Decizia nr. 1049 din 24.11.2008

24.11.2008


Trimiteteţi articolul prin email title=

privind somarea S.C. LIGONE INTERNATIONAL S.R.L.
cu sediul în Suceava, str. Samoil Isopescu nr. 21, bl. M, sc. D, ap. 5 jud. Suceava

pentru postul de televiziune 1 TV BACĂU
Bacău, str. Nicolae Titulescu nr. 35A, jud. Bacău

Întrunit în şedinţă publică în ziua de 24 noiembrie 2008, Consiliul Naţional al Audiovizualului a analizat raportul întocmit de Serviciul Inspecţie în urma sesizării înregistrate sub nr. 17048/ 18.11.2008 cu privire la emisiunile de ştiri difuzate în zilele de 11,12 şi 13 noiembrie 2008, de către postul de televiziune 1 TV BACĂU.

Postul de televiziune 1 TV BACĂU aparţine radiodifuzorului S.C. LIGONE INTERNATIONAL S.R.L. (licenţa audiovizuală nr. TV 382/23.05.2006, decizia de autorizare nr. 1344.0/23.10.2007).

Anlizând raportul de monitorizare, membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul a încălcat prevederile art. 71 alin. (1) lit. a) şi b) al Deciziei nr. 187/2006 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, cu modificările şi completările ulterioare.

Potrivit dispoziţiilor invocate:

“(1) În programele de ştiri şi dezbateri informarea în probleme de interes public, de natură politică, economică, socială şi culturală, trebuie să respecte următoarele principii:

a) asigurarea imparţialităţii, echilibrului şi favorizarea liberei formări a opiniilor, prin prezentarea principalelor puncte de vedere aflate în opoziţie, în perioada în care problemele sunt în dezbatere publică;

b) asigurarea unei distincţii clare între faptele şi opiniile prezentate.”

În fapt, în data de 11 noiembrie 2008, în cadrul emisiunii de ştiri ce se transmite în intervalul 20.15-21.00, şi în reluare, în intervalul 23.00-23.45, postul 1 TV Bacău a difuzat ştirea „Am rămas fără Aeroportul Bacău”, cu următorul conţinut:

“Este oficial: Blue Air este firma câştigătoare a licitaţiei pentru concesionarea Aeroportului Bacău. Preşedintele CJ Bacău, Dragoş Benea, a făcut publică această informaţie în cadrul evenimentului Topul Firmelor. Decizia de concesionare a aeroportului, firmei Blue Air, este surprinzătoare, în contextul în care, în ultimele luni, despre această firmă au ieşit la iveală informaţii care atestau precaritatea sa financiară.

Soarta Aeroportului Bacău a fost decisă. După luni bune de incertitudini, Blue Air a reuşit să câştige licitaţia pentru concesionarea Aeroportului.

Informaţia a fost facută publică de către preşedintele Consiliului Judeţean. Şi ce alt moment îşi putea alege Dragoş Benea mai bine decât Topul Firmelor, eveniment care a adunat sub acelaşi acoperiş sute de afacerişti băcăuani.

Blue Air este, de altfel, singura firmă care a depus o ofertă în cadrul procedurii de atribuire a contractului de concesionare a Aeroportului Bacău. Asta, deşi alte 8 firme de prestigiu din ţara şi din străinătate au cumpărat caietul de sarcini. Din motive necunoscute, toate aceste firme s-au retras din luptă. O posibilă explicaţie ar fi faptul că acţionarul majoritar al Blue Air, Nelu Iordache, este acţionar şi la firma Iptana, cea care a întocmit şi proiectul de renovare a aeroportului. Cu alte cuvinte, ar fi putut avea, în această calitate, informaţii din interior referitoare la modul în care trebuie să fie croit contractul de concesiune. Sigur este însă faptul că Blue Air ar fi fost, în această situaţie, cel puţin în incompatibilitate. Dacă nu chiar în ilegalitate. Mai mult, Blue Air are datorii la stat care depăşesc 3,9 mil. euro, conform datelor de la Ministerul de Finanţe. Aşa cum am arătat în trecut, la ştirile 1TV, societatea a fost supusă procedurii de executare silită pentru ca statul să-şi poată recupera creditele restante, rezultate din neplata obligaţiilor la bugetul obligaţiilor pentru şomaj şi bugetul pentru asigurări de sănătate. La fel de sigur este şi faptul că Nelu Iordache este un abonat la afacerile cu statul oferite de administraţiile PSD. Pentru faptul că a concesionat Aeroportul Bacău pentru următorii 35 de ani, firma Blue Air este obligată să investească peste 45 mil. euro. Rămâne însă de văzut dacă o firmă aflată în procedură de executare silită va reuşi să îndeplinească obligaţiile contractuale şi dacă nu, ce măsuri va lua preşedintele CJ Dragoş Benea în cazul în care îşi va păstra funcţia”.

