Decizia nr. 255 din 17.05.2012

17.05.2012


Trimiteteţi articolul prin email title=

privind somarea S.C. B1 TV CHANNEL S.R.L.
Bucureşti, str. Cristian Popişteanu nr. 2-4, et. 3, biroul nr. 7, sector 1
C.U.I. RO 27759259

pentru postul de televiziune B1 TV

Întrunit în şedinţă publică în ziua de 17 mai 2012, Consiliul Naţional al Audiovizualului a analizat raportul de monitorizare întocmit de Serviciul Monitorizare cu privire la respectarea de către postul de televiziune B1 TV a normelor privind desfăşurarea campaniei electorale pentru alegerile locale ce urmează a se desfăşura în data de 10 iunie 2012. Postul de televiziune B1 TV aparţine radiodifuzorului S.C. B1 TV CHANNEL S.R.L. (licenţa audiovizuală nr. S-TV 26.3/15.06.2000, decizia de autorizare nr. 468.0/30.05.2002 şi reautorizare nr. 468.0-3/27.09.2011).

În urma analizării raportului de monitorizare, membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul a încălcat prevederile articolelor 5 alin. (2) şi 10 alin. (1) din Decizia nr. 195/2012 privind principii şi reguli de desfăşurare, prin intermediul posturilor de radio şi de televiziune, a campaniei electorale din anul 2012 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale.

Potrivit dispoziţiilor invocate:

art. 5 (2): Emisiunile dedicate campaniei electorale, spoturile publicitare electorale şi emisiunile informative care prezintă activităţile de campanie ale candidaţilor pot fi difuzate numai în zilele de luni, marţi, miercuri, joi şi vineri, iar emisiunile prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. b) şi c) din acelaşi act normativ vor fi marcate ca atare, la începutul emisiunii, respectiv „emisiune electorală” sau, după caz, „dezbateri electorale”.

art. 10 (1): În cazul prezentării de sondaje de opinie cu conţinut electoral, acestea trebuie însoţite de următoarele informaţii:
a) denumirea instituţiei care a realizat sondajul;
b) data sau intervalul de timp în care a fost efectuat sondajul şi metodologia utilizată;
c) dimensiunea eşantionului şi marja maximă de eroare;
d) cine a solicitat şi cine a plătit efectuarea sondajului.

În fapt, în data de 13.05.2012, postul de televiziune B1 TV a difuzat, începând cu ora 21:00, emisiunea ”Sub semnul întrebării", în cadrul căreia moderatorul Robert Turcescu a prezentat un sondaj de opinie realizat de CURS, în luna mai 2012, în municipiul Bucureşti, despre candidatul cu cele mai mari şanse la funcţia de primar general al Capitalei şi pentru ce partid ar vota bucureştenii pentru Parlament. Din sondaj a reieşit că dl. Sorin Oprescu este preferat pentru Primăria Capitalei şi USL pentru Parlament.

Pornind de la rezultatele acestui sondaj, cei prezenţi în studio au discutat probleme de natură electorală, respectiv despre candidaţii la Primăria Bucureşti şi şansele acestora la funcţia de primar al Bucureştiului.

Or, ţinând cont de faptul că emisiunea s-a desfăşurat într-o zi de duminică şi având în vedere normele legale referitoare la desfăşurarea campaniei electorale pentru alegerile locale, care prevăd că emisiunile dedicate campaniei electorale, spoturile publicitare electorale şi emisiunile informative care prezintă activităţile de campanie ale candidaţilor pot fi difuzate numai în zilele de luni, marţi, miercuri, joi şi vineri, membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul a transmis emisiunea cu încălcarea acestei dispoziţii legale.

De asemenea, sondajul prezentat nu a fost însoţit de precizări privind metodologia folosită, dimensiunea eşantionului şi marja de eroare, cine a solicitat şi cine a plătit efectuarea sondajului, fapt ce contravine prevederilor art. 10 alin. (1) din Decizia nr. 195/2012.

