Decizia nr. 259 din 17.05.2012

17.05.2012


Trimiteteţi articolul prin email title=

privind somarea S.C. NORD MEDIA IMAGE S.R.L.,
cu sediul în Botoşani, str. Cireşoaia nr. 16 Jud. Botoşani

pentru postul TELE ’M
Botoşani, str. Cuza Vodă Unirii nr. 4, Hotel Rapsodia etaj 7 Jud. Botoşani

Întrunit în şedinţă publică în ziua de 17 mai 2012, Consiliul Naţional al Audiovizualului a analizat raportul întocmit de Serviciul Inspecţie, în baza reclamaţiei înregistrate sub nr. 1727/06.02.2012, cu privire la emisiunea informativă ”Buletinul de ştiri”, difuzată în data de 23.11.2011, de postul TELE ’M din Botoşani.

Postul de televiziune TELE ’M aparţine S.C. NORD MEDIA IMAGE S.R.L. (licenţa audiovizuală nr. TV 271.3/19.05.2004 şi decizia de autorizare nr. 900.1-1/04.01.2007 pentru localitatea Botoşani, judeţul Botoşani).

În urma analizării raportului, membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul S.C NORD MEDIA IMAGE S.R.L. a încălcat prevederile art. 56 alin. (1) din Decizia nr. 220/2011 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, cu modificările şi completările ulterioare.

Potrivit dispoziţiilor invocate, în termen de două zile de la primirea cererii, radiodifuzorul este obligat să comunice, în scris, solicitantului fie ziua şi ora difuzării dreptului la replică sau a rectificării, fie motivul refuzului.

În fapt, în data de 23.11.2011, postul de televiziune TELE ’M a difuzat de la ora 18.00 emisiunea informativă ,,Buletinul de ştiri’’, prezentată de Mirela Ciorogar şi Sorin Andronache. În cadrul emisiunii a fost difuzată ştirea cu titlul ’’Scandal la asociaţie’’, având ca subiect conflictul apărut la o asociaţie de proprietari din oraşul Botoşani, context în care au fost aduse acuzaţii la adresa preşedintelui asociaţiei, d-nul Dinu Stamate. Ştirea a fost difuzată în reluare în aceeaşi zi, de la ora 22.00.

Redăm din raportul de monitorizare:

’’Mirela Ciorogar: Scandal monstru la o asociaţie de proprietari din Botoşani. Locatarii mai multor scări de bloc s-au aliat împotriva preşedintelui de asociaţie.
Sorin Andronache: Aceştia reclamă încălcarea abuzivă a diferitelor cheltuieli, dar şi faptul că preşedintele de asociaţie îşi rotunjeşte veniturile din buzunarele proprietarilor.
Voce off: Războiul a început în urma cu câteva luni. Locatarii şi-au dat seama că au restanţe la plată la fosta Termica din urmă cu 5-6 ani, de care habar nu aveau. Proprietarii de apartamente îl acuză pe preşedinte că nu a vrut să le pună la dispoziţie documentele care dovedeau prezenţa penalităţilor. La rândul său, preşedintele de asociaţie, Dinu Stamate, dă vina mai departe pe fosta conducere a asociaţiei ,care ar fi sărit nişte luni la plată de care el şi-a dat seama mult mai târziu.
Dinu Stamate: Eu am venit în 2007 când Termica...când Termica ne-a dat în judecată, cînd Termica ne-a dat în judecată cu prima hotărâre, eu a trebuit să verific cine are de plătit penalizări. Între 2006 eu nu eram aici şi contabila de la vremea aceea...a omis să înregistreze decembrie.Uitaţi semnătura cenzorului de atunci care nu eram eu, eu sânt venit din februarie.
Voce off: În acest război de la Asociaţia de Proprietari 29, cei mai şifonaţi se pare că au ieşit proprietarii de apartamente dotaţi cu centrale termice. Aceştia s-au trezit că trebuie să plătească restanţe la Termica, deşi nici măcar nu erau abonaţii societăţii.
Voce off : În plus locatarii îl acuză pe preşedintele de asociaţie că îi trage pe sfoară şi în alt mod, adică îsi rotunjeşte veniturile pe spinarea contribuabililor la asociaţie.
Locatar 1: Să vedem cum de-a ajuns el de la un salariu de 6,5 milioane vechi la 14 milioane salariu, acuma. Dumnealui a pus în mod eronat pe afişe, pe listele de plată salariul, că are numai 10 milioane. Dinu Stamate: Eu am salariul 1391 lei brut.
Voce off: Scandalul iscat la Asociaţia 29 riscă să ajungă prin sălile de tribunal. În plus, proprietarii apartamentelor din raza asociaţiei au şi depus o cerere de renunţare la asociere pentru a scăpa de preşedintele de asociaţie.

