Decizia nr. 258 din 17.05.2012

17.05.2012


Trimiteteţi articolul prin email title=

privind somarea S.C. REGAL S.R.L.
cu sediul în RÂMNICU VÂLCEA, Scuarul Mircea cel Bătrân, nr. 8, bl. K, et. 4,
Jud. Vâlcea

pentru postul de televiziune VÂLCEA 1

Întrunit în şedinţă publică în ziua de 17 mai 2012, Consiliul Naţional al Audiovizualului a analizat raportul de monitorizare întocmit de Serviciul Inspecţie, în baza reclamaţiei înregistrate la CNA sub nr. 4348/19.03.2012 cu privire la emisiunea „Idei în actualitate” difuzată în data de 17 martie 2012, de către postul VÂLCEA 1.

Postul de televiziune VÂLCEA 1 din Râmnicu Vâlcea aparţine radiodifuzorului S.C. REGAL S.R.L. (licenţa audiovizuală nr. TV 053.4/22.07.1993, decizia de autorizare nr. 020/12.05.1994 şi reautorizare nr. 020.1-3/17.03.1995). În urma analizării raportului de monitorizare, membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul a încălcat prevederile art. 40 alin. (1) din Decizia nr. 220/2011 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, cu modificările ulterioare.

Potrivit dispoziţiilor invocate, în virtutea dreptului la propria imagine, în cazul în care în programele audiovizuale se aduc acuzaţii unei persoane privind fapte sau comportamente ilegale ori imorale, acestea trebuie susţinute cu dovezi, iar persoanele acuzate au dreptul să intervină pentru a-şi exprima punctul de vedere; dacă acuzaţiile sunt aduse de furnizorul de servicii media audiovizuale, acesta trebuie să respecte principiul audiatur et altera pars; în situaţia în care persoana vizată refuză să prezinte un punct de vedere, trebuie să se precizeze acest fapt.

În fapt, emisiunea “Idei în actualitate” difuzată în data de 17 martie 2012, sub titlul “Viitorul SC OLTCHIM SA”, a avut ca temă de dezbatere privatizarea şi viitorul celei mai importante societăţi comerciale din judeţul Vâlcea. Emisiunea realizată şi moderată de d-na Valeria Tănase i-a avut ca invitaţi pe d-nii Constantin Roibu, director general al SC OLTCHIM SA şi Petre Tănăsoaica, jurnalist – directorul cotidianului local “Viaţa Vâlcii”.

În prima parte a emisiunii, discuţiile s-au axat pe situaţia ce a precedat obţinerea de către SC OLTCHIM SA a aprobării conversiei datoriilor în acţiuni către stat şi principalele obstacole întâmpinate în cursul celor trei ani, până ce Comisia Europeană a aprobat avizarea conversiei. La un moment dat, moderatoarea l-a întrebat pe dl. Constantin Roibu, care au fost cele mai grele obstacole pe care societatea OLTCHIM SA a trebuit să le depăşească în vederea obţinerii avizului Comisiei Europene. În acest context, invitatul Constantin Roibu a formulat acuzaţii la adresa d-lui Tiberiu Pîrnău, director al “Ziarului de Vâlcea”, despre care a afirmat că a fost plătit să publice articole critice şi acuzatoare ce au fost folosite, ca probe, împotriva SC OLTCHIM SA, la Comisia Europeană de la Bruxelles de către PCC (un grup de firme german cu activitate în domeniul petrochimiei, acţionar minoritar al SC OLTCHIM SA).

Referitor la aceste acuzaţii, radiodifuzorul nu a prezentat punctul de vedere al d-lui Tiberiu Pîrnău.

Redăm din raportul de monitorizare:

