Decizia nr. 20 din 10.01.2012

17.01.2012


Trimiteteţi articolul prin email title=

privind somarea S.C. ECO RINO S.R.L.

cu sediul în Bacău, str. Nicolae Lascăr Bogdan nr. 25, judeţul Bacău

Întrunit în şedinţă publică în ziua de 10 ianuarie 2012, Consiliul Naţional al Audiovizualului a analizat adresa înregistrată la CNA sub nr. 16713/12.12.2011 şi situaţia prezentată de Biroul Licenţe-Autorizări cu privire la funcţionarea postului EURO TV BACĂU din localitatea Bacău, deţinut de S.C. ECO RINO S.R.L.
 Radiodifuzorul S.C. ECO RINO S.R.L. deţine licenţa audiovizuală nr. TV 162.4/21.05.1998 eliberată la data de 27.05.2010. Prin adresa menţionată mai sus, radiodifuzorul S.C. ECO RINO S.R.L. a solicitat Consiliului prelungirea perioadei iniţiale de 90 de zile privind începerea emisiei postului EURO TV BACĂU, întrucât se află încă în stadiul montării antenei în noua locaţie.

Analizând adresa transmisă de radiodifuzor, precum şi întreaga documentaţie prezentată de Biroul Licenţe-Autorizări cu privire la începerea emisiei postului EURO TV BACĂU, Consiliul a constatat că S.C. ECO RINO S.R.L. nu a respectat prevederile art. 57 alin. (1) lit. b) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

Potrivit dispoziţiilor invocate, licenţa audiovizuală se retrage de către Consiliu dacă titularul încetează să difuzeze serviciul de programe pentru care i s-a acordat licenţa audiovizuală mai mult de 90 de zile, pentru motive de natură tehnică, şi mai mult de 96 de ore, pentru orice alte motive.

În fapt, prin adresa înregistrată la C.N.A. sub nr. 13572/04.10.2011, S.C. ECO RINO S.R.L. a solicitat Consiliului Naţional al Audiovizualului aprobarea unei întreruperi de 90 de zile a emisiei postului EURO TV BACĂU, întrerupere cauzată de mutarea sediului postului. Prin adresa de răspuns nr. 13628/05.10.2011, Consiliul Naţional al Audiovizualului a comunicat radiodifuzorului acordul său cu privire la întreruperea difuzării serviciului de programe, până la data de 12.01.2012, cu obligaţia anunţării datei reluării emisiei. Întrucât în prezent se află în stadiul montării antenei în noua locaţie, prin adresa nr. 16713/12.12.2011, radiodifuzorul a solicitat o nouă prelungire cu 90 de zile a perioadei iniţial acordate în vederea începerii emisiei.

Analizând această situaţie, membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul S.C. ECO RINO S.R.L. nu a respectat obligaţia legală prevăzută de dispoziţiile art. 57 alin. (1) lit. b) din Legea audiovizualului, în sensul că a întrerupt difuzarea serviciului de programe din motive de natură tehnică, fără ca, la expirarea termenului pentru care a fost aprobată întreruperea emisiei, să reia difuzarea programelor, în condiţiile stabilite prin licenţa audiovizuală. Faţă de aceste aspecte, în temeiul dispoziţiilor art. 91 alin. (1) şi (2), cu respectarea condiţiilor de legalitate prevăzute la art. 15 din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare,

Consiliul Naţional al Audiovizualului adoptă următoarea

DECIZIE:

 Art. 1. (1). Radiodifuzorul S.C. ECO RINO S.R.L. având licenţa audiovizuală nr. TV 162.4/21.05.1998 eliberată la data de 27.05.2010, pentru postul de televiziune EURO TV BACĂU, se sancţionează, pentru încălcarea prevederilor art. 57 alin. (1) lit. b) din Legea audiovizualului, cu modificările şi completările ulterioare, cu somaţie publică de intrare în legalitate în termen de 30 de zile de la data comunicării prezentei decizii. (2). În cazul în care societatea dumneavoastră nu se va conforma prezentei somaţii, Consiliul Naţional al Audiovizualului va aplica sancţiunea prevăzută la art. 57 alin. (1) lit. b) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare.
 Art. 2. În conformitate cu prevederile art. 93 alin. (3) din Legea audiovizualului, prezenta decizie poate fi atacată direct la secţia de contencios administrativ a curţii de apel, fără a fi necesară formularea unei plângeri prealabile, în termen de 15 zile de la comunicare.