Decizia nr. 130 din 17.02.2009

17.02.2009


Trimiteteţi articolul prin email title=

privind amendarea cu 5.000 lei a S.C. OCRAM TELEVIZIUNE S.R.L.,
cu sediul în BUCUREŞTI, B-dul Hristo Botev nr. 23, sector 3 CUI 15994676

pentru postul de televiziune OTV
B-dul Magheru nr. 28-30, et. 6, sector 1, BUCUREŞTI

Întrunit în şedinţă publică în ziua de 17 februarie 2009, Consiliul Naţional al Audiovizualului a analizat reclamaţia nr. 19060/31.12.2008, precum şi raportul întocmit de Direcţia Monitorizare privind ediţia emisiunii „În atenţia P.N.A.”, difuzată în data de 28.12.2008, în intervalul orar 17.00 - 18.00 de postul de televiziune OTV.

Postul de televiziune OTV aparţine S.C. OCRAM TELEVIZIUNE S.R.L. (licenţă audiovizuală nr. S-TV 78.1/05.02.2004 şi decizia de autorizare nr. 620.0/01.04.2004).

Analizând raportul întocmit de Direcţia Monitorizare şi vizionând emisiunea, membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul a încălcat prevederile art. 71 alin. (1) lit. a) şi alin. (3) din Decizia C.N.A. nr. 187/2006 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, cu modificările şi completările ulterioare.

Potrivit dispoziţiilor invocate:

“Alin. (1) - În programele de ştiri şi dezbateri informarea în probleme de interes public, de natură politică, economică, socială şi culturală, trebuie să respecte următoarele principii:
lit. a) asigurarea imparţialităţii, echilibrului şi favorizarea liberei formări a opiniilor, prin prezentarea principalelor puncte de vedere aflate în opoziţie, în perioada în care problemele sunt în dezbatere publică;
(...)

Alin. (3) - Prezentarea principalelor puncte de vedere aflate în opoziţie se asigură, de regulă, în cadrul aceleiaşi emisiuni sau, în mod excepţional,în emisiunile următoare; în cazul în care cei solicitaţi refuză să îşi precizeze punctul de vedere, acest fapt se menţionează pe post.„Membrii Consiliului au constatat că, în data 28 decembrie 2008, postul de televiziune OTV a difuzat o ediţie a emisiunii”În atenţia P.N.A." cu încălcarea legislaţiei audiovizuale referitoare la informarea publicului.

În fapt, în această ediţie, a fost difuzată sub titlul: "1990-2008: NICIUN DOSAR PENAL PENTRU FALSIFICATORII DE „APĂ POTABILĂ” ŞI „PLATĂ”. Invitaţii emisiunii moderate de doamna Mihaela Stănciuc au fost domnii Silviu Alupei – jurnalist de investigaţii şi inginer Niculae Rădulescu Dobrogea – preşedinte Eco-Civica.

În prima parte a emisiunii, în intervalul orar 17:08:27-17:18:09, domnul Silviu Alupei a reluat aprecierile negative făcute în emisiuniile „Dan Diaconescu Direct” din zilele de 9 şi 10 noiembrie 2008 privind calitatea apei potabile din reţea şi a apei îmbuteliate în România (tratarea apelor de suprafaţă prin folosirea de tehnologii vechi şi ineficiente prin folosirea de substanţe precum sulfatul de aluminiu şi clorul care provoacă îmbolnăvirea consumatorilor; infestarea alimentelor fabricate prin folosirea apei de la reţeaua de suprafaţă; apa livrată populaţiei conţine detergenţi, pesticide, hidrocarburi care generează cancer şi alte boli grave).

La ora 17:26:47, domnul Silviu Alupei a prezentat un aparat numit „TDS” cu care, în opinia dumnealui, se poate măsura cantitatea de substanţe dizolvate în apă, părţi pe milion (ppm) total substanţe dizolvate, oligoelemente, făcând precizarea că valoarea de potabilitate a apei trebuie să fie între zero şi 50 ppm.

