Decizia nr. 248 din 28.05.2013

28.05.2013


Trimiteteţi articolul prin email title=

privind somarea S.C. DIGITAL TERESTRIAL TELEVISION S.R.L.
cu sediul în Seini, Piața Unirii, nr. 18, Jud. Maramureș
CUI 25687911

Pentru următoarele posturi:

- RADIO BISTRIȚA - Bistrița, Str. Zefirului, nr. 1, et, 4, jud. Bistrița Năsăud;
- RADIO FOR YOU FM - Năsăud, Str. George Coșbuc, nr. 18, jud. Bistrița Năsăud;
- FOCUS TV – Negrești Oaș, vf. Jeleznic, jud Satu Mare;
- SZATMAR TV - Satu Mare, Bd. Transilvania, nr. 3, jud. Satu Mare;
- POPULAR TV - Sighetu Marmaţiei, str. Unirii, Nr.23, ap. 2, jud. Maramureş;
- FOCUS TV - Zalău, Str. Gheorghe Doja, nr. 153, jud. Sălaj;
- MAGIC TV - Satu Mare, Bd. Transilvania, nr. 3, jud. Satu Mare;
- GALAXIA TV - Satu Mare, Bd. Transilvania, nr. 3, jud. Satu Mare ;
- POPULAR TV - Satu Mare, Seini, p-ţa Unirii, nr. 20, et 2, jud. Maramureş.

Întrunit în şedinţă publică în ziua de 28 mai 2013, Consiliul Naţional al Audiovizualului a analizat rapoartele întocmite de Serviciul Inspecţie cu privire la respectarea formatului de principiu al serviciului de programe şi a structurii programelor difuzate de posturile, aparținând radiodifuzorului S.C. DIGITAL TERESTRIAL TELEVISION S.R.L.

- Radio Bistrița (licenţa audiovizuală nr. R 262.4/23.07.2009 şi decizia de autorizare nr. 324.1/28.04.2009),
- Radio For You FM (licenţa audiovizuală nr. R 654.2/26.07.2005, decizia de autorizare nr. 1237.0/25.01.2007),
- Focus TV (Negrești Oaș), (licenţa audiovizuală nr. TV 366.1/22.05.2006, decizia de autorizare nr. 1545.0/04.12.2008),
- Szatmar TV (licenţa audiovizuală nr. TV 332.3/25.07.2005, decizia de autorizare nr. 1205.0/04.01.2007),
- Popular TV (Sighetu Marmaţiei) (licenţa audiovizuală nr. TV 296.2/24.05.2006, decizia de autorizare nr. 1152.0/13.07.2006),
- Focus TV (Zalău) (licenţa audiovizuală nr. TV 339.4/25.07.2005 elib. la 23.07.2009, decizia de autorizare nr. 1289.0/03.05.2007),
- Magic TV (licenţa audiovizuală nr. TV-C 648/27.09.2012, decizia de autorizare nr. 1845.0/27.09.2012),
- Galaxia TV (licenţa audiovizuală nr. TV-C 649/27.09.2012, decizia de autorizare nr. 1844.0/27.09.2012),
- Popular TV (Seini) (licenţa audiovizuală nr. TV-C 617/14.12.2011, decizia de autorizare nr. 1824.0/26.04.2012).
- (Posturile enumerate mai sus aparţin radiodifuzorului S.C. DIGITAL TERESTRIAL TELEVISION S.R.L.)

În urma analizării rapoartelor de monitorizare, membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul nu respectă structura de programe aprobată, modificând practic structura programelor fără acordul Consiliului, fapt ce contravine prevederilor art. 54 alin. (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

Potrivit dispoziţiilor invocate, furnizorii de servicii media audiovizuale au obligaţia să solicite Consiliului acordul pentru orice modificare intervenită în documentele şi în datele declarate, prevăzute la art. 54 alin. (1) lit. b) şi e). Alin. (1) lit. e) din art. 54 prevede că licenţa audiovizuală analogică sau digitală cuprinde formatul de principiu al serviciului de programe şi structura programelor.

De asemenea, potrivit art. 17 din Decizia nr. 488/2010 privind procedura de acordare, modificare şi de prelungire a valabilităţii licenţei şi a deciziei de autorizare audiovizuală, cu excepţia celor pentru difuzare în sistem digital terestru, precum şi condiţiile privind difuzarea de programe locale, retransmiterea sau preluarea de programe ale altor radiodifuzori: _ “(1) Radiodifuzorii au obligaţia să notifice Consiliului Naţional al Audiovizualului orice modificare apărută în datele cuprinse în licenţa audiovizuală.
(2) Fac excepţie de la dispoziţiile alin. (1) datele precizate la art. 54 alin. (1) lit. b) şi e) din Legea nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, pentru modificarea cărora trebuie solicitat acordul Consiliului Naţional al Audiovizualului cu cel puţin 30 de zile înainte.”.