„Constantin Roibu: Mă rog, obstacolele au fost multe. În primul rând cei de la PCC erau în permanenţă pe holurile UE şi făceau demersuri, făceau lobby. Ca să vă convingeţi, în afară de prezenţa lor în sediul UE, în Decizia dată de Comisie, aici se prezintă: la pct. 1 din Decizie scrie: „PCC, reclamanta a prezentat informaţii cu privire la acest caz prin scrisorile din 6 mai 2010, 18 mai 2010, 19 mai 2010, 28 mai 2010, ... 28 octombrie 2011. Deci imaginaţi-vă că la fiecare adresă dată de PCC şi fiecare reclamaţie, da, adrese care cuprindeau în principal reclamaţii şi de asemenea materiale. Au trimis numeroase materiale conţinând informaţii legate de caz, care cuprindeau în principal diverse articole din presă şi alte informaţii, în majoritate publice.
Petre Tănăsoaica: Care presă?
Constantin Roibu: Presa locală în special şi Evenimentul Zilei, care au fost plătite pentru asemenea măgării... Deci vă daţi seama că la fiecare adresă de la Uniunea Europeană venea prin Consiliul Concurenţei şi trebuia să dăm răspuns la toate tâmpeniile pe care le reclama PCC. A visat Pîrnău că toate spaţiile comerciale din Vâlcea sunt ale lui Roibu, bineînţeles a scris în fiţuica aia pe care o publică el de 2 ori pe săptămână şi ăla e document pe care l-a folosit PCC-ul şi alte măgării de genul ăsta.” În contextul discuţiilor despre situaţia angajaţilor de la societatea OLTCHIM, invitatul Constantin Roibu a făcut din nou referiri la dl. Tiberiu Pîrnău, despre care a afirmat că, prin articolele sale publicate în ziarul pe care îl conduce, acesta doreşte să se facă restructurări în urma retehnologizării instalaţiei ce consumă etilenă. Cităm din raportul de monitorizare: „Constantin Roibu ... Starea OLTCHIM-ului este foarte bună... De exemplu, am avut instalaţia monomeri, instalaţia care consuma etilena de la Piteşti să fabricăm clorura de vinil... Acum patru - cinci ani am adus din Japonia, deci este tehnologie de la firma Toyo Engineering din Japonia şi firma respectivă a venit în România pentru că noi vrem să retehnologizăm instalaţia respectivă, să-i mărim capacitatea. Stiţi ce au spus? „Fabrica noastră în Japonia n-arată ca a voastră! Este perfect întreţinută!” Şi atunci cum să-mi bat eu joc de oamenii care lucrează şi care întreţin fabricile astea?
Petre Tănăsoaica: Păi aşa cere presa, să faceţi restructurări!
Constantin Roibu: Aşa vrea Pîrnău, ca...”.

În ultima parte a emisiunii, au fost discutate aspecte despre privatizarea societăţii, precum şi despre activitatea viitoare a d-lui Constantin Roibu, împrejurare în care s-a reluat discuţia cu privire la piedicile pe care le-a avut de înfruntat şi pe care le are şi în momentul de faţă, SC OLTCHIM SA.

În acest context, invitaţii au făcut din nou comentarii acuzatoare la adresa d-lui Tiberiu Pîrnău, afirmând despre acesta că împreună cu „Ziarul de Vâlcea” ar reprezenta, de fapt, interesele unor oameni de afaceri din Râmnicu Vâlcea şi că într-un articol publicat în ziarul pe care îl conduce „minte cu neruşinare” cu privire la faptul că „la OLTCHIM s-a ţinut Adunarea Generală pentru demararea selecţiei managerului privat şi Roibu a votat împotrivă pentru selectarea acestuia...”, când, în realitate, Adunarea Generală a avut loc pentru demararea acţiunii de selectare a administratorilor.

Cu privire la aceste afirmaţii, radiodifuzorul nu a prezentat punctul de vedere al d-lui Tiberiu Pârnău, punct de vedere care să asigure echilibrul discuţiilor şi al informaţiilor aduse în atenţia publicului.

Redăm din raportul de monitorizare: „Constantin Roibu: ... Cum te laşi cumpărat pentru nimic? Plus, mă uit şi acuma, după ce s-a luat aprobarea de la Bruxelles, mai sunt ziarişti care încearcă să muşte. Domne, nu ştiu cât va continua să mintă omul ăsta, care are Ziarul ăla de Vâlcea, fiţuica aia. Publică în ultimul număr, zice, „la OLTCHIM s-a ţinut Adunarea Generală pentru demararea selecţiei managerului privat şi Roibu a votat impotriva”. Deci minte cu neruşinare. Adunarea Generală nu s-a ţinut pentru selectarea managerului privat. S-a ţinut pentru demararea acţiunii de selectare a administratorilor, conform Ordonanţei 109, iar eu am votat pentru! I-am trimis drept la replică. Vreau să văd dacă are bunul simţ să-l publice. (...)
Petre Tănăsoaica: Staţi putin, n-are permisiunea să-l publice, că el nu e de capul lui.”

Analizând emisiunea, membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul a încălcat prevederile art. 40 alin. (1) din Codul audiovizualului, întrucât deşi a fost dezbătută o problemă de interes public, iar invitaţii au formulat acuzaţii la adresa d-lui Tiberiu Pîrnău, directorul cotidianului „Ziarul de Vâlcea”, moderatoarea nu a solicitat şi un punct de vedere cu privire la acuzaţiile aduse la adresa sa, pentru ca publicul să-şi formeze propria opinie în legătură cu subiectul dezbătut.

