Decizia nr. 18 din 15.01.2008

15.01.2008


Trimiteteţi articolul prin email title=

privind amendarea cu 10.000 lei a S.C. OCRAM TELEVIZIUNE S.R.L
cu sediul în Bucureşti, Bd. Hristo Botev nr. 23, sector 3
Tel.: 318.64.16 Fax: 318.64.12, 318.64.11
CUI: 5994676

pentru postul OTV
Bd. Magheru nr. 28-30 et. 6, sector 1, Bucureşti

Întrunit în şedinţă publică în ziua de 15 ianuarie 2008, Consiliul Naţional al Audiovizualului a analizat raportul întocmit de Direcţia monitorizare cu privire la emisiunea “Lumea de azi, lumea de mâine”, difuzată în ziua de 08.01.2008 de către postul de televiziune OTV.

Postul OTV aparţine radiodifuzorului S.C. OCRAM TELEVIZIUNE S.R.L., cu sediul în Bucureşti, B-dul Hristo Botev nr. 23, sector 3 (licenţa audiovizuală nr. S-TV 78.1/05.02.2004 şi decizia de autorizare nr.620.0/01.04.2004).

În urma analizării raportului de monitorizare, membrii Consiliului au constatat că postul OTV nu a respectat prevederile legale privind regimul difuzării publicităţii, în sensul că a încălcat dispoziţiile art. 145 alin. (4) şi ale art. 146 alin. (2) lit. e) şi f) din Decizia nr. 187/2006 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, cu modificările şi completările ulterioare şi pe cele ale art. 27 alin. (1) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

În conformitate cu dispoziţiile art. 145 alin. (4) din Codul audiovizualului, publicitatea şi teleshoppingul la produse şi tratamente pentru disfuncţii sexuale sau probleme de natură sexuală ori pentru creşterea sânilor nu pot fi difuzate decât în intervalul orar 22,00 - 6,00 şi trebuie însoţite de avertizarea că aceste produse nu sunt destinate copiilor.

Potrivit prevederilor art. 146 alin. (2) lit. e) şi f) din acelaşi act normativ, este interzisă menţionarea în publicitate sau în teleshopping a unor indicaţii terapeutice referitoare la boli precum insomnia şi diabetul.

Conform art. 27 alin. (1) din Legea audiovizualului, publicitatea şi teleshoppingul se difuzează grupat, trebuie să fie uşor de identificat prin marcaje corespunzătoare şi trebuie să fie separate de alte părţi ale serviciului de programe prin semnale optice şi acustice.

În fapt, postul de televiziune OTV a difuzat, în data de 8 ianuarie 2008, între orele 15.11-16.00, emisiunea „Lumea de azi, lumea de mâine” cu tema „Terapia ELF şi diabetul”. Emisiunea moderată de Paul Moraru l-a avut ca invitat pe fizicianul Alexandru Muşat.

În cadrul emisiunii, în intervalul orar 15.11-16.00, a fost prezentat un produs folosit în terapia disfuncţiilor sexuale, a insomniei şi a diabetului numit „Spiriduş”. Consiliul a constatat că radiodifuzorul a promovat acest produs fără a ţine cont de prevederile art. 145 alin. (4) şi art. 146 alin. (2) lit. e) şi f) din Codul audiovizualului, dispoziţii care interzic:
- difuzarea publicităţii şi teleshoppingului la produse şi tratamente pentru disfuncţii sexuale în intervalul 06.00-22.00.
- menţionarea în publicitate sau în teleshopping a unor indicaţii terapeutice referitoare la boli precum insomnia şi diabetul.

De asemenea, membrii Consiliului au constatat, în urma analizării raportului de monitorizare, că, fără a fi încadrată ca atare de către radiodifuzor, emisiunea a fost transformată într-o emisiune publicitară, în care invitatul emisiunii a promovat calităţile produsului „Spiriduş”, afecţiunile ce pot fi tratate, preţul şi modalităţile de comercializare, precum şi adresele magazinelor în care se găseşte acest produs.

Spre exemplificare, la ora 15.52.07, s-a făcut publicitate directă produsului “Spiriduş” fără ca aceasta să fie difuzată grupat, identificată prin marcaje corespunzătoare şi separată de restul emisiunii prin semnale optice şi acustice:

„Alexandru Muşat: Ce vă mai pot spune, relativ la aspectele acestea practice legate de “Spiriduş”, sunt mai multe variante în momentul acesta, mai multe produse: este varianta aceasta clasică- varianta eX..
Paul Moraru: Ridicaţi, ridicaţi-l aşa în mână ca să..
Alexandru Muşat: Bun, cel cu albastru este varianta clasică, cel cu roşu este varianta cu spectrul de frecvenţă extins-cu recuperare medicală mai rapidă (pe ecran sunt arătate cele două tipuri de produse). Pe urmă avem varianta aceasta de jos, este varianta DEL, ultima apărută la noi în firmă, este un produs care are o baterie de 9 V şi asta îi asigură o autonomie foarte mare, de pest 6 luni de zile,..
Paul Moraru: Domnule!, de parcă sunteţi timid, aruncaţi-l că-l sparg, daţi să-l arăt eu să-l vadă lumea, să vadă lumea că e o diferenţă. Deci, ăsta-i ultima invenţie şi ăsta este cel mai puternic (pe ecran sunt arătate cele trei tipuri de produse).
Alexandru Muşat: Spunem şi preţurile, dacă poate sunt interesaţi şi telespectatorii?
Paul Moraru: Da, puteţi să spuneţi.
Alexandru Muşat: Încep de la 3.600.000, 360 de lei-acesta albastru, 430 de lei varianta cu domeniul de frecvenţă extinsă-recuperare medicală mai rapidă, este varianta aceasta de “Spiriduş” dublu la 560 de lei. Ele, deja, în Bucureşti se găsesc în magazine, ca şi în Constanţa, de altfel. În Bucureşti pe Bulevardul Carol 70-Tehnică Medicală, pe Calea Victoriei 112-Farmacia Ateneum, pe Strada Lizeanu 21-Plafar. Deci în Bucureşti în magazine. În Constanţa pe Strada Cişmelei 19-Plafar.”

În luarea acestei decizii, membrii Consiliului au avut în vedere faptul că postul OTV a mai fost sancţionat anterior pentru încălcarea repetată a prevederilor din domeniul audiovizualului cu privire la regimul difuzării publicităţii.

Faţă de toate aceste aspecte, membrii Consiliului au propus amendarea postului OTV cu suma de 10.000 lei.

Supusă la vot, propunerea de amendare a postului OTV a fost adoptată cu respectarea condiţiilor prevăzute de art. 15 din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

În temeiul prevederilor art. 91 alin. (1) şi (3) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, Consiliul Naţional al Audiovizualului adoptă următoarea

DECIZIE:

Articol unic: Radiodifuzorul S.C OCRAM TELEVIZIUNE S.R.L., având licenţa audiovizuală S-TV nr. 78.1/05.02.2004 şi decizia de autorizare nr. 620.0/01.04.2004 pentru postul de televiziune prin satelit OTV, se sancţionează cu amendă în cuantum de 10.000 lei pentru încălcarea prevederilor art. art. 145 alin. (4), ale art. 146 alin. (2) lit. e) şi f) din Decizia nr. 187/2006 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale dispoziţiilor art.27 alin. (1) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare.