Decizia nr. 274 din 17.04.2008

17.04.2008


Trimiteteţi articolul prin email title=

privind amendarea cu 10.000 lei a S.C. OCRAM TELEVIZIUNE SRL

Bucureşti, Bd. Hristo Botev nr. 23, sector 3 CUI 15994676

pentru postul OTV

Bd. Magheru nr. 28-30 et. 6, sector 1, Bucureşti

Întrunit în şedinţă publică în ziua de 17 aprilie 2008, Consiliul Naţional al Audiovizualului a analizat sesizarea primită de la Patriarhia Română, înregistrată sub nr. 3122/11.03.2008, precum şi raportul întocmit de Direcţia Monitorizare cu privire la emisiunea “În atenţia PNA”, difuzată de postul de televiziune OTV în ziua de 02.03.2008.

Postul OTV aparţine radiodifuzorului S.C. OCRAM TELEVIZIUNE SRL (licenţa audiovizuală nr. S-TV 78/05.02.2004 şi decizia de autorizare nr.620.0/01.04.2004).

Analizând raportul de monitorizare şi vizionând emisiunea menţionată mai sus, membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul SC Ocram Televiziune SRL a încălcat dispoziţiile art. 42 alin. (1-4) şi ale art. 71 alin. (1) lit. a) din Decizia C.N.A. nr. 187/2006 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, cu modificările şi completările ulterioare.

Conform art. 42 alin. (1-4) din Codul audiovizualului:

(1) Orice persoană are dreptul la propria imagine.
(2) În cazul în care în emisiunile audiovizuale se aduc acuzaţii unei persoane privind fapte sau comportamente ilegale sau imorale, acestea trebuie susţinute cu dovezi, iar persoanele acuzate au dreptul să intervină pentru a-şi exprima punctul de vedere; dacă acuzaţiile sunt aduse de radiodifuzor, acesta trebuie să respecte principiul audiatur et altera pars.
(3) Realizatorii emisiunilor au obligaţia să respecte dreptul persoanei la propria imagine şi să pună în vedere interlocutorilor să probeze afirmaţiile acuzatoare sau să indice, cel puţin, probele care le susţin; stăruinţa moderatorului trebuie să fie convingătoare, astfel încât să ajute publicul să-şi formeze o opinie corectă.
(4) Realizatorii emisiunilor au obligaţia să nu permită invitaţilor să folosească un limbaj injurios sau să instige la violenţă împotriva altor persoane.

Prevederile art. 71 alin. (1) lit. a) din Codul audiovizualului dispun că în programele de ştiri şi dezbateri informarea în probleme de interes public, de natură politică, economică, socială şi culturală, trebuie să respecte, între altele, principiul asigurării imparţialităţii, echilibrului şi favorizarea liberei formări a opiniilor, prin prezentarea principalelor puncte de vedere aflate în opoziţie, în perioada în care problemele sunt în dezbatere publică.

În fapt, în data de 02.03.2008, postul de televiziune OTV a difuzat, în direct, în intervalul orar 17.14-18.00, emisiunea În atenţia P.N.A.. Emisiunea a fost anunţată sub titlul “BISERICA KGB ŞI PRIMARUL CUCOŞ FRAUDEAZĂ MĂNĂSTIREA AGAPIA” iar pe toată durata sa, în partea de sus-centru a ecranului a fost afişat acest titlu.

Emisiunea a fost prezentată de Alina Constantinescu şi l-a avut ca invitat pe ziaristul Silviu Alupei, care, pornind de la articolul cu titlul “”Vot cu scandal la Mitropolia Moldovei”, publicat în cotidianul “Ziua”, a adus o serie de acuzaţii la adresa mai multor persoane din cadrul Bisericii Ortodoxe. În debutul emisiunii, moderatoarea a anunţat că prima parte a acesteia dezvoltă un subiect despre care s-a mai vorbit într-o ediţie anterioară şi anume „modalitatea în care s-au votat candidaţii pentru scaunul de Mitropolit al Moldovei şi Bucovinei”. Invitatul emisiunii a prezentat prevederile din Statutul pentru organizarea şi funcţionarea Bisericii Ortodoxe referitoare la alegerea mitropolitului şi s-a referit la procedura de propunere a candidaţilor pentru respectiva funcţie apoi a început să aducă acuzaţii de fraudă a alegerilor pentru această funcţie.