În fapt, în baza rapoartelor întocmite de Serviciul Inspecție, în urma analizării structurii programelor difuzate de posturile menționate, s-au constatat următoarele:
- formatul de principiu al serviciului de programe şi structura programelor difuzate în mod real, de postul RADIO BISTRIȚA nu corespund cu cele aprobate de CNA la data de 28.04.2009, prin realizarea programelor de divertisment în proporţie de 84,74%, deşi în grila de program acestor emisiunile erau alocate 75% astfel de emisiuni.

De asemenea, procentul emisiunilor de informare a scăzut de la 20% cât era aprobat la, 1,74% cât este realizat.

- formatul de principiu al serviciului de programe şi structura programelor difuzate în mod real de postul RADIO FM, nu corespund cu cele aprobate de CNA la data de 23.04.2009.

Astfel, programele de informare reprezintă 14,9% faţă de 0% cât prevede grila aprobată, lipsind programele culturale, educative şi religioase, care în grila aprobată reprezintă 15%, iar emisiunile de divertisment aprobate în procent de 70% reprezintă 94,79%.

- formatul de principiu al serviciului de programe şi structura programelor difuzate în mod real de postul FOCUS TV (Negrești Oaș), nu corespund cu cele aprobate de CNA la data de 04.12.2008.

Astfel, programele producție proprie reprezintă 7,73% faţă de 0% cât prevede grila aprobată, lipsind programele culturale, educative şi religioase care în grila aprobată reprezintă 15%, astfel că emisiunile de divertisment aprobate în procent de 70% reprezintă 94,79%.

- formatul de principiu al serviciului de programe şi structura programelor difuzate în mod real de postul SZATMAR TV, nu corespund cu cele aprobate de CNA.

Astfel, programele producție proprie reprezintă 0% faţă de 60% cât prevede grila aprobată, programe audiovizuale ale altor producători reprezintă 100% faţă de 30% cât prevede grila aprobată, iar în ce privește programele de divertisment și alte tipuri de programe,deși unt aprobate 20%, reprezintă 100%.

- formatul de principiu al serviciului de programe şi structura programelor difuzate în mod real de postul POPULAR TV (Sighetu Marmaţiei, nu corespund cu cele aprobate de CNA.

Astfel, programele producție proprie reprezintă 0,02% faţă de 0% cât prevede grila aprobată, programe audiovizuale ale altor producători reprezintă 99,98% faţă de 100% cât prevede grila aprobată.

- formatul de principiu al serviciului de programe şi structura programelor difuzate în mod real de postul FOCUS TV (Zalău), nu corespund cu cele aprobate de CNA la data de 27.05.2005.

Astfel, în structura serviciilor de programe pe tipuri de emisiuni există diferenţe, respectiv a crescut procentul producţiilor audiovizuale ale altor producători de la 4.3% la 86.60% (difuzare de muzică populară în timpul nopţii şi în cursul fiecărei zile, documentare, desene animate, filme artistice – producţii alţi producători), producţia proprie rezumându-se la emisiunile proprii: Focus 24, Repere Culturale, Sport, Dor de joc, 2 ore/zi, în reluare a doua zi.

Programele de informare au scăzut de la 23.18% aprobat, la 6.23% fiind transmise programele de informare/ emisiuni: Focus 24, Sport.

De asemenea, a crescut procentul rezervat filmelor: aprobat 5%, real 26.41% (prin difuzarea de documentare româneşti cu diverse teme istorice, desene animate şi film artistic – sâmbătă şi duminică).

- formatul de principiu al serviciului de programe şi structura programelor difuzate în mod real de postul MAGIC TV, nu corespund cu cele aprobate de CNA.

Astfel, programele de divertisment și alte tipuri de programe, nu sunt realizate deși sunt aprobate 5%, și lipsesc programele culturale, educative şi religioase care în grila aprobată reprezintă 20%.

- formatul de principiu al serviciului de programe şi structura programelor difuzate în mod real de postul GALAXIA TV, nu corespund cu cele aprobate de CNA.

Astfel, programele de divertisment și alte tipuri de programe,sunt realizate 0% și sunt aprobate 5%, și de asemenea lipsesc programele culturale, educative şi religioase care în grila aprobată reprezintă 20%.

- formatul de principiu al serviciului de programe şi structura programelor difuzate în mod real de postul POPULAR TV (Seini), nu corespund cu cele aprobate de CNA..

