Decizia nr. 21 din 13.01.2009

13.01.2009


Trimiteteţi articolul prin email title=

privind amendarea cu 5.000 lei a S.C. OCRAM TELEVIZIUNE SRL,
cu sediul în BUCUREŞTI, B-dul Hristo Botev nr. 23, sector 3
CUI 15994676

pentru postul de televiziune OTV
B-dul Magheru nr. 28-30, et. 6, sector 1 BUCUREŞTI

Întrunit în şedinţă publică în ziua de 13 ianuarie 2009, Consiliul Naţional al Audiovizualului a analizat raportul întocmit de Direcţia Monitorizare, cu privire la emisiunea „Dan Diaconescu Direct”, difuzată în ziua de 11 ianuarie 2009, de postul de televiziune OTV.

Postul de televiziune OTV aparţine S.C. OCRAM TELEVIZIUNE S.R.L. (licenţă audiovizuală nr. S-TV 78.1/05.02.2004 şi decizia de autorizare nr. 620.0/01.04.2004).

În urma analizării raportului de monitorizare şi a vizionării emisiunii, membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul a încălcat dispoziţiile art. 42 alin. (4) din Decizia nr. 187/2006 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, cu modificările şi completările ulterioare.

Potrivit prevederilor invocate, realizatorii emisiunilor au obligaţia să nu permită invitaţilor să folosească un limbaj injurios sau să instige la violenţă împotriva unor persoane.

În fapt, în ziua de 11 ianuarie 2009, începând cu ora 18.25, postul de televiziune OTV a difuzat o ediţie a emisiunii „Dan Diaconescu Direct”, emisiune ce a cuprins reluări din alte ediţii, precum şi o transmisiune în direct, în intervalul orar 21.16-04.49. Emisiunea a fost încadrată cu semnul de avertizare AP.

Deşi pe ecran a fost afişată menţiunea episodul al 32-lea din serialul „Diana Maloş”, emisiunea a avut ca subiect dispariţia Magdei Ciumac, pe ecran fiind titrate titlurile: „Magda Ciumac dată dispărută”, iar în partea de jos: „Magda deţinea dovezi compromiţătoare despre Claudiu.”

Pe ecran a fost afişată întrebarea: „Credeţi că Magda a fost sechestrată?”. În studio, au participat, în calitate de invitaţi, domnii: Valentin Samiş, Cătălin Rusu - reporter OTV, d-na Mihaela Moise - realizator OTV, iar mai târziu, tot în calitate de invitat, dl. Stelian Ogică.

În emisiune, s-a precizat că Magda Ciumac a dispărut de acasă şi nu răspundea la niciunul din cele trei telefoane ale sale. Moderatorul a sunat anumite persoane, apropiate d-nei Magdei Ciumac, care au relatat că nu ştiu nimic despre aceasta. Au fost prezentate reportaje în legătură cu acest subiect. În intervalul orar 21.46-22.09, a fost difuzat un reportaj în care reporterul OTV, Cătălin Rusu, a încercat să ia interviuri vecinilor din blocul în care locuieşte Magda Ciumac. De asemenea, a fost difuzat un material în care a fost solicitat sprijinul organelor competente ale statului, pentru a interveni la faţa locului, repectiv de a pătrunde în garsoniera acesteia, pentru a vedea dacă se afla acasă. Au fost discutate multe ipoteze privind dispariţia Magdei Ciumac.

În intervalul orar 22.20-22.24, a fost difuzată, în direct, o convorbire telefonică dintre realizatorul emisiunii, dl. Dan Diaconescu, şi dl. Tolea Ciumac.

Această convorbire telefonică a avut ca subiect un preambul la ceea ce s-a întâmplat, mai târziu, în emisiune.

Realizatorul Dan Diaconescu, întrebându-l pe dl. Tolea Ciumac unde a dispărut soţia sa, acesta a răspuns că nu ştie, însă i-a comunicat că o va aduce în studio în seara respectivă.

