Decizia nr. 156 din 27.03.2012

27.03.2012


Trimiteteţi articolul prin email title=

privind somarea S.C. TELECROMA MEDIA S.R.L.,
pentru postul DIRECT DIGITAL TV

S.C. TELECROMA MEDIA S.R.L. C.U.I. R15640440
Bucureşti, Str. Preciziei nr. 3P, lot nr. 1
clădire C2 – clădire administrativă, et. 1, sector 6

pentru postul de televiziune DIRECT DIGITAL TV

Întrunit în şedinţă publică în ziua de 27 martie 2012, Consiliul Naţional al Audiovizualului a analizat raportul întocmit de Direcţia Monitorizare cu privire la unele ediţii ale emisiunii ,,Dan Diaconescu Direct’’ transmise de postul OTV în zilele de 22 şi 24 martie 2012, emisiuni care au fost preluate şi redifuzate de postul DIRECT DIGITAL TV în 23 martie, respectiv 25 martie 2012.

Postul de televiziune DIRECT DIGITAL TV aparţine radiodifuzorului S.C. TELECROMA MEDIA S.R.L. (licenţa audiovizuală nr. S-TV 63.3/06.11.2003 eliberată la data de 31.01.2012, decizia de autorizare iniţială nr. 809.0/24.02.2005 şi reautorizare nr. 809.2-1/01.06.2010 eliberată la data de 31.01.2012).

În urma analizării raportului de monitorizare, membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul S.C. TELECROMA MEDIA S.R.L. a încălcat prevederile art. 139 din Decizia nr. 220/2011 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, cu modificările şi completările ulterioare.

Potrivit dispoziţiilor invocate, publicitatea, pozitivă sau negativă, în legătură cu partide politice, oameni politici, mesaje politice este interzisă, cu excepţia perioadelor de campanie electorală.

În fapt, în data de 23.03.2012, în intervalul orar 07.53 - 09.58, postul DIRECT DIGITAL TV a preluat şi redifuzat o parte a ediţiei emisiunii ,,Dan Diaconescu Direct’’ (înregistrare), care a fost difuzată de postul OTV în data de 22.03.2012. Partea emisiunii ce a fost redifuzată de postul DIRECT DIGITAL TV a conţinut referiri la sancţiunea aplicată de C.N.A.

De asemenea, în data 25.03.2012, între orele 03.58 - 10.00, postul DIRECT DIGITAL TV a preluat de la postul de televiziune OTV şi redifuzat o parte a emisiunii ,,Dan Diaconescu Direct’’, ediţia ce a fost difuzată în 24.03.2012 şi care a cuprins vizita d-lui Dan Diaconescu la Casa de Cultură din oraşul Bistriţa, unde acesta a fost întâmpinat, în stradă, de mulţimea adunată, aplaudând, iar în difuzoare se auzea imnul partidului PP-DD. Înregistrarea a cuprins şi momentele din 10.03.2012, difuzate la OTV live.

Redăm din raportul de monitorizare:
,,În Casa de Cultură a fost aşteptat de mulţimea aplaudând, cu baloane având sigla partidului şi scandând Diaconescu! Deasupra mesei prezidenţiale s-a aflat pancarta având sigla şi numele partidului Partidul Poporului – Dan Diaconescu, iar în difuzoare se auzea imnul PP-DD.

Prim plan cu pancarta având sigla şi numele partidului Partidul Poporului – Dan Diaconescu, Filiala Bistriţa–Năsăud.

Ajuns pe scenă în aplauzele mulţimii, a dat mâna cu liderii de partid.

S-a scandat Diaconescu!

Unul dintre candidaţii la primărie a spus o rugăciune.

Pe lângă domnul Dan Diaconescu au mai luat cuvântul lideri ai partidului din judeţ şi din structura centrală: - Ştefan Todea, preşedintele Organizaţiei Judeţene Bistriţa; - Ramona Bugnar, secretarul executiv al organizaţiei judeţene PP-DD şi preşedinte al femeilor din PP-DD; - Dănuţ Oltean, prim-vicepreşedintele Organizaţiei Judeţene Bistriţa; - Onoriu Raţiu, vice-preşedintele Organizaţiei Judeţene Bistriţa, avocat; - (?) vice-preşedintele Organizaţiei Judeţene Bistriţa, colonel în rezervă; - Florentin Gherghiceanu, preşedintele Organizaţiei de Tineret la nivel naţional; - Simona Man, preşedinte PP-DD.