Ulterior, cu ajutorul aparatului s-a verificat totalul de substanţe dizolvate în probe de apă de reţea din trei sectoare ale Bucureştiului. Folosind aparatul „TDS” pentru a verifica totalul de substanţe dizolvate în probe de apă de reţea din trei sectoare ale Bucureştiului, concluzia domnului Silviu Alupei a fost că apa este nepotabilă:

- APA NOVA Sector 2 = 238 ppm;
- APA NOVA Sector 1 = 209 ppm;
- APA NOVA Sector 5 = 193 ppm.

A mai fost prezentat un alt aparat denumit „Precipitator” despre care a afirmat că funcţionează pe principiul electrolizei: prin precipitarea elementelor dizolvate în apă, acestea pot fi vizualizate prin colorarea apei.

În continuare au fost făcute diverse experimente cu cele două aparate: Silviu Alupei: „Reluăm apa Calipso (arată un pet sigilat cu apa plată Calipso) făcută la Voluntari. Ei pretind că este într-un puţ adânc de nu ştiu câţi metri.”

La ora 17:36:28, Silviu Alupei a desigilat un pet de apă plată Calipso şi „a măsurat” cu ajutorul „TDS”-ului cantitatea de substanţe dizolvate, rezultând 371 părţi per milion (ppm).

„Silviu Alupei: 371! De aproape 8 ori mai mare decât apa de la chiuvetă care nu filtrează pesticidele, detergenţii şi hidrocarburile de la APANOVA din Argeş şi Dâmboviţa. Păi vedeţi de ce nu trec ei aicea nimic (pe etichetă)? Domnule, în primul rând asta este o încălcare flagrantă a legislaţiei europene.”

La ora 17:40:03 a fost prezentat pe ecran rezultatul electrolizei apei S.C. CALIPSO (se vede un pahar cu un conţinut închis la culoare).

„Silviu Alupei: este o nenorocire! O firmă care nici măcar nu îşi prezintă...nu am mai lăsat să...dacă vreţi, hai să mai lăsăm să vedeţi ce balauri ies acolo din aceste substanţe...ce crocodili din SC CALIPSO care nici măcar nu dau conţinutul, aşa cum o fi el, nu ştiu, falsificat, nefalsificat, eşti obligat să îl dai.”

La ora 17:42:49 se arată pe ecran rezultatul electrolizei apei plate CALIPSO (un pahar cu un conţinut inchis la culoare şi cu substanţe în suspensie).

La ora 17:46:34 se arată pe ecran rezultatul electrolizei apei plate DORNA IZVORUL-ALB (un pahar cu un conţinut inchis la culoare şi cu multe substanţe în suspensie).

La ora 17:49:14, Silviu Alupei a desigilat o sticlă de apă minerală naturală plată PERRENA şi „a măsurat” cu ajutorul „TDS”-ului cantitatea de substanţe dizolvate, rezultând 339 părţi per milion (ppm).

Concluzia domnului Silviu Alupei a fost următoarea: „record mondial.”

Membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul nu şi-a îndeplinit obligaţia de a informa publicul telespectator în mod corect şi imparţial cu privire la faptele şi evenimentele prezentate, deoarece în ediţia din 28.12.2008 a emisiunii “În atenţia P.N.A.” a fost prezentată numai opinia unei părţi (respectiv a invitaţilor din studio), iar nu şi a celeilalte părţi (respectiv reprezentanţi ai instituţiilor statului, a asociaţiilor profesionale din domeniu sau a reprezentanţilor producătorilor respectivi de apă) la adresa cărora s-au făcut afirmaţii grave, de natură să îngrijoreze publicul telespectator.

Publicului i s-a prezentat o situaţie care este de natură să provoace panică şi îngrijorare, respectiv calitatea apei potabile, precum şi a celei plate îmbuteliate. Importanţa unui astfel de subiect impunea invitarea în studio şi a reprezentanţilor autorităţilor statului implicate în această activitate, care să-şi exprime, la rândul lor, punctul de vedere referitor la tema abordată.