Potrivit dispoziţiilor invocate, în cazul prezentării de sondaje de opinie cu conţinut electoral, acestea trebuie însoţite de următoarele informaţii: denumirea instituţiei care a realizat sondajul; data sau intervalul de timp în care a fost efectuat sondajul şi metodologia utilizată; dimensiunea eşantionului şi marja maximă de eroare; cine a solicitat şi cine a plătit efectuarea sondajului.

În afară de aceste fapte, din analiza materialelor prezentate de Serviciul Monitorizare au mai rezultat următoarele aspecte: pe de o parte, unele dintre emisiunile cu conţinut electoral au fost în mod eronat anunţate ca fiind „emisiuni electorale”, în realitate conţinutul lor calificându-le ca emisiuni de „dezbatere electorală”; pe de altă parte, radiodifuzorul a difuzat în perioada 11 - 15 mai 2012 cinci spoturi pentru candidatul Cristian Poteraş şi un spot al unui candidat independent, fără a fi difuzate şi spoturi ale altor candidaţi, fapt de natură să afecteze reflectarea campaniei în mod echilibrat.

Faţă de aceste aspecte, în temeiul dispoziţiilor art. 15 din Decizia nr. 195/2012 privind principii şi reguli de desfăşurare, prin intermediul posturilor de radio şi de televiziune, a campaniei electorale din anul 2012 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, şi ale art. 91 alin. (1) şi (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, cu respectarea prevederilor art. 15 din aceeaşi lege,

Consiliul Naţional al Audiovizualului adoptă următoarea

DECIZIE:

Art. 1: Radiodifuzorul S.C. B1 TV CHANNEL S.R.L., titularul licenţei audiovizuale nr. S-TV 26.3/15.06.2000, al deciziei de autorizare nr. 468.0/30.05.2002 şi al celei de reautorizare nr. 468.0-3/27.09.2011, pentru postul B1 TV, se sancţionează cu somaţie publică de intrare de îndată în legalitate pentru încălcarea prevederilor art. 5 alin. (2) şi ale art. 10 alin. (1) din Decizia nr. 195/2012 privind principii şi reguli de desfăşurare, prin intermediul posturilor de radio şi de televiziune, a campaniei electorale din anul 2012 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale.

Art. 2. În conformitate cu prevederile art. 93 alin. (3) din Legea audiovizualului, prezenta decizie poate fi atacată direct la secţia de contencios administrativ a curţii de apel, fără a fi necesară formularea unei plângeri prealabile, în termen de 15 zile de la comunicare.

Art. 3. Potrivit dispoziţiilor art. 93^1 alin. (1) şi (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, astfel cum a fost modificată prin Legea nr. 333/2009, radiodifuzorul are obligaţia de a transmite în următoarele 24 de ore de la comunicare, sonor şi vizual, de cel puţin 3 ori, în intervalul orar 18.00 - 22.00, din care o dată în principala emisiune de ştiri, următorul text:

„Consiliul Naţional al Audiovizualului a sancţionat postul B1 TV cu somaţie publică, întrucât în emisiunea ”Sub semnul întrebării", difuzată în ziua de duminică, 13.05.2012, au fost făcute comentarii cu caracter electoral, fapt ce contravine art. 5 din Decizia privind desfăşurarea campaniei electorale pentru alegerile locale.

Potrivit dispoziţiilor invocate, emisiunile dedicate campaniei electorale pot fi difuzate numai în zilele de luni, marţi, miercuri, joi şi vineri. De asemenea, radiodifuzorul a încălcat şi art. 10 din decizia menţionată, întrucât nu a informat publicul cu privire la metodologia, dimensiunea eşantionului şi marja de eroare, cine a solicitat şi cine a plătit efectuarea sondajului cu caracter electoral prezentat în emisiune."

Vă atragem atenţia că textul nu poate fi difuzat în calupuri de publicitate.