În legătură cu această ştire, prin sesizarea înregistrată la CNA sub 1727/06.02.2012, Asociaţia de proprietari nr. 29 din Botoşani, care a constituit subiect al ştirii menţionate mai sus, a reclamat faptul că radiodifuzorul nu i-a soluţionat cererea sa privind acordarea dreptului la replică.

Astfel, considerând că ştirea, aşa cum a fost prezentată, a fost de natură a-i prejudicia interesele legitime, d-nul Stamate Dinu, în calitate de administrator-contabil al asociaţiei, a solicitat verbal, iar, ulterior, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, acordarea dreptului la replică.

Referitor la această situaţie, radiodifuzorul a precizat că, pe de o parte, în ştire a fost prezentat punctul de vedere al d-lui Stamate Dinu în legătură cu faptele care îi erau imputate de către ceilalţi membri ai asociaţiei, iar pe de altă parte, a susţinut că nu a primit vreo solicitare de drept la replică.

Din analiza documentelor transmise de d-nul Stamate Dinu reiese că acesta a formulat cerere de acordare a dreptului la replică, pentru informaţiile difuzate în cadrul emisiunii ’’Buletinul de ştiri’’ din data de 23.11.2012, cerere comunicată postului TELE ’M, conform recipiselor poştale, astfel încât afirmaţia radiodifuzorului conform căreia nu ar fi primit vreo cerere de acordare a dreptului la replică nu este întemeiată.

Analizând raportul de monitorizare, conţinutul sesizării menţionate mai sus, precum şi documentele ataşate acesteia, membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul nu şi-a îndeplinit obligaţia legală prevăzută de art. 56 alin. (1) din Codul audiovizualului, în sensul că nu a răspuns petentului, respectiv Asociaţiei de proprietari nr. 29 din Botoşani, la cererea de acordare a dreptului la replică, respectiv dacă îi va da curs sau nu.

Potrivit dispoziţiilor invocate, ca urmare a primirii unei cereri de acordare a dreptului la replică, radiodifuzorul are obligaţia legală de a răspunde solicitantului, în scris, în termen de două zile, cu privire la modul în care înţelege să o soluţioneze, fie prin acordarea replicii, fie prin refuzul acesteia.

Mai mult decât atât, în ipoteza în care radiodifuzorul nu va da curs solicitării, acesta trebuie să îşi motiveze refuzul, comunicând în scris solicitantului decizia luată, în termen de două zile de la primirea cererii. Faţă de aceste aspecte, în temeiul dispoziţiilor art. 144 alin. (1) din Decizia C.N.A. nr. 220/2011 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, şi ale art. 90 alin. (1) şi (3) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, cu respectarea prevederilor art. 15 din aceeaşi lege,

Consiliul Naţional al Audiovizualului adoptă următoarea

DECIZIE:

Art. 1: Radiodifuzorul S.C. NORD MEDIA IMAGE S.R.L. (licenţa audiovizuală nr. TV 271.3/19.05.2004 şi decizia de autorizare nr. 900.1-1/04.01.2007 pentru postul TELE ’M din localitatea Botoşani ) se sancţionează cu somaţie publică de intrare de îndată în legalitate pentru încălcarea prevederilor art. 56 alin. (1) din Decizia nr. 220/2011 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 2. În conformitate cu prevederile art. 93 alin. (3) din Legea audiovizualului, prezenta decizie poate fi atacată direct la secţia de contencios administrativ a curţii de apel, fără a fi necesară formularea unei plângeri prealabile, în termen de 15 zile de la comunicare.

Art. 3. Potrivit dispoziţiilor art. 93^1 alin. (1) şi (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, astfel cum a fost modificată prin Legea nr. 333/2009, radiodifuzorul S.C. NORD MEDIA IMAGE S.R.L. are obligaţia de a transmite în următoarele 24 de ore de la comunicare, sonor şi vizual, de cel puţin 3 ori, în intervalul orar 18.00 - 22.00, din care o dată în principala emisiune de ştiri, următorul text:

„Consiliul Naţional al Audiovizualului a sancţionat postul TELE ’M din Botoşani cu somaţie publică pentru încălcarea dispoziţiilor art. 56 din Codul audiovizualului, întrucât la cererea de acordare a dreptului la replică formulată de un solicitant nu a răspuns, în scris, în termen de două zile, cu privire la modul în care înţelege să o soluţioneze.’’