Or, radiodifuzorul nu a procedat în acest fel, încălcând astfel obligaţia de a asigura imparţialitatea într-un program audiovizual, prevăzută de art. 71 din Codul audiovizualului.

O asemenea abordare nu a permis publicului telespectator să-şi formeze propria opinie în legătură cu subiectul dezbătut.

Dacă reprezentanţii postului ar fi încercat să solicite un punct de vedere al autorităţilor competente în domeniu sau ar fi încercat să-i invite în emisiune, iar acestea ar fi refuzat, radiodifuzorul ar fi trebuit să menţioneze acest fapt pe post, astfel cum prevede alin. (3) al art. 71 din Codul audiovizualului. Or, acest lucru nu s-a întâmplat.

De asemenea, realizatorul emisiunii, care avea obligaţia de a stărui convingător pentru o prezentare obiectivă a situaţiei, astfel încât publicul să-şi poată forma o opinie corectă, a susţinut, prin atitudinea adoptată, discursul invitaţilor săi, fără a-i combate în vreun fel, fapt ce a dus la difuzarea programului cu încălcarea prevederilor legale.

Faţă de aceste aspecte şi având în vedere că, anterior, postul a mai fost sancţionat pentru încălcarea aceroraşi prevederi legale, membrii Consiliului au propus amendarea radiodifuzorului cu suma de 5.000 lei.

Supusă la vot, propunerea de amendare a fost adoptată cu respectarea condiţiilor de legalitate prevăzute de art. 15 din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

În temeiul dispoziţiilor art. 162 alin. (2) şi (3) din Decizia nr. 187/2006, privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, cu modificările şi completările ulterioare coroborate cu cele ale art. 91 alin. (1) şi (3) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare,

Consiliul Naţional al Audiovizualului adoptă următoarea

DECIZIE:

Articol unic: Radiodifuzorul S.C OCRAM TELEVIZIUNE S.R.L., având licenţa audiovizuală nr. S-TV 78.1/05.02.2004 şi decizia de autorizare nr. 620.0/01.04.2004, pentru postul de televiziune OTV, se sancţionează cu amendă în cuantum de 5.000 lei pentru încălcarea prevederilor art. 71 alin. (1) lit. a) şi alin. (3) din Decizia C.N.A. nr. 187/2006 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, cu modificările şi completările ulterioare.


Către

S.C. OCRAM TELEVIZIUNE S.R.L.
B-dul Hristo Botev nr. 23, sector 3
BUCUREŞTI, CUI 15994676

pentru postul de televiziune OTV
B-dul Magheru nr. 28-30, etaj 6, sector 1 BUCUREŞTI

Vă înaintăm, alăturat, Decizia C.N.A. nr. 130/17.02.2009 privind amendarea cu 5.000 lei a radiodifuzorului S.C. OCRAM TELEVIZIUNE S.R.L. şi vă atenţionăm că, potrivit dispoziţiilor Deciziei C.N.A. nr. 52/2003, aveţi obligaţia de a transmite în următoarele 24 de ore de la comunicare, sonor şi vizual, de cel puţin 3 ori, în intervalul orar 18.00-22.00, din care o dată în principala emisiune de ştiri, următorul text: „Consiliul Naţional al Audiovizualului a sancţionat postul OTV cu amendă în cuantum de 5.000 lei, întrucât, în ediţia din 28 decembrie 2008 a emisiunii „În atenţia P.N.A.", dezbaterea subiectului despre calitatea apei potabile din România s-a făcut cu încălcarea principiului imparţialităţii, prevăzut la art. 71 din Codul audiovizualului.

Deşi, pentru a informa corect publicul, postul avea obligaţia de a oferi tuturor părţilor posibilitatea de a-şi exprima punctul de vedere cu privire la subiectul de interes public pus în discuţie, în emisiune a fost prezentată numai părerea uneia dintre părţi, fapt de natură a prejudicia interesele telespectatorilor, care nu şi-au putut forma propria opinie."

Vă atragem atenţia că textul nu poate fi difuzat în calupuri de publicitate.