Decizia nr. 19 din 10.01.2012

17.01.2012


Trimiteteţi articolul prin email title=

privind amendarea cu 10.000 lei a S.C. SEIN MEDIA S.R.L.

cu sediul în PAŞCANI, str. Tămăduieni nr. 34B, jud. Iaşi CUI 29020480

 pentru postul ELECTRON M BIT

PAŞCANI, str. Moldovei nr. 2, jud. Iaşi

Întrunit în şedinţă publică în ziua de 10 ianuarie 2012, Consiliul Naţional al Audiovizualului a analizat rapoartele de monitorizare întocmite de Serviciul Inspecţie, în baza reclamaţiilor înregistrate la CNA cu nr. 14581/25.10.2011 şi 15594/15.11.2011 privind emisiunea „Pixelul Albastru”, difuzată în data de 19 octombrie şi în reluare, în 03 noiembrie 2011, precum şi sesizările nr. 15955/23.11.2011 şi 16026/24.11.2011 referitoare la emisiunile „Paşcaniul Încotro?” şi „Info Bit”, transmise în perioada 14-16 noiembrie 2011 de postul ELECTRON M BIT din Paşcani.
 Postul ELECTRON M BIT aparţine S.C. SEIN MEDIA S.R.L. (licenţa audiovizuală nr. TV-C 066.1/09.12.2003, decizia de autorizare nr. 670.0/27.05.2004 şi reautorizare nr. 670.0-1/27.05.2004).

În urma analizării rapoartelor de monitorizare, membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul S.C. SEIN MEDIA S.R.L. a încălcat dispoziţiile articolelor 35 alin. (1) şi 39 alin. (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare şi ale articolelor 29 alin. (1) şi 107 alin. (2) lit. b) din Decizia nr. 220/2011 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, cu modificările ulterioare.

Potrivit prevederilor din Legea audiovizualului:
 art. 35 alin. (1): Proporţia de spoturi publicitare televizate şi spoturi de teleshopping dintr-un interval de o oră nu poate depăşi 20%, respectiv 12 minute; în cazul televiziunii publice durata acestora nu poate depăşi 8 minute din timpul oricărei ore date.
 art. 39 alin. (2): Difuzarea în serviciile de televiziune şi de radiodifuziune a programelor care pot afecta dezvoltarea fizică, mentală sau morală a minorilor se poate face numai dacă, prin alegerea intervalului orar de difuzare, prin codare sau ca efect al altor sisteme de acces condiţionat, se asigură faptul că minorii din zona de transmisie, în situaţii normale, nu pot auzi sau vedea emisiunile respective.

Conform dispoziţiilor din Codul audiovizualului:
 art. 29 alin. (1): Programele de ştiri şi de actualităţi se supun cerinţelor de protecţie a minorilor şi vizionării în familie.
 art. 107 alin. (2) lit. b): Este interzisă difuzarea de publicitate pe crawl.

În fapt, în urma analizării raportului de monitorizare privind emisiunea „Pixelul albastru” difuzată în data de 19 octombrie 2011 de postul de televiziune ELECTRON M BIT, s-a constatat că durata publicităţii difuzate pe crawl, în timpul emisiunii, a fost de 23 de minute şi 21 de secunde, în condiţiile în care emisiunea a avut o durată de 29 de minute şi 38 de secunde.

Exemplificăm din raportul de monitorizare, conţinutul unor anunţuri publicitare difuzate de post:
 “Vând apartament 3 camere, zona Vale, bloc B13, parter, schimbat tot în interior şi exterior C.T., alarmă+ garaj, preţ negociabil. Tel.xxxxxxxxx. Vând apartament cu 2 camere, zona Deal, etaj 5 din10 - garaj, zona Deal.Telefon xxxxxxxx. Vând sau închiriez apartament cu 3 camere, confort 1, nemobilat, zona Deal, cu îmbunătăţiri (gresie,faianţă), etaj 2 din 10.Tel:xxxxxxxxx.” De asemenea, s-a constatat că, în timpul aceleiaşi emisiuni transmisă în reluare, în data de 03 noiembrie 2011, durata publicităţii difuzate pe crawl a fost de 26 de minute şi 43 de secunde, în condiţiile în care emisiunea a avut o durată de 31 de minute şi 35 de secunde.

Redăm spre exemplificare din raport:
 „Vând urgent 2 camere lipite cu o singură intrare şi acces din una în alta, la cămin ITP (Perdele) sau schimb cu apartament 2 camere, preţ avantajos şi negociabil! relaţii la xxxxxxxxx. Vând garsonieră, zona Gării, lângă Esplanadă, etaj3, mobilată, preţ avantajos şi negociabil. Relaţii la xxxxxxxxx.” Având în vedere acest aspect, Consiliul a constatat că radiodifuzorul a încălcat dispoziţiile legale referitoare la regimul difuzării publicităţii care prevăd la art. 35 alin. (1) din Legea audiovizualului că publicitatea difuzată în interval de o oră nu poate depăşi 12 minute (720 de secunde).

Membrii Consiliului au considerat ca fiind grav faptul că radiodifuzorul nu a respectat aceste condiţii de difuzare a publicităţii, depăşind cu mult timpul legal destinat acesteia, (respectiv 12 minute într-o oră dată), în condiţiile în care emisiunea a avut o durată de aproximativ 30 de minute, iar timpul destinat publicităţii afişată pe crawl aproape a egalat timpul de desfăşurare a emisiunii.

