Decizia nr. 256 din 17.05.2012

17.05.2012


Trimiteteţi articolul prin email title=

privind somarea S.C. CANARIS S.R.L.

S.C. CANARIS S.R.L. C.U.I. 3051742
Str. Olteţ nr. 10-11 Loc. Braşov Jud. Braşov

pentru postul de televiziune MIX 2

Întrunit în şedinţă publică în ziua de 17 mai 2012, Consiliul Naţional al Audiovizualului a analizat rapoartele întocmite de Serviciul Inspecţie în baza reclamaţiei înregistrate la C.N.A. sub nr. 6412/26.04.2012, cu privire la difuzarea publicităţii politice în unele emisiuni ale posturilor de televiziune.

Postul de televiziune MIX 2 aparţine S.C. CANARIS S.R.L. (licenţă audiovizuală nr. TV 011.2/21.01.1993, decizia de autorizare nr. 093.0/31.01.1995 şi reautorizare nr. 093.3-1/29.05.2008 eliberată la data de 04.02.2011).

Analizând raportul de monitorizare, membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul S.C. CANARIS S.R.L. a încălcat prevederile art. 139 din Decizia nr. 220/2011 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, cu modificările şi completările ulterioare. Potrivit dispoziţiilor invocate, publicitatea, pozitivă sau negativă, în legătură cu partide politice, oameni politici, mesaje politice este interzisă, cu excepţia perioadelor de campanie electorală.

În fapt, postul de televiziune Mix2 a difuzat în ziua de 25 aprilie 2012, în intervalul orar 20:29-20:57, emisiunea de dezbatere „Mix Actual”, realizată şi prezentată de doamna de Onelia Pescaru. Emisiunea cu o durată de 27 de minute şi 26 de secunde, a fost prezentată sub titlul „Peneş Curcanul Redivivus! “, invitatul ediţiei fiind domnul Cătălin Muntean, prezentat de radiodifuzor ca om de afaceri şi candidat la funcţia de primar al municipiului Codlea. În cadrul emisiunii, printre altele, s-a discutat despre activitatea asociaţiei civice „Cătălin Muntean”, despre programul pentru candidatura invitatului la funcţia de primar al municipiului Codlea, precum şi despre lansarea candidaturii pentru primăria Codlea a invitatului, ce urma să aibă loc sâmbătă, 28 aprilie 2012, cu participarea domnului Crin Antonescu şi a domnului Daniel Constantin, fiind anunţat şi un spectacol la orele 17.00.

Redăm din raportul de monitorizare:

Moderatoare: „Pentru că dvs. sunteţi şi în această cursă electorală, vă lansaţi sâmbătă, da’ mai aveţi timp totuşi?”.....(...)
Moderatoare: „ (Oraşul Codlea n.a.) şi în care vreţi să fiţi primar!”
Cătălin Muntean: „Bineînţeles! Am fost întrebat de multe ori, dom’ne dar de ce-ţi doreşti funcţia de primar? Pentru mine este foarte simplu, şi explicaţia este simplă! În momentul în care pe plan personal, din punct de vedere profesional şi din celelalte puncte de vedere reuşeşti, ai bifat nişte căsuţe, îţi ridici ştacheta mai sus şi am spus dom’ne dacă am fost în stare pentru mine, pentru familie pentru atâtea sute de oameni să încropesc acest bussines, acest grup de rezultate deosebite, pentru că în fiecare an am fost premiaţi, am luat diplome de excelenţă, cu afacerea pe care o manegeriez, de ce să nu fac acest lucru şi pentru municipiul Codlea, întrucât din punctul meu de vedere este vorba despre modul în care gestionezi banul, diferă doar faptul că la mine sunt bani privaţi, şi în partea cealaltă sunt bani ai administraţiei.” ..(...)
Moderatoare: „Să fie într-un ceas bun lansarea candidaturii „...aceasta a fost ediţia de astăzi a emisiunii Mix Actual, ne-a fost oaspete în studioul Mix TV, Cătălin Muntean, om de afaceri codlean, dar şi candidat la Primăria din Codlea, pentru Alegerile din 10 Iunie, Onelia Pescau sunt, o seară excelentă tuturor!”

Analizând modul de desfăşurare a emisiunii, Consiliul a apreciat că radiodifuzorul a încălcat dispoziţiile referitoare la difuzarea publicităţii politice, publicitate interzisă în afara perioadelor de campanie electorală.

Astfel, Consiliul a apreciat că emisiunea, prin prezentarea de care a beneficiat domnul Cătălin Muntean, a depăşit cadrul unei informări cu privire la un subiect de interes general şi a avut un evident caracter de promovare a unui viitor competitor electoral, difuzarea unor aspecte referitoare la candidatura acestuia fiind în contradicţie cu dispoziţiile prevederilor art. 139 din Codul audiovizualului, în condiţiile în care campania electorală pentru alegerile locale urma să înceapă la data de 11 mai 2012.

Faţă de aspectele constatate, membrii Consiliului au propus sancţionarea radiodifuzorului cu somaţie publică.

În temeiul şi cu respectarea dispoziţiilor art. 144 alin. (2) şi (3) din Decizia nr. 220/2011 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual şi ale art. 91 alin. (1) şi (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, cu respectarea prevederilor art. 15 din aceeaşi lege,

Consiliul Naţional al Audiovizualului adoptă următoarea

DECIZIE:

Art. 1: Radiodifuzorul S.C CANARIS SRL (licenţă audiovizuală nr. TV 011.2/21.01.1993, decizia de autorizare nr. 093.0/31.01.1995 şi reautorizare nr. 093.3-1/29.05.2008 eliberată la data de 04.02.2011 pentru postul de televiziune MIX 2) se sancţionează cu somaţie publică de intrare de îndată în legalitate pentru încălcarea dispoziţiilor art. 139 din Decizia nr. 220/2011 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 2. În conformitate cu prevederile art. 93 alin. (3) din Legea audiovizualului, prezenta decizie poate fi atacată direct la secţia de contencios administrativ a curţii de apel, fără a fi necesară formularea unei plângeri prealabile, în termen de 15 zile de la comunicare.

Art. 3. Potrivit dispoziţiilor art. 93^1 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 504/2002, astfel cum a fost modificată prin Legea nr. 333/2009, radiodifuzorul are obligaţia de a transmite în următoarele 24 de ore de la comunicare, sonor şi vizual, de cel puţin 3 ori, în intervalul orar 18.00-22.00, din care o dată în principala emisiune de ştiri, următorul text:

„Consiliul Naţional al Audiovizualului a sancţionat postul de televiziune MIX 2 cu somaţie publică, întrucât în cadrul emisiunii „Mix actual” din 25 aprilie 2012, a difuzat publicitate politică.

Potrivit dispoziţiilor Codului audiovizualului, publicitatea, pozitivă sau negativă, în legătură cu partide politice, oameni politici, mesaje politice este interzisă, cu excepţia perioadelor de campanie electorală.”