Decizia nr. 169 din 30.03.2012

30.03.2012


Trimiteteţi articolul prin email title=

privind respingerea cererii formulate de S.C. OCRAM TELEVIZIUNE S.R.L. privind reanalizarea sancţiunii aplicate prin Decizia C.N.A. nr. 157/27.03.2012

Către

S.C. OCRAM TELEVIZIUNE S.R.L.
Bucureşti, sector 6, Str. Preciziei nr. 3P, lot nr. 1, clădire C6.1, spaţiu birouri şi hală-parter, et. 1, CUI 15994676

Întrunit în sedinţa publică din data de 29 martie 2012, Consiliul Naţional al Audiovizualului a luat în discuţie cererea formulată de S.C. OCRAM TELEVIZIUNE S.R.L. privind reanalizarea sancţiunii aplicate prin Decizia CNA nr. 157/27.03.2012 prin care această societate a fost sancţionată cu reducerea cu 6 luni a termenului de valabilitate a licenţei audiovizuale nr. S-TV 78.3/05.02.2004, cumulată cu obligaţia de a difuza, în ziua de 29.03.2012, timp de 10 minute, între orele 19.00-19.10, numai textul deciziei de sancţionare emise de C.N.A.

Analizând solicitarea, membrii Consiliului au apreciat că nu sunt motive întemeiate pentru a rediscuta Decizia CNA nr. 157/27.03.2012 şi, în temeiul prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare, cu respectarea dispoziţiilor art. 15 din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, Consiliul Naţional al Audiovizualului respinge cererea de reanalizare ca nefondată.

În ceea ce priveşte adresa dvs. înregistrată la CNA sub nr. 5163/02.04.2012 prin care contestaţi sancţiunea aplicată prin Decizia CNA nr. 157/27.03.2012, vă comunicăm că solicitarea dvs. urmează a fi analizată într-o sedinţă viitoare.