri şi dezbateri informarea în probleme de interes public, de natură politică, economică, socială sau culturală, trebuie să respecte următoarele principii:
a) asigurarea imparţialităţii, echilibrului şi favorizarea liberei formări a opiniilor, prin prezentarea principalelor puncte de vedere aflate în opoziţie, în perioada în care problemele sunt în dezbatere publică;

ART. 70 În cadrul programelor de ştiri şi dezbateri care abordează probleme de interes public privind minorităţile etnice, religioase sau sexuale se va prezenta şi un punct de vedere al acestora.”

În fapt, postul de televiziune Realitatea TV Târgu Mureş a difuzat în ziua de 13.03.2012, între orele 18:11 – 18:40, emisiunea informativă „Realitatea de la ora 18”, în cadrul căreia au fost transmise 3 ştiri având ca subiect înfiinţarea unei facultăţi cu predare în limba maghiară la Universitatea de Medicină şi Farmacie Târgu Mureş, subiectul fiind dezbătut cu dl. Ciprian Aron, jurnalist Realitatea TV, prezent în platou, şi dl. Doru Oprişcan, deputat PD-L, prin telefon.

Astfel, prima ştire a avut ca temă publicarea pe site-ul Ministerului Educaţiei a proiectului de Hotărâre de Guvern care prevede înfiinţarea unei facultăţi cu predare în limba maghiară la UMF Târgu Mureş. Faţă de conţinutul acestei hotărâri, în ştire au fost prezentate poziţiile studenţilor români şi maghiari, a rectorului Universităţii de Medicină şi Farmacie, dl. Constantin Copotoiu, precum şi poziţia partidelor politice aflate în opoziţie. În cea de a doua ştire, a fost prezentată poziţia studenţilor Facultăţii de Farmacie din Cluj şi ai Universităţii Babeş- Bolyai care s-au solidarizat cu protestele de la Universitatea de Medicină şi Farmacie Târgu Mureş, iar cea de a treia ştire a avut ca temă poziţia Preşedintelui Consiliului Naţional Secuiesc, dl. Biro Zsolt, privind scandalul de la Universitatea de Medicină şi Farmacie Târgu Mureş.

Redăm din raportul de monitorizare: „Student român: Total nu suntem de acord cu această Hotărâre de Guvern şi cu siguranţă o vom contesta şi vom veni cu foarte multe amendamente.
Constantin Copotoiu, rector UMF: Sunt articole care se referă la înfiinţarea unei facultăţi, când şi cu consultarea senatului universitar. Noi nu am fost consultaţi, nu ne-a întrebat nimeni ce dorim şi cum dorim. Dar văd că este o facultate, aşa cum vă spuneam, mixtă: română, engleză şi maghiară, cum era şi până acum. Care-i diferenţa?
Voce off: Reprezentanţii studenţilor maghiari au făcut astăzi primele declaraţii privind poziţia lor oficială. Ei îşi doresc înfiinţarea unei linii de studiu în limba maghiară pentru că, spun ei, profesorii maghiari îi vor învăţa termenii de specialitate şi în limba română. În ceea ce priveşte lipsa cadrelor didactice, ei au adăugat că nu este de datoria lor să rezolve această problemă.
Studentă maghiară: Poziţia noastră în numele studenţilor maghiari este că vrem secţia sau linia maghiară, dacă numai facultate se poate şi asta e bine. Pentru noi este important să învăţăm în limba noastră maternă, pentru că înţelegerea materiei este mult mai bună în limba maternă. Asta nu înseamnă că nu vrem să învăţăm termenii în română şi că nu vrem să stăm de vorbă cu pacienţii români.
Voce off: Opoziţia spune că dacă hotărârea va fi adoptată, va depune o moţiune de cenzură.
Doru Oprişcan, deputat PD-L: Ceea ce, eu cred că, nu ştiu, câţi şi cine îşi doreşte acest lucru decis de politic şi nu de mediul academic din Universitatea de Medicină şi Farmacie din Târgu Mureş. Şi cred că este o mare greşeală a politicienilor. Şi a celor care insistă şi a celor care acceptă şi a celor care se dau fete mari, mă refer aici la opoziţie. Se uită perioada 2002 când alţii se aflau la guvernare şi tot aşa, complet aiurea după părearea mea, au separat cele două licee din Târgu Mureş, Papiu exclusiv în limba română şi Bolyai exclusiv în limba maghiară.
(...) Studentă: Solidarizez cu cei din Târgu Mureş pentru că vreau să se păstreze autonomia română a universităţii. Nu am nimic împotriva secţiei maghiare, numai că nu mi se pare normal ca Universitatea să aibă autonomie maghiară.
(...) Biro Zsolt, Preşedinte Consiliul Naţional Secuiesc: Dacă ne gândim bine, UDMR-ul este de 16 ani la guvernare. Mereu auzim aceleaşi sloganuri, că trebuie să fim acolo în Guvern ca să ajutăm comunitatea maghiară, ca să rezolvăm problema educaţiei în limba minorităţilor. Timp de 16 ani aceşti guvernanţi, aceşti deputaţi şi senatori n-au avut timp să rezolve chestiunea învăţământului în limba maghiară la UMF şi se trezesc cu trei luni înainte de alegeri.”