După discurs, Diaconescu a făcut poze şi a dat autografe.

S-a difuzat conferinţa de presă din Bistriţa.

Dan Diaconescu a vorbit despre procurorul general, care va fi cetăţean american; - şeful ANAF, care va fi german; - şeful Direcţiei Vămilor, din Finlanda; - un tribunal special, care să ancheteze activitatea politicienilor din ultimii 22 de ani, unde vor fi juraţi din popor; - legea RICO.’’

Membrii Consiliului au constatat că emisiunea preluată de la OTV şi redifuzată în ziua de 25 martie 2012 de postul DIRECT DIGITAL TV a conţinut publicitate politică, încălcându-se prin aceasta reglementările din domeniul audiovizualului cu privire la regimul difuzării publicităţii politice.

Conform dispoziţiilor art. 139 din Codul audiovizualului, cu excepţia perioadelor de campanie electorală, este interzisă publicitatea, pozitivă sau negativă, în legătură cu partide politice, oameni politici, mesaje politice.

Deşi postul OTV (cel de la care a fost preluată emisiunea menţionată mai sus) a fost sancţionat în mod repetat pentru că a difuzat publicitate politică în afara perioadelor de campanie electorală, postul DIRECT DIGITAL TV a înţeles să preia şi să redifuzeze o emisiune care a fost difuzată cu încălcarea prevederilor art. 139 din Codul audiovizualului.

Faţă de aceste aspecte, Consiliul a propus sancţionarea radiodifuzorului cu somaţie publică. Supusă la vot, propunerea de sancţionare cu somaţie publică a fost adoptată cu respectarea condiţiilor de legalitate prevăzute de art. 15 din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

În temeiul art. 91 alin. (1) şi alin. (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu cele ale art. 144 alin. (2) şi (3) din Decizia nr. 220/2011 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual,

Consiliul Naţional al Audiovizualului adoptă următoarea

DECIZIE:

Art. 1: Radiodifuzorul S.C. TELECROMA MEDIA S.R.L. (licenţa audiovizuală nr. S-TV 63.3/06.11.2003 eliberată la data de 31.01.2012, decizia de autorizare iniţială nr. 809.0/24.02.2005, reautorizare nr. 809.2-1/01.06.2010 eliberată la data de 31.01.2012 pentru postul de televiziune DIRECT DIGITAL TV), se sancţionează cu somaţie publică de intrare de îndată în legalitate pentru încălcarea prevederilor art. 139 din Decizia nr. 220/2011 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 2: În conformitate cu prevederile art. 93 alin. (3) din Legea audiovizualului, prezenta decizie poate fi atacată direct la secţia de contencios administrativ a curţii de apel, fără a fi necesară formularea unei plângeri prealabile, în termen de 15 zile de la comunicare.

Art. 3: Potrivit dispoziţiilor art. 93¹ alin. (1) şi (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, astfel cum a fost modificată prin Legea nr. 333/2009, radiodifuzorul are obligaţia de a transmite în următoarele 24 de ore de la comunicare, sonor şi vizual, de cel puţin 3 ori, în intervalul orar 18.00-22.00, următorul text:

"Consiliul Naţional al Audiovizualului a sancţionat postul de televiziune DIRECT DIGITAL TV cu somaţie publică pentru încălcarea prevederilor art. 139 din Codul audiovizualului, întrucât emisiunea ,,Dan Diaconescu Direct’’, preluată de la postul OTV şi redifuzată în 25 martie 2012, a conţinut publicitate politică în afara campaniei electorale.

Potrivit dispoziţilor invocate, este interzisă publicitatea, pozitivă sau negativă, în legătură cu partide politice, oameni politici, mesaje politice, cu excepţia perioadelor de campanie electorală.”

Vă atragem atenţia că textul nu poate fi difuzat în calupuri de publicitate.