Decizia nr. 251 din 17.05.2012

17.05.2012


Trimiteteţi articolul prin email title=

privind somarea S.C. RIDZONE COMPUTERS S.R.L.,
cu sediul în Ploieşti, str. Democraţiei nr. 28A
(spaţiul de lucru nr. 2, Construcţia C1), parter, Jud. Prahova

pentru postul ROMÂNIA TV
BUCUREŞTI, Piaţa Presei Libere nr. 1, sector 1

Întrunit în şedinţă publică în ziua de 17 mai 2012, Consiliul Naţional al Audiovizualului a analizat raportul întocmit de Direcţia Monitorizare cu privire la respectarea de către postul de televiziune ROMÂNIA TV a normelor privind desfăşurarea campaniei electorale pentru alegerile locale ce urmează a se desfăşura în data de 10 iunie 2012.

Postul de televiziune ROMÂNIA TV aparţine radiodifuzorului S.C. RIDZONE COMPUTERS S.R.L., (licenţa audiovizuală nr. S-TV 281.3/09.06.2011, decizia de autorizare nr. 1779.0/09.06.2011 şi reautorizare nr. 1779.1-2/01.11.2011 eliberată la data de 28.02.2012).

În urma analizării raportului de monitorizare, membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul S.C. RIDZONE COMPUTERS S.R.L. a încălcat prevederile art. 7 alin. (2) din Decizia nr. 195/2012 privind principii şi reguli de desfăşurare, prin intermediul posturilor de radio şi de televiziune, a campaniei electorale din anul 2012 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale.

Potrivit dispoziţiilor invocate, în emisiunile informative, prezentarea activităţilor de campanie va fi realizată exclusiv de către radiodifuzori, fiind interzisă difuzarea de materiale în legătură cu activităţile de campanie, realizate sau puse la dispoziţia radiodifuzorilor de către competitorii electorali, precum şi difuzarea de interviuri acordate de către candidaţi sau competitori electorali.

În fapt, postul de televiziune România TV a difuzat în ziua de 15.05.2012, în cadrul emisiunii informative de la orele 15.00, 16.00 şi 18.00, sub titlul „Otrăvit cu ceai naturist”, o ştire despre un bărbat din municipiul Iaşi care a ajuns la spital după ce a ingerat nişte ceaiuri naturiste.

Pe parcursul ştirii, a fost prezentat şi un interviu cu medicul Tudor Ciuhodaru, candidat independent la funcţia de primar al municipiului Iaşi.

Având în vedere faptul că în cadrul ştirii a fost difuzat interviul unui candidat la alegerile locale pentru funcţia de primar al municipiului Iaşi, membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul a încălcat dispoziţiile art. 7 alin. (2) din Decizia nr. 195/2012 privind principii şi reguli de desfăşurare, prin intermediul posturilor de radio şi de televiziune, a campaniei electorale din anul 2012 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, potrivit cărora în emisiunile informative este interzisă difuzarea de interviuri acordate de către candidaţi.

Faţă de aceste aspecte, în temeiul dispoziţiilor art. 15 din Decizia nr. 195/2012 privind principii şi reguli de desfăşurare, prin intermediul posturilor de radio şi de televiziune, a campaniei electorale din anul 2012 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, în perioada campaniei electorale, şi ale art. 91 alin. (1) şi (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, cu respectarea prevederilor art. 15 din aceeaşi lege,

Consiliul Naţional al Audiovizualului adoptă următoarea

DECIZIE:

Art. 1: Radiodifuzorul S.C. RIDZONE COMPUTERS S.R.L., titular al licenţei audiovizuale nr. S-TV 281.3/09.06.2011, decizia de autorizare nr. 1779.0/09.06.2011 şi reautorizare nr. 1779.1-2/01.11.2011, se sancţionează cu somaţie publică de intrare de îndată în legalitate pentru încălcarea prevederilor art. 7 alin. (2) din Decizia nr. 195/2012 privind principii şi reguli de desfăşurare, prin intermediul posturilor de radio şi de televiziune, a campaniei electorale din anul 2012 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale.

Art. 2. În conformitate cu prevederile art. 93 alin. (3) din Legea audiovizualului, prezenta decizie poate fi atacată direct la secţia de contencios administrativ a curţii de apel, fără a fi necesară formularea unei plângeri prealabile, în termen de 15 zile de la comunicare.

Art. 3. Potrivit dispoziţiilor art. 93^1 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 504/2002, astfel cum a fost modificată prin Legea nr. 333/2009, radiodifuzorul are obligaţia de a transmite în următoarele 24 de ore de la comunicare, sonor şi vizual, de cel puţin 3 ori, în intervalul orar 18.00-22.00, din care o dată în principala emisiune de ştiri, următorul text:

„Consiliul Naţional al Audiovizualului a sancţionat postul de televiziune ROMÂNIA TV cu somaţie publică, întrucât, în cadrul emisiunii informative din data de 15.05.2012, difuzată la orele 15.00, 16.00 şi 18.00, a prezetant un interviu acordat de către un candidat la funcţia de primar al municipiului Iaşi, fapt ce contravine prevederilor art. 7 din Decizia privind desfăşurarea campaniei electorale pentru alegerile locale.

Potrivit dispoziţiilor invocate, în emisiunile informative este interzisă difuzarea de interviuri acordate de către candidaţi.”

Vă atragem atenţia că textul nu poate fi difuzat în calupuri de publicitate.