Decizia nr. 1042 din 20.11.2008

20.11.2008


Trimiteteţi articolul prin email title=

privind amendarea cu 10.000 lei a S.C. SBS BROADCASTING MEDIA SRL,
cu sediul în Bucureşti, Bd. Dimitrie Pompei nr. 9-9A, Clădirea 20, et.8
sector 2 C.U.I. R 4747298

pentru postul de televiziune Prima TV

Întrunit în şedinţă publică în ziua de 20 noiembrie 2008, Consiliul Naţional al Audiovizualului a analizat raportul întocmit de Direcţia Monitorizare privind emisiunea “Calendarul anului”, ediţia din 16 noiembrie 2008, difuzată de postul de televiziune Prima TV.

Postul de televiziune PRIMA TV aparţine radiodifuzorului S.C. SBS BROADCASTING MEDIA S.R.L. (licenţa audiovizuală nr. TV 040.2/25.06.1993, decizia de autorizare nr. 101.0/24.03.1995 şi de reautorizare nr. 101.0-1/24.03.1995).

În urma analizării raportului de monitorizare şi a vizionării înregistrării emisiunii, membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul a încălcat dispoziţiile art. 39 alin. (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi pe cele ale art. 21 alin. (1) coroborate cu cele ale art. 18 lit. d) din Decizia nr. 187/2006 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, cu modificările şi completările ulterioare, dispoziţii raportate la art. 16 alin. (1) şi (3) lit. e), f) şi l) din acelaşi act normativ.

Conform art. 39 alin. (2) din Legea audiovizualului, difuzarea programelor care pot afecta dezvoltarea fizică, mentală sau morală a minorilor se poate face numai dacă, prin alegerea intervalului orar de difuzare sau datorită mijloacelor tehnice necesare recepţiei, minorii nu au acces audio sau video la programele respective.

Potrivit prevederilor art. 21 alin. (1) din Codul audiovizualului, producţiile audiovizuale prevăzute la art. 18 lit. d) – producţii audiovizuale interzise copiilor sub 15 ani - se difuzează numai în intervalul orar 22.00-06.00 şi vor fi însoţite permanent de un semn de avertizare reprezentând un cerc de culoare albă, iar în interiorul acestuia, pe fond transparent, numărul 15 de culoare albă.

De asemenea, conform art. 16 din actul normativ invocat:

"(1) Criteriile în funcţie de care se apreciază producţiile difuzate în serviciile de programe au drept scop asigurarea protecţiei copilului şi informarea publicului cu privire la conţinutul acestora.

(3) Criteriile generale de care titularii de licenţă audiovizuală vor ţine cont în clasificarea producţiilor audiovizuale sunt următoarele:

(...) e) numărul şi natura scenelor de nuditate ... ;

(...) f) psihologia personajelor şi reperele morale pe care acestea le oferă copiilor sau adolescenţilor;

(...) l) genul sau temele producţiilor audiovizuale.

În fapt, în fiecare duminică, de la ora 14.00, postul PRIMA TV difuzează emisiunea gen reality show “Calendarul anului”.

Scopul declarat al acestor ediţii este unul caritabil şi constă în aceea că reprezentanţii diferitelor profesii trebuie să creeze cel mai îndrăzneţ calendar al anului, iar la final, cel mai votat calendar va fi editat şi comercializat.

În data de 16 noiembrie 2008, începând cu ora 14.00, postul PRIMA TV a transmis o ediţie a emisiunii „Calendarul anului”, prezentată de Virgil Ianţu şi difuzată cu semnul de avertizare „AP”.

În cadrul acestei ediţii, concurenţii din echipa barmanilor au susţinut cazul unei familii din Suceava care nu avea curent electric, iar cei din echipa publicitarilor au vrut să ajute o persoană paralizată de la brâu în jos. La finalul prezentării echipelor au fost difuzate câteva secvenţe din timpul şedinţei foto în care unul dintre concurenţii din echipa barmanilor a apărut aproape nud.

A urmat prezentarea alternativă a echipelor din timpul şedinţelor foto. În timpul desfăşurării şedinţei foto a echipei barmanilor, doi dintre concurenţi trebuiau să desfacă un butoi cu un tirbuşon uriaş, moment în care unul dintre ei s-a dezbrăcat de şorţ, rămânând complet gol. Unele imagini cu acest concurent au fost blurate, iar una dintre ele a fost neblurată.

La şedinţa foto a echipei publicitarilor au fost difuzate imagini ale concurenţilor îmbrăcaţi pe jumătate, în costumaţie nazistă, în care personajele au făcut trafic cu flori.

Prezentatorul revenind la echipa barmanilor a anunţat verbal:

Virgil Ianţu: „Ne întoarcem la barmani, unde situaţia scapă de sub contgrol şi o să vedeţi imediat în ce sens.”

Prima fotografie reprezenta lupta dintre muşchetari, iar în a doua fotografie concurenţii au apărut aproape nud purtând accesorii specifice sado-maso. Au fost prezentate din nou secvenţe nud, premergătoare şedinţei foto, continuându-se apoi şedinţa foto, în care concurenţii au apărut „costumaţi” şi cu accesorii ca-n fotografie.

În timpul comentariilor, prezentatorul a recunoscut exagerarea cu privire la conţinutul imaginilor.