Or, potrivit dispoziţiilor invocate, în cazul în care în programele audiovizuale se aduc acuzaţii unei persoane privind fapte sau comportamente ilegale ori imorale, acestea trebuie susţinute cu dovezi, iar persoanele acuzate au dreptul să intervină pentru a-şi exprima punctul de vedere.

Membrii Consiliului au apreciat că publicul a fost privat de dreptul de a-şi forma o opinie corectă cu privire la subiectul de interes public prezentat, ţinând cont de faptul că nu toţi telespectatorii au citit articolele publicate în cotidianul “Ziarul de Vâlcea” la care invitaţii au făcut referire pe parcursul emisiunii.

În acest context, Consiliul consideră că radiodifuzorul avea obligaţia de a prezenta punctul de vedere al d-lui Tiberiu Pîrnău pentru a asigura un echilibru al discuţiilor şi al informaţiilor şi pentru a evalua cât de justificate sunt acuzaţiie aduse la adresa acestuia.

De asemenea, membrii Consiliului au considerat că radiodifuzorul nu a informat publicul cu privire la faptul că persoana în cauză ar fi refuzat să prezinte punctul de vedere cu privire la acuzaţiile formulate împotriva sa de către invitaţi, deşi avea obligaţia să precizeze acest fapt în cazul unui refuz din partea d-lui Tiberiu Pîrnău.

Totodată, Consiliul a constatat că moderatoarea emisiunii, care ar trebui să fie un arbitru neutru şi imparţial, a achiesat la comentariile acuzatoare făcute de către invitaţi, fără a le solicita probe în sprijinul acuzaţiilor formulate, atitudine de natură a afecta dreptul la imagine a persoanei la adresa căreia au fost făcute aceste afirmaţii. Prezentarea unor astfel de comentarii acuzatoare, nesusţinute cu dovezi, sau lipsa punctului de vedere a persoanei la adresa căreia au fost aduse acuzaţiile respective a fost de natură, pe de o parte, să prejudicieze imaginea acesteia, iar pe de altă parte, să afecteze şi să distorsioneze opinia publicului cu privire la subiectul supus atenţiei sale, întrucât, în lipsa unor probe, a unor explicaţii ori a unui punct de vedere opus celui prezentat în emisiune, telespectatorii nu şi-au putut forma în mod liber o opinie.

Având în vedere aceste aspecte, în temeiul prevederilor art. 144 alin. (2) din Decizia nr. 220/2011 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 91 alin. (1) şi (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, cu respectarea prevederilor art. 15 din aceeaşi lege,

Consiliul Naţional al Audiovizualului adoptă următoarea

DECIZIE:

Art. 1: Radiodifuzorul S.C. REGAL S.R.L. titularul licenţei audiovizuale nr. TV 053.4/22.07.1993, al deciziei de autorizare nr. 020/12.05.1994 şi reautorizare nr. 020.1-3/17.03.1995 pentru postul VÂLCEA 1, se sancţionează cu somaţie publică de intrare de îndată în legalitate pentru încălcarea prevederilor art. 40 alin. (1) din Decizia nr. 220/2011 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, cu modificările ulterioare. Art. 2. În conformitate cu prevederile art. 93 alin. (3) din Legea audiovizualului, prezenta decizie poate fi atacată direct la secţia de contencios administrativ a curţii de apel, fără a fi necesară formularea unei plângeri prealabile, în termen de 15 zile de la comunicare. Art. 3. Potrivit dispoziţiilor art. 93^1 alin. (1) şi (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, astfel cum a fost modificată prin Legea nr. 333/2009, radiodifuzorul S.C. REGAL S.R.L. pentru postul VÂLCEA 1 din Râmnicu Vâlcea are obligaţia de a transmite în următoarele 24 de ore de la comunicare, sonor şi vizual, de cel puţin 3 ori, în intervalul orar 18.00 - 22.00, din care o dată în principala emisiune de ştiri, următorul text:

„Consiliul Naţional al Audiovizualului a sancţionat postul VÂLCEA 1 cu somaţie publică, întrucât emisiunea „Idei în actualitate” din 17 martie 2012 a fost difuzată cu încălcarea prevederilor art. 40 din Codul audiovizualului.

Potrivit dispoziţiilor invocate, în cazul în care în programele audiovizuale se aduc acuzaţii unei persoane privind fapte sau comportamente ilegale ori imorale, acestea trebuie susţinute cu dovezi, iar persoana acuzată are dreptul să intervină pentru a-şi exprima punctul de vedere, astfel încât dreptul la imagine al acesteia să nu fie afectat.”

Vă atragem atenţia că textul nu poate fi difuzat în calupuri de publicitate.