Consiliul a mai constatat totodată că radiodifuzorul a încălcat şi dispoziţiile art. 107 alin. (2) lit. b) din Codul audiovizualului, care interzic difuzarea de publicitate pe crawl. Aceleaşi abateri de la legislaţia audiovizuală privind regimul difuzării publicităţii au fost constatate şi în emisiunea “Paşcaniul Încotro?” difuzată în data de 16 noiembrie 2011 şi în reluare, în aceeaşi zi la ora 20.10, ediţie ce a avut o durată de o oră 5 minute şi 41 de secunde, în condiţiile în care publicitatea difuzată pe crawl a avut o durată de 41 de minute şi 06 secunde. În aceeaşi şedinţă publică, Consiliul a analizat şi emisiunea informativă “Info Bit” din 14 noiembrie 2011, difuzată de la ora 17.30, şi în reluare, în aceeaşi zi, de la ora 19.00.

În cadrul acestei emisiuni a fost transmisă o ştire referitoare la moartea violentă a unui tânăr, ştire ce a avut următorul conţinut:
 “Voice off: Tragedie în zona fostei autogări din Paşcani.Un tânăr cu vârsta până la 25 de ani a fost găsit fără viaţă în dimineaţa zilei de astăzi, chiar în mijlocul străzii. Este vorba despre strada care face legatura între fosta autogară şi piaţa Vale... Capul tânărului a fost strivit, iar picioarele rupte după cum arată primele concluzii ale poliţiştilor. Acestia spun că victima s-a aruncat sau a fost aruncată de la înalţime, de pe blocul din apropiere... Menţionăm că după cum relatează martorii, ambulanţa a ajuns după jumătate de oră de la solicitare. Poliţia a început cercetări şi pentru a identifica tânarul.”.

Ştirea a fost ilustrată cu imagini de la locul tragediei, în care s-a putut vedea chipul tânărului decedat, precum şi urmările accidentului (poziţia corpului, capul strivit într-o baltă de sânge etc.).

Vizionând înregistrarea ştirii, Consiliul a constatat că imaginile prezentate în care camera focalizează chipul tânărului având capul strivit de asfalt într-o baltă de sânge, au depăşit cadrul unei informări cu caracter general fiind de natură să afecteze minorii, având în vedere faptul că ştirea a fost difuzată într-un interval orar în care copiii au acces neîngrădit la vizionare.

Astfel, postul a difuzat acest material cu încălcarea prevederilor privind protecţia minorilor în cadrul serviciilor de programe, imaginile prezentate fiind de natură să afecteze şi să traumatizeze copiii.

Potrivit art. 39 alin. (2) din Legea audiovizualului, astfel de producţii audiovizuale pot fi difuzate numai dacă, prin alegerea intervalului orar de difuzare, se asigură faptul că minorii din zona de transmisie, nu pot vedea emisiunile respective.

De asemenea, Consiliul a mai constatat că prin difuzarea repetată şi nejustificată a imaginilor cu tânărul decedat, radiodifuzorul a încălcat şi prevederile din Codul audiovizualului potrivit cărora programele de ştiri şi de actualităţi se supun cerinţelor de protecţie a minorilor şi vizionării în familie, dispoziţii reglementate la art. 29 alin. (1) din Codul audiovizualului.

Faţă de toate aceste aspecte, Consiliul a propus amendarea radiodifuzorului S.C. SEIN MEDIA S.R.L. cu suma de 10.000 lei. Supusă la vot, propunerea de amendare a fost adoptată cu respectarea condiţiilor de legalitate prevăzute de art. 15 din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

În temeiul dispoziţiilor art. 144 alin. (2) şi (3) din Decizia nr. 220/2011 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu cele ale art. 91 alin. (1) şi (3), precum şi ale art. 90 alin. (1) lit. g şi alin. (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare,

Consiliul Naţional al Audiovizualului adoptă următoarea

DECIZIE:

 Art. 1. Radiodifuzorul S.C. SEIN MEDIA S.R.L., titular al licenţei audiovizuale nr. TV-C 066.1/09.12.2003, deciziei de autorizare nr. 670.0/27.05.2004 şi reautorizare nr. 670.0-1/27.05.2004, se sancţionează cu amendă în cuantum de 10.000 lei pentru încălcarea prevederilor art. 35 alin. (1) şi 39 alin. (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare şi ale articolelor 29 alin. (1) şi 107 alin. (2) lit. b) din Decizia nr. 220/2011 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, cu modificările ulterioare.
 Art. 2. În conformitate cu prevederile art. 93 alin. (3) din Legea audiovizualului, prezenta decizie poate fi atacată direct la secţia de contencios administrativ a curţii de apel, fără a fi necesară formularea unei plângeri prealabile, în termen de 15 zile de la comunicare.
 Art. 3. Potrivit dispoziţiilor art. 931 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 504/2002, astfel cum a fost modificată prin Legea nr. 333/2009, radiodifuzorul are obligaţia de a transmite în următoarele 24 de ore de la comunicare, sonor şi vizual, de cel puţin 3 ori, în intervalul orar 18.00-22.00, din care o dată în principala emisiune de ştiri, următorul text:

Consiliul Naţional al Audiovizualului a sancţionat postul ELECTRON M BIT cu amendă de 10.000 lei pentru încălcarea dispoziţiilor privind regimul difuzării publicităţii, întrucât a difuzat, pe parcursul unei ore, publicitate cu o durată de aproximativ 30 de minute, în condiţiile în care legea prevede o limită de 12 minute într-un interval de o oră pentru comunicările comerciale audiovizuale. Totodată, sancţiunea a fost aplicată şi pentru difuzarea în cadrul ştirilor „Info Bit” din 14 noiembrie 2011 de la orele 17.30 şi 19.00, a unor imagini şocante, de natură a afecta minorii.”

Vă atragem atenţia că textul nu poate fi difuzat în calupuri de publicitate.