Redăm din raportul de monitorizare:

Cristina: „La început a fost destul de greu când mi s-a spus în ce trebuie să pozeze, dar a trebuit să las inhibiţiile deoparte şi...”
Virgil Ianţu: „Adică e ciudat să fii pus în asemenea situaţie.”
Virgil Ianţu: „Da, hai că pozezi tu singură în lenjerie intimă, da’ când îţi mai vin şi doi bărbaţi... destul de dezbrăcaţi, să nu zic chiar...”
Virgil Ianţu: „Destul (râzând):... eu zic că a fost mult prea mult.”

Analizând raportul de monitorizare şi vizionând înregistrarea emisiunii, membrii Consiliului au constatat că difuzarea unei astfel de emisiuni la o oră accesibilă tuturor categoriilor de public, inclusiv a minorilor, s-a făcut cu încălcarea prevederilor privind protecţia copiilor în cadrul serviciilor de programe audiovizuale.

Or, conform normelor legale din domeniul audiovizualului, norme armonizate cu aquis-ul comunitar, această protecţie se realizează, în principal, fie prin interdicţia de a difuza programe care pot afecta grav dezvoltarea fizică, mentală şi morală a copiilor, fie prin programarea emisiunilor care pot afecta copiii la intervale orare la care aceştia nu pot avea acces la programele respective.

Raportându-se astfel la criteriile reglementate de art. 16 din Codul audiovizualului, Consiliul a constatat că radiodifuzorul nu a respectat aceste criterii în funcţie de care se apreciază producţiile difuzate în serviciile de programe, care au ca scop asigurarea protecţiei copiilor, întrucât prin conţinutul său, emisiunea a abundat în secvenţe în care concurenţii au apărut în scene erotice şi de nudism.

Acest fapt a fost recunoscut chiar de prezentatorul emisiunii care a precizat că „a fost mult prea mult”, referindu-se la scenele prezentate de concurenţii din echipa barmanilor.

Consiliul Naţional al Audiovizualului, în calitate de garant al interesului public, îi revine responsabilitatea de a asigura protecţia copiilor în cadrul serviciilor de programe şi consideră că o astfel de emisiune, putea fi difuzată numai după ora 22.00, ca o măsură de protecţie a publicului minor.

Având în vedere faptul că radiodifuzorul nu şi-a luat toate măsurile de protecţie a copiilor, înţelegând să difuzeze această ediţie a emisiunii, cu încălcarea normelor legale din domeniu, membrii Consiliului au propus amendarea radiodifuzorului S.C. SBS BROADCASTING MEDIA S.R.L. cu suma de 10.000 lei.

Supusă la vot, propunerea a fost adoptată cu respectarea condiţiilor prevăzute de art. 15 din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

În temeiul dispoziţiilor art. 162 alin. (2) din Decizia C.N.A. nr. 187/2006 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, cu modificările şi completările ulterioare şi ale art. 91 alin. (1) şi (3) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare,

Consiliul Naţional al Audiovizualului adoptă următoarea

DECIZIE:

Articol unic: Radiodifuzorul S.C. SBS BROADCASTING MEDIA -S.R.L. (licenţa audiovizuală nr. TV 040.2/25.06.1993, decizia de autorizare nr. 101.0/24.03.1995 şi reautorizare nr. 101.0-1/24.03.1995 pentru postul de televiziune Prima TV) se sancţionează cu amendă în cuantum de 10.000 lei pentru încălcarea prevederilor art. 39 alin. (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi pe cele ale art. 21 alin. (1) coroborate cu cele ale art. 18 lit. d) din Decizia nr. 187/2006 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, cu modificările şi completările ulterioare, dispoziţii raportate la art. 16 alin. (1) şi (3) lit. e), f) şi l) din acelaşi act normativ.


Către, S.C. SBS BROADCASTING MEDIA SRL,
Bd. Dimitrie Pompei nr. 9-9A, Clădirea 20, et.8 sector 2
BUCUREŞTI
C.U.I. R 4747298

pentru postul de televiziune Prima TV

Vă înaintăm, alăturat, Decizia C.N.A. nr. 1042 din 20.11.2008 privind amendarea cu 10.000 lei a radiodifuzorului S.C. SBS BROADCASTING MEDIA -SRL, pentru postul de televiziune Prima TV şi vă atenţionăm că, potrivit dispoziţiilor Deciziei C.N.A. nr. 52/2003, aveţi obligaţia de a transmite în următoarele 24 de ore de la comunicare, sonor şi vizual, de cel puţin 3 ori, în intervalul orar 18.00-22.00, din care o dată în principala emisiune de ştiri, următorul text:

"Consiliul Naţional al Audiovizualului a sancţionat postul de televiziune Prima TV cu amendă în cuantum de 10.000 lei, întrucât emisiunea „Calendarul anului”, ediţia din 16 noiembrie 2008, a fost difuzată cu încălcarea normelor privind protecţia copiilor.

Membrii Consiliului au constatat că această ediţie difuzată la ora 14.00 a conţinut scene erotice şi de nudism, fapt de natură să afecteze dezvoltarea mentală şi morală a copiilor.

Potrivit dispoziţiilor legale, producţiile audiovizuale cu un astfel de conţinut sunt interzise copiilor sub 15 ani şi difuzarea lor se poate face numai în intervalul orar 22.00-06.00.”

Vă atragem atenţia că textul nu poate fi difuzat în calupuri de publicitate.