Decizia nr. 214 din 27.03.2008

27.03.2008


Trimiteteţi articolul prin email title=

privind amendarea cu 2.500 lei a S.C. OCRAM TELEVIZIUNE S.R.L.,
cu sediul în Bucureşti, B-dul Hristo Botev nr. 23, sector 3
CUI 15994676
Tel: 021/318.64.16; Fax: 021/318.64.12, 318.64.11

pentru postul de televiziune OTV
BUCUREŞTI B-dul Magheru nr. 28-30, et. 6, sector 1
Tel: 021/318.64.16; Fax: 021/318.64.12, 318.64.11

Întrunit în şedinţă publică în ziua de 27 martie 2008, Consiliul Naţional al Audiovizualului s-a autosesizat şi a analizat raportul întocmit de Direcţia Monitorizare privind emisiunea informativă „Adevăratele ştiri”, ediţia din 26 martie 2008, precum şi emisiunea „Dan Diaconescu Direct”, ediţiile din 25 şi 26 martie 2008, difuzate de postul de televiziune OTV.

Postul de televiziune OTV aparţine radiodifuzorului S.C. OCRAM TELEVIZIUNE S.R.L. (licenţa audiovizuală nr. S-TV 78.1/05.02.2004 şi decizia de autorizare nr. 620.0/01.04.2004).

În urma vizionării emisiunilor şi a analizării raportului de monitorizare, membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul S.C. OCRAM TELEVIZIUNE S.R.L. a încălcat prevederile art. 4 alin. (2) şi ale art. 35 alin. (1) din Decizia nr. 187/2006 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, cu modificările şi completările ulterioare.

Potrivit dispoziţiilor art. 4 alin. (2), din Codul audiovizualului, în situaţia în care copilul în vârstă de până la 14 ani este victimă a unor infracţiuni, altele decât cele prevăzute la alin. (1), sau a fost supus unor abuzuri fizice ori psihice, difuzarea de imagini sau declaraţii este posibilă numai cu acordul scris al părinţilor, al persoanei în grija căreia se află copilul ori, după caz, al reprezentantului legal al copilului.

Conform prevederilor art. 35 alin. (1) din acelaşi act normativ,nu pot fi difuzate materiale audiovizuale realizate şi puse la dispoziţia radiodifuzorilor de către poliţie sau parchet, fără acordul persoanelor care sunt victime ale unor infracţiuni sau fără acordul familiilor acestora. În fapt, postul de televiziune OTV a difuzat în emisiunea „Dan Diaconescu Direct”, ediţia din 25 martie 2008, precum şi în ediţia informativă din ziua de 26 martie 2008, o ştire despre o minoră de 12 ani care a fost batjocorită de nişte eleve de liceu, fiind arsă cu ţigara şi tunsă cu forţa. Imaginile cu eleva agresată au fost filmate de una dintre persoanele care au asistat la incident şi puse la dispoziţie de Poliţia Capitalei, astfel cum rezultă din materialul audiovizual difuzat.

În calitate de garant al interesului public, Consiliului Naţional al Audiovizualului i-a fost atribuită prin lege responsabilitatea de a asigura, în programele audiovizuale, protecţia fizică, mentală şi morală a copiilor. Faţă de modul în care radiodifuzorul a prezentat ştirea menţionată, membrii Consiliului au constatat că au fost încălcate grav prevederile din domeniul audiovizualului referitoare la protecţia copilului în cadrul serviciilor de programe.

Astfel, dispoziţiile art. 4 alin. (2) din Codul audiovizualului dispun că posibilitatea de a difuza imagini cu un copil în vârstă de până la 14 ani care a fost victimă a unor infracţiuni sau care a fost victima unor abuzuri fizice sau psihice este condiţionată de acordul scris al părinţilor, acord care, în această situaţie, nu a existat.

De asemenea, necesitatea existenţei acestui acord este prevăzută şi pentru situaţia în care radiodifuzorilor le sunt puse la dispoziţie astfel de materiale audiovizuale de către Poliţie sau Parchet.

Or, Consiliul a constatat că un asemenea acord, fără de care imaginile difuzate nu puteau fi transmise, nu a existat.

Membrii Consiliului apreciază că interesul public generat de o ştire cu un asemenea conţinut trebuie să ţină seama de interesul superior al copilului, interes care, în astfel de cazuri, trebuie să primeze. În aceste condiţii, legiuitorul a dat posibilitatea părinţilor, în calitate de reprezentanţi legali, de a opta pentru ca imagini cu copilul lor agresat, care a trecut printr-o situaţie dramatică, să fie sau nu difuzate de posturile de televiziune. Încălcarea acestui drept generează, în mod inevitabil, o traumă suplimentară pentru copilul aflat într-o situaţie dificilă de viaţă.

De altfel, pe parcursul emisiunii “Dan Diaconescu Direct”, difuzată în data de 26.03.2008, în intervalul orar 21.12-04.03, în care a fost dezbătut cazul acestei fetiţe, pe parcursul a aproximativ şapte ore, au fost prezentate de nenumărate ori, aceleaşi imagini prezentate în cadrul ediţiilor de ştiri din ziua precedentă. La un moment dat, mama fetiţei agresate a intervenit telefonic în direct cu radiodifuzorul şi a insistat să nu mai fie difuzate imaginile fetiţei sale în timpul agresiunii, întrucât acest fapt îi accentuează copilului trauma.