Redăm din raportul de monitorizare, o parte din această convorbire telefonică:

„(...)
Tolea Ciumac: Domnul Diaconescu, am impresia că o să vin eu în studio să v-o aduc pe Magda, vreţi să v-o aduc?
Dan Diaconescu: Da, vreau, da.
Tolea Ciumac: Hai c-o să vin eu, da’ nu ştiu, în seara asta sau mâine seară, să mă hotărăsc când.
Cătălin Rusu: Da’ să nu veniţi cu sacul de cartofi.
Tolea Ciumac: O să vin cu un bagaj mare, da’ să mă lăsaţi să intru!
Dan Diaconescu (râzând): Vă las, da. Nu, da domnul Tolea, acuma nu-i glumă, numai dumneavoastră, în mod normal sau tatăl ei sau mama ei, ar putea suna la 112 şi ar cere deschiderea uşii, acolo la apartament.
Tolea Ciumac: E, poftim.
Dan Diaconescu: Cum?
Tolea Ciumac: Da’ eu nici nu sunt acasă.
Dan Diaconescu: Ştiu domne, am înţeles că nu sunteţi acasă, vreau să zic ca aprobări, ca dispoziţii legale.
(...)
Dan Diaconescu: Păi eu v-am disperat cu Magda, nu e soţia dumneavoastră?
Tolea Ciumac: O să v-o aduc acuma în studio.
Dan Diaconescu: Dumneavoastră ne-aţi disperat cu Magda. Tolea Ciumac: O să vin eu cu Magda, s-ar putea peste vreo oră o să v-o aduc în studio...
Dan Diaconescu (râzând): Nu, avem nevoie de ea vie, adică măcar să ştim că e vie, nu ne trebuie...
Tolea Ciumac: O să v-o aduc, mă prezint acolo (...) cu, pentru ultima dată, da?
Dan Diaconescu: Da, bine, vă aşteptăm, bine?
(...)
Tolea Ciumac: Acuma, urgent!
Dan Diaconescu: Vorbiţi cu poliţiştii să deschidă uşa, sau dacă aveţi chei, mai aveţi cheie de-acolo?
Tolea Ciumac: Staţi că vin eu acuma acolo în studio şi v-o aduc pe Magda.
(...)”

După această convorbire telefonică, au fost citite mesaje de la telespectatori.

În timpul emisiunii, în intervalul orar 22.37-22.45, în studio a venit dl. Tolea Ciumac, îmbrăcat într-o costumaţie din piele, care trăgea după el o pubelă de gunoi. Dl. Dan Diaconescu l-a invitat să intre în studio.

Dan Diaconescu: „A adus-o pe Magda, e Magda acolo?”

În glumă, moderatorul a spus că Magda s-ar afla în tomberon.

Dl. Tolea l-a invitat mai întâi pe realizator să arunce o privire sub capacul pubelei adusă în studio. Tolea Ciumac, nemulţumit de faptul că realizatorul a făcut afirmaţii potrivit cărora ar putea fi implicat în dispariţia soţiei sale, a trecut la acţiune în urma refuzului ferm al prezentatorului de a se uita sub capacul pubelei. Tolea Ciumac l-a înşfăcat, pur şi simplu, pe dl. Dan Diaconescu şi a încercat să-l introducă în pubelă, dar nu a reuşit.

La ieşirea din studio, Tolea a spus: „E ultima dată când mă deranjaţi pe mine.”

Moderatorul a spus să se anunţe poliţia şi a afirmat despre Tolea Ciumac că speră să fie arestat pentru situaţia creată.

De asemenea, moderatorul a afirmat că fusese anunţat de stratagema lui Tolea, prin SMS, de tatăl Magdei.

Vizionând înregistrarea ediţiei din data de 11 ianuarie 2009 a emisiunii „Dan Diaconescu Direct”, membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul a încălcat prevederile art. 42 alin. (4) din Codul audiovizualului, care instituie în sarcina realizatorilor de programe audiovizuale obligaţia de a nu permite invitaţilor să instige la violenţă împotriva unor persoane.