Redăm din raportul de monitorizare:

“Ce face Sinodul mitropolitan?! Deci, pe lângă prima suspiciune de fraudă –fiindcă nu avea voie ca acest buletin de vot să treacă pentru validare cu locurile unu şi doi fiindcă Sinodul mitropolitan alege ce vrea – pe lângă faptul că s-a trecut în forma asta, au cerut ca, pe locul 3 şi 4 să fie trecuţi cei din „vocea poporului”, rămân 6 buletine goale -dar are o nulitate parţială fiindcă oamenii şi-au exprimat 22 de voturi aicea, vedem, şi-au fost exprimate pentru PS Calinic, iar aceste 6 buletine care n-au votat nimic sunt redistribuite. Altă fraudă! Deci, este o fraudă la puterea a doua”.
Despre unul dintre candidaţi, P.S.Casian, Silviu Alupei a spus că „a colaborat cu securitatea sub trei nume de cod. Nu ştiu dacă a făcut poliţie politică pentru că s-a revenit asupra deciziei grave de poliţie politică. Dar a avut trei nume de cod”.
Alte afirmaţii ale acestuia reţinute de Consiliu au fost: “Atenţionez pe Prea-Fericirea Sa, fiindcă nu ştie ce regulament i-au servit cei din deal – noi aşa le-am spus mereu: „Mafia din Deal, mafia din Deal, mafia din Deal!”

“Drept urmare, ca să se favorizeze anumite persoane, au fost trimişi emisari. Am înţeles că PS Calinic Argeşeanu ar fi... Eu vreau o replică, şi nu o replică pe care ne-a dat-o nouă comunicatul de presă al Mitropoliei Moldovei semnată de Centrul Eparhial Iaşi care, efectiv, m-a lăsat uluit. Şi aceşti emisari au mers cu codul „Votaţi scrumbia de Dunăre şi minerala de Harghita!” Adică... Şi-aşa s-a votat!

Apoi, s-a implicat foarte mult un esharc al Neamţului, Pavel Todiriţă, nu vă spunem cine este, să se voteze „scrumbia de Dunăre” şi ... Mă refer pe ierarhi, pentru clerici... Apoi, s-a implicat decanul facultăţii de la Iaşi, s-a implicat Constatin Andrei, am înţeles. Şi, dacă este adevărat, întrebăm: În ce mod s-a implicat protopopul de la Iaşi?

Deci, vă daţi seama ce interese şi ce presiuni au fost pentru cei doi care, oricum, nu aveau nicio legătură cu lista de sâmbătă”.

De asemenea, în cadrul emisiunii au fost citite opinii de pe site-ul ziarului „Ziua”.

Membrii Consiliului reiterează radiodifuzorului faptul că, potrivit legislaţiei în vigoare, îi revine întreaga responsabilitate asupra conţinutului programelor difuzate, fiind lipsit de relevanţă faptul că informaţiile sunt preluate din presa scrisă şi că sursa acestora nu-l exonerează de răspundere atât timp cât mijlocul de difuzare a informaţiei îi aparţine.

Potrivit normelor din domeniul audiovizualului, postul avea obligaţia legală să prezinte şi punctul de vedere al persoanelor cărora li s-au adus acuzaţii, cu atât mai mult cu cât prezentatoarea emisiunii a făcut menţiunea că subiectul fusese discutat şi anunţat anticipat într-o emisiune anterioară. În speţă, numai prin prezentarea opiniilor persoanelor acuzate puteau fi reflectate în mod corect problemele prezentate şi numai în acest mod ar fi fost asigurată respectarea principiului audiatur et altera pars, a principiului imparţialităţii şi echilibrului în cadrul serviciilor de programe precum şi protecţia dreptului la imagine şi demnitate a celor cărora li s-au adus diverse acuzaţii.

Respectarea principiilor menţionate mai sus este o condiţie esenţială în desfăşurarea unui program audiovizual, date fiind importanţa şi impactul major pe care îl are televiziunea asupra publicului telespectator.

Consiliul a reţinut, de asemenea, că titlul afişat de radiodifuzor pe ecran, pe toată durata desfăşurării discuţiilor, a fost de natură a prejudicia imaginea şi reputaţia Bisericii Ortodoxe, iar prin echivocul său, în contextul discursului şi a susţinerilor pe care invitatul emisiunii le-a făcut, acest titlu a fost de natură a induce în eroare publicul şi de a influenţa opinia acestuia cu privire la subiectul discutat în emisiune.