Analizând raportul de inspecţie, membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul nu a prezentat ştirea într-un mod obiectiv, care să asigure respectarea principiilor imparţialităţii şi echilibrului ce trebuie să caracterizeze informarea în probleme de interes public de natură economică, astfel încât, publicul să-şi poată forma în mod liber o opinie.

Astfel, membrii Consiliului au apreciat că ştirea a fost prezentată într-o manieră părtinitoare şi subiectivă, fără a se asigura distincţia între faptele şi opiniile prezentate şi fără a fi asigurată o pluralitate a punctelor de vedere cu privire la modul sau condiţiile în care societatea „Blue Air” a obţinut contractul de concesiune.

Membrii Consiliului au apreciat că, faţă de modul în care a fost redactată ştirea, aceasta a fost de natură a afecta, pe de o parte, imaginea şi interesele unei societăţi, iar pe de altă parte, percepţia publicului cu privire la modul în care instituţiile publice locale îşi îndeplinesc atribuţiile ori modul în care s-a atribuit concesiunea.

Consiliul a considerat că, faţă de aspectele prezentate mai sus, era necesar să se prezinte şi punctul de vedere al reprezentanţilor societăţii menţionate, asigurându-se prin aceasta imparţialitatea şi echilibrul informaţiei puse la dispoziţia publicului şi, totodată, posibilitatea publicului de a-şi forma liber o opinie cu privire la evenimentul prezentat.

În aceeaşi şedinţă publică, analizând raportul de inspecţie referitor la modul în care postul 1 TV Bacău reflectă, în cadrul emisiunilor informative, campania electorală, membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul transmite pe croll ştiri electorale fără să le identifice ca atare şi să le grupeze, menţionând caracterul acestora, aşa cum prevăd normele audiovizuale referitoare la campania electorală.

În această situaţie, membrii Consiliului atenţionează radiodifuzorul cu privire la faptul că, normele în vigoare, care nu disting între ştirile difuzate pe croll şi alte genuri de ştiri, prevăd că ştirile electorale pot fi prezentate numai în emisiuni informative special concepute în acest scop, identificate ca atare.

În temeiul dispoziţiilor art. 162 alin. (2) al Deciziei nr. 187/2006 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale dispoziţiilor art. 91 alin. (1) şi (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, cu respectarea condiţiilor de legalitate prevăzute de dispoziţiile art. 15 al aceleiaşi legi, Consiliul Naţional al Audiovizualului decide adresarea unei somaţii publice radiodifuzorului S.C. LIGONE INTERNATIONAL S.R.L. - pentru postul de televiziune 1 TV BACĂU şi dispune intrarea de îndată în legalitate.

Potrivit Deciziei C.N.A. nr. 52/2003, radiodifuzorul are obligaţia de a transmite în următoarele 24 de ore de la comunicare, sonor şi vizual, de cel puţin 3 ori, în intervalul orar 18.00-22.00, din care o dată în principala emisiune de ştiri, următorul text:

,,Consiliul Naţional al Audiovizualului a sancţionat postul 1 TV BACĂU cu somaţie publică, întrucât în cadrul emisiunii de ştiri, difuzate în data de 11 noiembrie 2008, informaţiile referitoare la concesionarea aeroportului Bacău au fost transmise într-o manieră părtinitoare şi fără a fi prezentat punctul de vedere al societăţii câştigătoare a licitaţiei de concesionare.

Acest fapt contravine dispoziţiilor art. 71 din Codul audiovizualului, potrivit cărora, în programele de ştiri şi dezbateri, informarea în probleme de interes public, de natură politică, economică, socială şi culturală, trebuie să respecte principiile imparţialităţii şi echilibrului, astfel încât, prin prezentarea principalelor puncte de vedere aflate în opoziţie, în perioada în care problemele sunt în dezbatere publică, precum şi prin asigurarea unei distincţii clare între faptele şi opiniile prezentate, să fie favorizată libera formare a opiniilor.”

Vă atragem atenţia că textul nu poate fi difuzat în calupuri de publicitate.