Consiliul consideră că atitudinea d-lui Dan Diaconescu nu poate fi tolerată, în condiţiile în care, anterior „consumării” evenimentului în studioul emisiunii, realizatorul fusese avertizat cu privire la posibilitatea producerii unui astfel de incident, de către tatăl Magdei Ciumac.

Un comportament care instigă la violenţă, promovat într-un program audiovizual, indiferent împotriva cui (a invitaţilor unei emisiuni sau chiar a realizatorului emisiunii) este de natură a afecta conţinutul respectivului program.

Membrii Consiliului consideră că atitudinea d-lui Dan Diaconescu poate fi asimilată unei „stratageme” adoptată în scopul ridicării ratingului emisiunii, stratagemă care, în final, a condus la promovarea unui comportament care a instigat la violenţă, fapt ce contravine prevederilor din Codul audiovizualului.

Având în vedere efectele „nocive” pe care le poate avea o astfel de abordare, în cadrul unui program audiovizual, membrii Consiliului au propus amendarea radiodifuzorului cu suma de 5.000 lei.

Supusă la vot, propunerea de amendare a fost adoptată cu respectarea condiţiilor de legalitate prevăzute de art. 15 din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

În temeiul dispoziţiilor art. 162 alin. (2) din Decizia nr. 187/2006 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, cu modificările şi completările ulterioare şi ale art. 91 alin. (1) şi (3) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare,

Consiliul Naţional al Audiovizualului adoptă următoarea

DECIZIE:

Articol unic: Radiodifuzorul S.C. OCRAM TELEVIZIUNE S.R.L., având licenţa audiovizuală nr. S-TV 78.1/05.02.2004 şi decizia de autorizare nr. 620.0/01.04.2004, pentru postul de televiziune OTV, se sancţionează cu amendă în cuantum de 5.000 lei pentru încălcarea prevederilor art. 42 alin. (4) din Decizia nr. 187/2006 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, cu modificările şi completările ulterioare.


Către,
S.C. OCRAM TELEVIZIUNE SRL,
B-dul Hristo Botev nr. 23, BUCUREŞTI sector 3
CUI 15994676

pentru postul de televiziune OTV
B-dul Magheru nr. 28-30, et. 6, sector 1 BUCUREŞTI

Vă înaintăm, alăturat, Decizia C.N.A. nr. 21/13.01.2009 privind amendarea cu 5.000 lei a radiodifuzorului S.C. OCRAM TELEVIZIUNE S.R.L. şi vă atenţionăm că, potrivit dispoziţiilor Deciziei C.N.A. nr. 52/2003, aveţi obligaţia de a transmite în următoarele 24 de ore de la comunicare, sonor şi vizual, de cel puţin 3 ori, în intervalul orar 18.00-22.00, din care o dată în principala emisiune de ştiri, următorul text:

"Consiliul Naţional al Audiovizualului a sancţionat postul OTV cu amendă în cuantum de 5.000 lei, întrucât, în ediţia din data de 11 ianuarie 2009 a emisiunii „Dan Diaconescu Direct”, a fost promovat un comportament care instigă la violenţă, fapt ce contravine legislaţiei audiovizuale.

Consiliul consideră că atitudinea d-lui Dan Diaconescu nu poate fi tolerată, în condiţiile în care, anterior „consumării” evenimentului „pubela” în studioul emisiunii, realizatorul fusese avertizat cu privire la posibilitatea producerii unui astfel de incident, de către tatăl Magdei Ciumac. Un comportament care instigă la violenţă, promovat într-un program audiovizual, indiferent împotriva cui (a invitaţilor unei emisiuni sau chiar a realizatorului emisiunii) este de natură a afecta conţinutul respectivului program."

Vă atragem atenţia că textul nu poate fi difuzat în calupuri de publicitate.