În esenţă, Consiliul Naţional al Audiovizualului a constatat că radiodifuzorul nu şi-a îndeplinit obligaţia de a informa publicul telespectator în mod corect şi imparţial cu privire la faptele şi evenimentele prezentate, deoarece în emisiune s-a prezentat numai opinia unei părţi (respectiv a invitatului din studio), iar nu şi a celeilalte părţi (respectiv reprezentanţi sau membrii ai Bisericii Ortodoxe Române), la adresa cărora se făceau afirmaţii grave.

De asemenea, moderatoarea emisiunii, care avea obligaţia de a stărui convingător pentru o prezentare obiectivă a situaţiei, astfel cât publicul să-şi poată forma o opinie corectă, a susţinut, prin atitudinea adoptată, discursul invitatului său fără a-l combate în vreun fel, fapt ce a dus la difuzarea programului cu încălcarea prevederilor legale.

Faţă de toate aceste constatări, care demostrează faptul că emisiunea în cauză a fost difuzată cu încălcarea dreptului la imagine şi a principiului imparţialităţii, membrii Consiliului au propus şi au votat, cu respectarea prevederilor art. 15 din Legea audiovizualului,

Consiliul Naţional al Audiovizualului adoptă următoarea

DECIZIE:

Articol unic: Radiodifuzorul S.C OCRAM TELEVIZIUNE SRL, având licenţa audiovizuală S-TV nr. 78/05.02.2004 şi decizia de autorizare nr. 620.0/01.04.2004 pentru postul de televiziune OTV, se sancţionează cu amendă în cuantum de 10.000 lei pentru încălcarea dispoziţiilor art. 42 alin. (1-4) şi art. 71 alin. (1) lit. a) din Decizia C.N.A. nr. 187/2006 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, cu modificările şi completările ulterioare.


Către,

S.C. OCRAM TELEVIZIUNE SRL
B-dul Hristo Botev nr. 23, sector 3
BUCUREŞTI, CUI 15994676

pentru postul de televiziune OTV
B-dul Magheru nr. 28-30, etaj 6, sector 1 BUCUREŞTI

Vă înaintăm, alăturat, Decizia C.N.A. nr. 274/17.04.2008 privind amendarea cu 10.000 lei a radiodifuzorului S.C. OCRAM TELEVIZIUNE S.R.L. şi vă atenţionăm că, potrivit dispoziţiilor Deciziei C.N.A. nr. 52/2003, aveţi obligaţia de a transmite în următoarele 24 de ore de la comunicare, sonor şi vizual, de cel puţin 3 ori, în intervalul orar 18.00-22.00, din care o dată în principala emisiune de ştiri, următorul text:

"Consiliul Naţional al Audiovizualului a sancţionat postul de televiziune OTV cu amendă în cuantum de 10.000 lei, deoarece în emisiunea “În atenţia PNA”, transmisă în data de 2 martie 2008 de postul OTV, au fost aduse acuzaţii nedovedite, de natură morală şi penală, la adresa unor reprezentanţi ai Bisericii Ortodoxe Române, fără ca în emisiune să fie prezentat şi un punct de vedere al acestora cu privire la acuzaţiile aduse, fiind prejudiciate astfel demnitatea şi dreptul la propria imagine al acestor persoane.

De asemenea, ţinând seama de natura subiectului dezbătut, radiodifuzorul avea obligaţia să asigure participarea reprezentanţilor Bisericii Ortodoxe Române, pentru ca în acest mod să existe o pluralitate de opinii care ar fi permis o informare obiectivă a publicului asupra celor prezentate. Faptul că radiodifuzorul nu a prezentat şi punctul de vedere al persoanelor incriminate ori al persoanelor autorizate din partea Bisericii Române a condus la încălcarea principiului imparţialităţii.

Potrivit legislaţiei audiovizuale, atunci când sunt aduse în discuţie probleme de interes public, radiodifuzorul are obligaţia să prezinte principalele puncte de vedere aflate în opoziţie, asigurându-se astfel un climat de imparţialitate, de echilibru şi de favorizare a liberei formări a opiniilor publicului telespectator”.