Astfel, programele de divertisment și alte tipuri de programe, sunt realizate în proporție de 100% deși sunt aprobate 70% lipsind programele culturale, educative şi religioase care în grila aprobată reprezintă 25%.

Faţă de de situația prezentată de Serviciul Inspecție, membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul nu a respectat dispoziţiile art. 54 alin. (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, potrivit cărora furnizorii de servicii media audiovizuale au obligaţia de a solicita Consiliului acordul pentru orice modificare intervenită în formatul de principiu al serviciului de programe şi structura programelor, modificând structura programelor difuzate în mod unilateral, fără acordul prealabil al Consiliului.

Potrivit reglementărilor în vigoare, pentru modificarea formatului de principiu al serviciului de programe şi a structurii programelor acordul Consiliului Naţional al Audiovizualului trebuie solicitat cu cel puţin 30 de zile înainte de a se proceda la această modificare.

Având în vedere aceste aspecte, membrii Consiliului au propus sancţionarea radiodifuzorului S.C. DIGITAL TERESTRIAL TELEVISION S.R.L. cu somație publică de intrare în legalitate.

Supusă la vot, propunerea de somare a fost adoptată cu respectarea condiţiilor de legalitate prevăzute de art. 15 din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

În temeiul dispoziţiilor art. 90 alin. (1) lit. g) și alin. (3) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare,

Consiliul Naţional al Audiovizualului adoptă următoarea

DECIZIE:

Art. 1: Radiodifuzorului S.C. DIGITAL TERESTRIAL TELEVISION S.R.L., se sancţionează cu somaţie publică de intrare în legalitate pentru încălcarea prevederilor art. 54 alin. (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, pentru posturile:
- Radio Bistrița (licenţa audiovizuală nr. R 262.4/23.07.2009 şi decizia de autorizare nr. 324.1/28.04.2009),
- Radio For You FM (licenţa audiovizuală nr. R 654.2/26.07.2005, decizia de autorizare nr. 1237.0/25.01.2007),
- Focus TV (Negrești Oaș), (licenţa audiovizuală nr. TV 366.1/22.05.2006, decizia de autorizare nr. 1545.0/04.12.2008),
- Szatmar TV (licenţa audiovizuală nr. TV 332.3/25.07.2005, decizia de autorizare nr. 1205.0/04.01.2007),
- Popular TV (Sighetu Marmaţiei) (licenţa audiovizuală nr. TV 296.2/24.05.2006, decizia de autorizare nr. 1152.0/13.07.2006),
- Focus TV (Zalău) (licenţa audiovizuală nr. TV 339.4/25.07.2005 elib. la 23.07.2009, decizia de autorizare nr. 1289.0/03.05.2007),
- Magic TV (licenţa audiovizuală nr. TV-C 648/27.09.2012, decizia de autorizare nr. 1845.0/27.09.2012),
- Galaxia TV (licenţa audiovizuală nr. TV-C 649/27.09.2012, decizia de autorizare nr. 1844.0/27.09.2012),
- Popular TV (Seini) (licenţa audiovizuală nr. TV-C 617/14.12.2011, decizia de autorizare nr. 1824.0/26.04.2012).

Art. 2: În conformitate cu prevederile art. 93 alin. (3) din Legea audiovizualului, prezenta decizie poate fi atacată direct la secţia de contencios administrativ a curţii de apel, fără a fi necesară formularea unei plângeri prealabile, în termen de 15 zile de la comunicare.

Art. 3: Potrivit dispoziţiilor art. 93¹ alin. (1) şi (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, astfel cum a fost modificată prin Legea nr. 333/2009, radiodifuzorul are obligaţia de a transmite în următoarele 24 de ore de la comunicare, de cel puţin 3 ori, în intervalul orar 06.00-14.00, pentru posturile: Radio Bistrița și Radio For You FM, iar în intervalul orar 18.00-22.00 pentru posturile : Focus TV (Negrești Oaș), Szatmar TV, Popular TV (Sighetu Marmaţiei), Focus TV (Zalău), Magic TV, Galaxia TV și Popular TV, următorul text:

„Consiliul Naţional al Audiovizualului a sancţionat radiodifuzorului S.C. DIGITAL TERESTRIAL TELEVISION S.R.L. cu somaţie publică, întrucât nu respectă formatul de principiu şi structura programelor aprobate de Consiliu, fapt ce contravine prevederilor art 54 alin. (2) din Legea audiovizualului.

Potrivit dispozițiilor invocate, modificarea acestora poate fi făcută numai cu acordul Consiliului.”

Vă atragem atenţia că textul nu poate fi difuzat în calupuri de publicitate.