Decizia nr. 1063 din 28.11.2008

28.11.2008


Trimiteteţi articolul prin email title=

privind somarea S.C. MEDIA TEN PRODUCTIONS S.R.L.,
pentru postul PLUS TV din localitatea Suceava

S.C. MEDIA TEN PRODUCTIONS S.R.L.
B-dul 1 Decembrie 1918 nr. 16, bl. 30, sc. A, etaj 1, ap. 4
SUCEAVA Jud. Suceava

Întrunit în şedinţă publică în ziua de 28 noiembrie 2008, Consiliul Naţional al Audiovizualului a analizat raportul întocmit de Serviciul Inspecţie, în baza reclamaţiei înregistrate la CNA sub nr. 17389/24.11.2008, privind respectarea dispoziţiilor Deciziei CNA nr. 412/2007 de către postul Plus TV din Suceava.

Postul de televiziune PLUS TV aparţine S.C. MEDIA TEN PRODUCTIONS S.R.L. (licenţă audiovizuală nr. TV 398.3/23.05.2006, decizia de autorizare nr. 1373.0/20.11.2007).

În urma analizării raportului prezentat de Serviciul Inspecţie, membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul S.C. MEDIA TEN PRODUCTIONS S.R.L. încălcat prevederile art. 1 şi ale art. 2 din Decizia CNA nr. 412/2007 privind obligaţiile ce revin radiodifuzorilor la înregistrarea programelor de radio şi de televiziune.

Potrivit dispoziţiilor invocate:

,,Art. 1 - (1) Radiodifuzorii au obligaţia de a asigura înregistrarea programelor/emisiunilor de radio sau de televiziune pe care le difuzează, în timp real, integral şi simultan cu transmisia lor.

(2) Înregistrările programelor/emisiunilor vor fi păstrate timp de 30 de zile după data difuzării.

(3) Fac excepţie de la prevederile alin. (2) înregistrările conţinând programe/emisiuni după a căror difuzare posturile de radiodifuziune sonoră sau de televiziune au primit solicitări privind acordarea dreptului la replică sau a rectificării, situaţie în care înregistrările vor fi păstrate timp de 45 de zile după data difuzării. Art. 2 - Radiodifuzorii sunt obligaţi să pună la dispoziţie Consiliului Naţional al Audiovizualului, la cerere, înregistrările în următoarele formate:

a) pentru programele de televiziune, înregistrare analogică pe casete VHS, cu viteză normală sau „longplay”, sau înregistrare digitală pe suport CD/DVD, într-un format uzual cum ar fi AVI, MPEG-2, MPEG-4;

b) pentru programele de radio, înregistrare analogică pe casete audio standard sau înregistrare digitală pe suport CD.’’

Ca urmare a reclamaţiei înregistrate sub nr. 17389/24.11.2008, inspectorul teritorial al CNA a solicitat radiodifuzorului SC Media Ten Productions SRL să-i pună la dispoziţie înregistrările emisiunilor ce au făcut obiectul reclamaţiei menţionate mai sus, în scopul monitorizării acestora.

Astfel, prin adresa cu nr. 16/24.11.2008, comunicată radiodifuzorului atât prin fax, cât şi prin poşta electronică (email), inspectorul CNA a solicitat radiodifuzorului înregistările emisiunii ,,Tochitura de politruci’’, difuzată în perioada 03-20 noiembrie 2008, în intervalul orar 9.00-9.30, precum şi ale emisiunii ,,Suceava alege’’, ediţiile difuzate în perioada 03-20 noiembrie 2008, între orele 20.30-23.00.

Potrivit raportului de inspecţie, radiodifuzorul urma să se conformeze solicitărilor sale în data de 25.11.2008, după ora 19.00, când ar fi trebuit să pună la dispoziţia inspectorului înregistrările emisiunilor solicitate, lucru ce nu s-a întâmplat.

În aceste condiţii, membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul nu şi-a îndeplinit obligaţia legală prevăzută de art. 2 din Decizia CNA nr. 412/2007, în sensul că acesta nu a pus la dispoziţia Consiliului înregistrările emisiunilor solicitate.

Având în vedere această situaţie, în temeiul prevederilor art. 91 alin. (1) şi (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, cu respectarea dispoziţiilor art. 15 din aceeaşi lege, Consiliul Naţional al Audiovizualului decide adresarea unei somaţii publice radiodifuzorului S.C. MEDIA TEN PRODUCTIONS S.R.L. pentru postul de televiziune PLUS TV din localitatea Suceava şi dispune intrarea de îndată în legalitate, în sensul de a pune imediat la dispoziţia Consiliului înregistrările emisiunilor solicitate.

Potrivit Deciziei C.N.A. nr. 52/2003, radiodifuzorul S.C. Media Ten Productions SRL, pentru postul de televiziune Plus TV, are obligaţia de a transmite în următoarele 24 de ore de la comunicare, sonor şi vizual, de cel puţin 3 ori, în intervalul orar 18.00-22.00, din care o dată în principala emisiune de ştiri, următorul text:

„Consiliul Naţional al Audiovizualului a sancţionat postul de televiziune PLUS TV cu somaţie publică, întrucât nu a îndeplinit obligaţia legală de a pune la dispoziţia Consiliului înregistrările emisiunilor solicitate, fapt ce contravine prevederilor art. 2 din Decizia nr. 412/2007.

Potrivit dispoziţiilor invocate, radiodifuzorii sunt obligaţi să pună la dispoziţie Consiliului Naţional al Audiovizualului, la cerere, înregistrările emisiunilor solicitate, în formatele corespunzătoare.’’

Vă atragem atenţia că textul nu poate fi difuzat în calupuri de publicitate.