Cele 3 ştiri au fost redifuzate în aceeaşi zi, de la ora 20:00, fiind prezentată şi poziţia organizaţiei de tineret a Partidului Conservator.

În ziua de 14.03.2012, în emisiunea informativă „Realitatea de la ora 18” subiectul privind înfiinţarea unei facultăţi cu predare în limba maghiară la Universitatea de Medicină şi Farmacie Târgu Mureş a fost reluat prin prezentarea a 7 ştiri având teme diferite, precum: mitingul organizat de organizaţia de tineret a PC Mureş pentru susţinerea studenţilor de la UMF Târgu Mureş; acţiunile ce vor fi întreprinse de studenţii de la UMF, nemulţumiţi de proiectul de Hotărâre de Guvern; prezentarea prevederilor Proiectului de Hotărâre de Guvern privind înfiinţarea unei Facultăţi de Medicină şi Farmacie cu predare în limbile maghiară şi engleză în cadrul UMF Târgu Mureş şi a modalităţilor legale de înfiinţare şi funcţionare a acesteia şi altele.

Ştirile au fost reluate şi în emisiunea informativă de la ora 20:00, fiind prezentată şi poziţia d-lui Alexandru Petru Frăteanu, preşedinte PSD Mureş.

Analizând modul în care a fost dezbătut subiectul privind înfiinţarea unei facultăţi cu predare în limba maghiară la Universitatea de Medicină şi Farmacie Târgu Mureş, membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul a încălcat dispoziţiile legale referitoare la asigurarea echilibrului opiniilor şi punctelor de vedere exprimate pentru favorizarea liberei formări a opiniilor telespectatorilor, precum şi pe cele privind imparţialitatea de care trebuia să dea dovadă.

Astfel, Consiliul a apreciat că modul în care radiodifuzorul a înţeles să prezinte ştirile a fost unul pro-causa, lipsit de imparţialitatea şi obiectivitatea cuvenite unei dezbateri privind un subiect de interes public, important, pe de o parte, pentru societatea românească, iar pe de altă parte, pentru comunitatea maghiară din România.

Faţă de conţinutul ştirilor, Consiliul a constatat că punctele de vedere exprimate nu au conţinut şi opinia reprezentanţiilor minorităţii maghiare din România.

În aceste condiţii, Consiliul a apreciat că atitudinea lipsită de imparţialitate a radiodifuzorului şi felul în care au fost prezentate ştirile nu au fost de natură să asigure o informare corectă şi obiectivă a publicului.

Consiliul consideră că prezentarea unor subiecte de actualitate, cu implicaţii privind minorităţile etnice, trebuie făcută cu respectarea unei informări obiective, nepărtinitoare, printr-o prezentare echidistantă şi echilibrată a opiniilor tuturor părţilor implicate.

Faţă de aceste considerente, în temeiul art. 144 alin. (2) şi (3) din Decizia nr. 220/2011 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, coroborate cu cele ale art. 91 alin. (1) şi alin. (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, cu respectarea prevederilor art. 15 din aceeaşi lege,

Consiliul Naţional al Audiovizualului adoptă următoarea

DECIZIE:

Art. 1: Radiodifuzorul S.C. REALITATEA MEDIA S.A., titular al licenţei audiovizuale nr. TV 309.9/26.05.2004, al deciziei de autorizare nr. 915.0/20.09.2005 şi de reautorizare nr. 915.2/04.11.2010 pentru postul de televiziune REALITATEA TV Târgu Mureş, se sancţionează cu somaţie publică de intrare de îndată în legalitate pentru încălcarea prevederilor art. 66 alin. (1) lit. a) şi art. 70 din Decizia nr. 220/2011 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual.

Art. 2: În conformitate cu prevederile art. 93 alin. (3) din Legea audiovizualului, prezenta decizie poate fi atacată direct la secţia de contencios administrativ a curţii de apel, fără a fi necesară formularea unei plângeri prealabile, în termen de 15 zile de la comunicare.

Art. 3: Potrivit dispoziţiilor art. 93¹ alin. (1) şi (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, astfel cum a fost modificată prin Legea nr. 333/2009, aveţi obligaţia de a transmite în următoarele 24 de ore de la comunicare, sonor şi vizual, de cel puţin 3 ori, în intervalul orar 18.00-22.00, din care o dată în principala emisiune de ştiri, următorul text:

"Consiliul Naţional al Audiovizualului a sancţionat postul de televiziune REALITATEA TV Târgu Mureş cu somaţie publică, întrucât ştirile din cadrul emisiunii informative din 13 şi 14 martie 2012 privind înfiinţarea unei facultăţi cu predare în limba maghiară la Universitatea de Medicină şi Farmacie Târgu Mureş au fost difuzate fără prezentarea unui punct de vedere al minorităţii maghiare, fiind astfel încălcate obligaţiile legale referitoare la asigurarea de către radiodifuzor a imparţialităţii şi echilibrului punctelor de vedere exprimate.”

Vă atragem atenţia că textul nu poate fi difuzat în calupuri de publicitate.