Decizia nr. 1044 din 20.11.2008

20.11.2008


Trimiteteţi articolul prin email title=

privind revocarea Deciziei nr. 1008/13.11.2008

Întrunit în şedinţă publică în ziua de 20 noiembrie 2008, Consiliul Naţional al Audiovizualului a luat în discuţie contestaţia formulată de radiodifuzorul S.C. CLAS MEDIA S.R.L., înregistrată la CNA sub nr. 17146/19.11.2008, prin care se solicită Consiliului reanalizarea motivelor care au stat la baza emiterii Deciziei C.N.A. nr. 1008/13.11.2008 privind somarea pentru încălcarea prevederilor art. 3 alin. (1) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare şi ale art. 3 din Decizia C.N.A. nr. 792/2008 privind principii şi reguli de desfăşurare a campaniei electorale pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului, prin intermediul serviciilor de programe audiovizuale.

În urma reanalizării motivelor de fapt care au stat la baza emiterii deciziei de somare, ţinând cont de considerentele expuse în contestaţia depusă, precum şi de punctul de vedere al reprezentantului radiodifuzorului, care a fost prezent în şedinţă, membrii Consiliului au apreciat că aceasta este întemeiată.

În consecinţă, în temeiul prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu respectarea dispoziţiilor art. 15 din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare,

Consiliul Naţional al Audiovizualului emite următoarea

DECIZIE:

Articol unic: Se revocă integral Decizia nr. 1008 din 13.11.2008 privind somarea S.C. CLAS MEDIA S.R.L pentru postul de televiziune TTV din Oradea.