Decizia nr. 1045 din 20.11.2008

20.11.2008


Trimiteteţi articolul prin email title=

privind somarea S.C. CCC BLUE TELECOM S.A.,
cu sediul în Galaţi, Str. Fraternităţii nr. 9, jud. Galaţi

pentru localitatea Turnu Măgurele, judeţul Teleorman

Întrunit în şedinţă publică în ziua de 20 noiembrie 2008, Consiliul Naţional al Audiovizualului a analizat raportul întocmit de Serviciul Inspecţie, privind reţeaua de cablu din localitatea Turnu Măgurele, judeţul Teleorman, aparţinând S.C. CCC BLUE TELECOM S.A.

Distribuitorul de servicii S.C. CCC BLUE TELECOM S.A. deţine avizul de retransmisie nr. A0031.5/30.09.2008 pentru localitatea Turnu Măgurele, judeţul Teleorman.

Analizând raportul întocmit de inspectorul teritorial al CNA, membrii Consiliului au constatat că S.C. CCC BLUE TELECOM S.A. a încălcat prevederile art. 74 alin. (3) şi alin. (4) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi pe cele ale art. 6 alin. (1) din Decizia nr. 12/2003, modificată prin Decizia nr. 262/2003 privind eliberarea avizului de retransmisie, întrucât a retransmis servicii de programe fără a fi înscrise în oferta de servicii de programe şi fără a notifica în prealabil la CNA, modificarea structurii acesteia, iar alte programe, deşi înscrise în oferta aprobată de Consiliu, nu erau retransmise.

Potrivit dispoziţiilor alin. (3) al art. 74 din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare: “Distribuitorii de servicii au obligaţia de a notifica în prealabil Consiliului orice modificare în structura ofertei de servicii de programe retransmise”.

Alin. (4) prevede: „Consiliul retrage avizul prevăzut la alin. (1) în cazul în care un distribuitor de servicii retransmite un serviciu de programe fără deţinerea drepturilor de retransmisie.”

Conform dispoziţiilor art. 6 alin. (1) din Decizia CNA nr. 12/2003, astfel cum a fost modificată, S.C. CCC BLUE TELECOM S.A. avea obligaţia legală să aducă la cunoştinţa CNA modificările intervenite în structura ofertei de servicii de programe retransmise, cu cel puţin 15 zile înainte de efectuarea acestora.

În urma controlului efectuat de inspectorul teritorial al CNA în data de 18.11.2008, în localitatea Turnu Măgurele, judeţul Teleorman, membrii Consiliului au constatat faptul că emisiunile electorale difuzate de postul Media Sud se retransmiteau în reţeaua de cablu a S.C. CCC BLUE TELECOM S.A., fără ca programul postului de televiziune menţionat să fie înscris în avizul de retransmisie al distribuitorului de servicii aprobat de Consiliu.

În temeiul dispoziţiilor art. 90 alin. (1) lit. f) şi alin. (3) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, cu respectarea prevederilor art. 15 din acelaşi act normativ, Consiliul Naţional al Audiovizualului decide adresarea unei somaţii publice distribuitorului de servicii S.C. CCC BLUE TELECOM S.A. şi dispune intrarea de îndată în legalitate.

Potrivit dispoziţiilor Deciziei C.N.A. nr. 36/2008, aveţi obligaţia de a transmite, în reţeaua de cablu din localitatea Turnu Măgurele, judeţul Teleorman în mod continuu, timp de 7 zile, pe canalul alocat fiecărui program care a constituit obiect al sancţiunii, următorul text:

,,Consiliul Naţional al Audiovizualului a sancţionat distribuitorul de servicii S.C. CCC BLUE TELECOM S.A. cu somaţie publică, întrucât în reţeaua de cablu din localitatea Turnu Măgurele, judeţul Teleorman a retransmis un program fără a deţine acord de retransmisie ori fără a fi înscris în oferta de servicii de programe şi fără a notifica în prealabil la C.N.A., modificarea structurii acesteia, fapt ce contravine prevederilor art. 74 din Legea audiovizualului.

Potrivit dispoziţiilor invocate, societatea avea obligaţia legală să aducă la cunoştinţa C.N.A. modificările intervenite în structura ofertei de servicii de programe retransmise, cu cel puţin 15 zile înainte de efectuarea acestora, obligaţie pe care distribuitorul de servicii nu şi-a îndeplinit-o.‘’