Decizia nr. 1039 din 20.11.2008

20.11.2008


Trimiteteţi articolul prin email title=

privind somarea S.C. OCRAM TELEVIZIUNE S.R.L.
cu sediul în BUCUREŞTI, B-dul Hristo Botev nr. 23, sector 3

pentru postul de televiziune OTV
BUCUREŞTI, B-dul Magheru nr. 28-30, et. 6, sector 1

Întrunit în şedinţă publică în ziua de 20 noiembrie 2008, Consiliul Naţional al Audiovizualului a analizat reclamaţile înregistrate la CNA sub nr. 16223/10.11.2008 şi nr. 16224/10.11.2008, privind solicitarea acordării dreptului la replică, adresată de domnul Ilie Marinescu postului de televiziune OTV.

Postul de televiziune OTV aparţine radiodifuzorului S.C. OCRAM TELEVIZIUNE S.R.L. (licenţa audiovizuală nr. S-TV 78.1/05.02.2004 şi decizia de autorizare nr. 620.0/01.04.2004).

Prin adresa înregistrată la CNA sub nr. 12823/25.09.2008 domnul Ilie Marinescu a solicitat acordarea dreptului la replică de către postul OTV, având în vedere că, în emisiunile „Dan Diaconescu Direct”, difuzate în zilele de 17 şi 18 septembrie 2008 demnitate şi dreptul la imagine i-au fost încălcate prin prezentarea unor fapte neadevărate.

Analizând rapoartele de monitorizare şi vizionând emisiunile menţionate, în sedinţa publică din data de 21.10.2008 membrii Consiliului au apreciat că acuzaţiile formulate în emisiunile menţionate au fost de natură să prejudicieze demnitatea umană şi dreptul la propria imagine ale domnului Ilie Marinescu, situaţie în care devin aplicabile prevederile art. 48 din Decizia nr. 187/2006 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, cu modificările şi completările ulterioare. Potrivit dispoziţiilor invocate, orice persoană fizică sau juridică ale cărei drepturi sau interese legitime au fost lezate prin prezentarea în cadrul unui program audiovizual a unor fapte neadevărate beneficiază de dreptul la replică.

În urma discuţiilor purtate cu reprezentantul postului, domnul Doru Iuga, care a fost prezent în şedinţă, membrii Consiliului au dispus ca postul OTV să acorde domnului Ilie Marinescu dreptul la replică, în condiţiile art. 58 şi următoarele din Codul audiovizualului.

Prin adresele înregistrate la CNA sub nr. 16223/10.11.2008 şi nr. 16224/10.11.2008 domnul Ilie Marinescu a sesizat faptul că postul OTV nu a înţeles să acorde dreptul la replică, astfel cum s-a stabilit în sedinţa publică din data de 21.10.2008.

Întrucât postul nu s-a conformat deciziei CNA de acordare a dreptului la replică, în conformitate cu dispoziţiile art. 69 din Codul audiovizualului, cu respectarea dispoziţiilor art. 15 din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, Consiliul dispune ca postul OTV să acorde dreptul la replică domnului Ilie Marinescu, în termen de 3 zile de la comunicarea prezentei somaţii, în condiţiile prevăzute de Decizia nr. 187/2006 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, cu modificările şi completările ulterioare.

Vă facem cunoscut că, în sens contrar, urmează să fie aplicate prevederile art. 91 din Legea audiovizualului.

Potrivit Deciziei C.N.A. nr. 52/2003, radiodifuzorul are obligaţia de a transmite în următoarele 24 de ore de la comunicare, sonor şi vizual, de cel puţin 3 ori, în intervalul orar 18.00-22.00, din care o dată în principala emisiune de ştiri, următorul text:

,,Consiliul Naţional al Audiovizualului a sancţionat postul OTV cu somaţie publică, întrucât nu a respectat decizia Consiliului dispusă în sedinţa publică din data de 21 octombrie 2008 cu privire la acordarea dreptului la replică domnului Ilie Marinescu, pentru faptele neadevărate prezentate în emisiunile „Dan Diaconescu Direct”, difuzate în zilele de 17 şi 18 septembrie 2008.”

Vă atragem atenţia că textul nu poate fi difuzat în calupuri de publicitate.