Cităm din raportul de monitorizare:

“Bună seara! Am şi eu o rugăminte la dv. Sunt mama Alinei. De când s-a întâmplat, asta fac; stau lângă copil şi o ajut. Am fost aproape de ea. (...) Fraţilor, dar atâta mediatizaţi cazul ăsta, încât eu mi-am dat copilul din nou peste cap. Vă rog din suflet, atâta cer: nu mai mediatizaţi atâta pe post! Pentru că nu-i faceţi bine. Eu mi-am lăsat serviciul pentru acest copil. (...) Nu numai dv, toate posturile. Credeţi-mă din suflet, eu lupt cu copilul ca s-o scot din acest...”, “.... Rog din suflet să mă lase toate televiziunile în pace pentru că nu am, chiar nu mai am putere să ies în faţa camerelor...”, “...Dar nu filmul ăla, pentru că-i groaznic!”.

Având în vedere aceste aspecte, membrii Consiliului au propus amendarea radiodifuzorului S.C. OCRAM TELEVIZIUNE S.R.L. cu suma de 2.500 lei.

Supusă la vot, propunerea de amendare a radiodifuzorului S.C. OCRAM TELEVIZIUNE S.R.L. cu suma de 2.500 lei pentru încălcarea prevederilor art. 4 alin. (2) şi ale art. 35 alin. (1) din Decizia nr. 187/2006 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual cu modificările ulterioare, a fost adoptată cu respectarea condiţiilor de legalitate prevăzute de art. 15 din Legea audiovizualului nr. 504/2002 cu modificările şi completările ulterioare.

În temeiul prevederilor art. 162 alin. (2) şi (3) din Decizia C.N.A. nr. 187/2006 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, cu modificările ulterioare şi ale art. 91 alin. (1) şi alin. (3) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare,

Consiliul Naţional al Audiovizualului adoptă următoarea

DECIZIE:

Articol unic: Radiodifuzorul S.C. OCRAM TELEVIZIUNE S.R.L., având licenţa audiovizuală nr. S-TV 78.1/05.02.2004 şi decizia de autorizare nr. 620.0/01.04.2004 pentru postul de televiziune OTV, se sancţionează cu amendă în cuantum de 2.500 lei pentru încălcarea prevederilor art. 4 alin. (2) şi art. 35 alin. (1) din Decizia nr. 187/2006 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual cu modificările ulterioare.


Către,
S.C. OCRAM TELEVIZIUNE S.R.L.
Bucureşti, B-dul Hristo Botev nr. 23, sector 3
Tel: 318.64.16 Fax: 318.64.12 318.64.11

pentru postul de televiziune OTV
Bd. Magheru nr. 28-30, et. 6, sector 1, Bucureşti
Tel: 318.64.16 Fax: 318.64.12 318.64.11

Vă înaintăm, alăturat, Decizia C.N.A. nr. 214/27.03.2008 privind amendarea cu 2.500 lei a radiodifuzorului S.C. OCRAM TELEVIZIUNE S.R.L. pentru postul de televiziune OTV şi vă atenţionăm că, potrivit dispoziţiilor Deciziei C.N.A. nr. 52/2003, aveţi obligaţia de a transmite în următoarele 24 de ore de la comunicare, sonor şi vizual, de cel puţin 3 ori, în intervalul orar 18.00-22.00, din care o dată în principala emisiune de ştiri, următorul text:

„Consiliul Naţional al Audiovizualului a sancţionat postul de televiziune OTV cu amendă în cuantum de 2.500 lei, întrucât în cadrul emisiunii informative „Adevăratele ştiri” şi a emisiunii „Dan Diaconescu Direct”, din zilele de 25 şi 26 martie 2008 a difuzat, fără acordul părinţilor, imagini puse la dispoziţie de Poliţia Capitalei în care o minoră de 12 ani era agresată şi batjocorită de trei adolescente. Difuzarea acestor imagini a generat, în mod inevitabil, o traumă suplimentară copilului care a trecut printr-o astfel de situaţie dramatică.

Codul audiovizualului prevede că, în situaţia în care copilul în vârstă de până la 14 ani este victimă a unor infracţiuni sau a fost supus unor abuzuri fizice ori psihice, difuzarea de imagini sau declaraţii este posibilă numai cu acordul scris al părinţilor, acord pe care postul de televiziune OTV nu îl deţinea la momentul difuzării ştirii. Acest acord este obligatoriu şi atunci când astfel de înregistrări sunt puse la dispoziţia posturilor de către Poliţie sau Parchet.

Membrii Consiliului apreciază că, în astfel de situaţii, radiodifuzorii au obligaţia de a asigura un raport just între interesul superior al copilului, care trebuie să primeze, şi interesul public. "

Vă atragem atenţia că textul nu poate fi difuzat în calupuri de publicitate.