Comunicat de presă. Ședința din 24.02.2015

Sancțiuni: amendă 10.000 de lei – B1 TV şi somaţii publice - TVR 1, România TV

24.02.2015


Trimiteteţi articolul prin email title=

Întrunit în şedinţă publică din data de 24.02.2015, Consiliul Naţional al Audiovizualului a analizat rapoartele de monitorizare întocmite de direcţia de specialitate ca urmare a reclamaţiilor primite şi a decis aplicarea următoarelor sancţiuni:

- amendă în cuantum de 10.000 de lei postului B1 TV. Radiodifuzorul nu a ţinut cont de prevederile art. 3 alin. (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002 şi nici de cele ale art. 33 alin. (1) şi art. 64 alin. (1) lit. b) din Codul de reglementare a conţinutului audiovizual la difuzarea în data de 19.01.2015 a materialului infomativ cu titlul „Penitenciarele, o afacere deschisă/ Moşteni-Greci, colţul de rai al şefului puşcăriei Jilava”;

- somaţie publică postului TVR 1 pentru că ediţia din data de 24.12.2014 a emisiunii „Exclusiv în România” a fost difuzată fără a fi respectate dispoziţiile art. 97 alin. (7) din Codul audiovizualului, conform cărora „În situaţia prezenţei în programul audiovizual sponsorizat a reprezentanţilor sponsorilor, referirile la sponsori nu trebuie să depăşească 30 de secunde pentru fiecare sponsor”;

- somaţie publică postului România TV, deoarece la transmiterea pe crawl în data de 03.12.2014 a unor ştiri, precum „Un incident nuclear a fost înregistrat la o centrală situată la circa 700 de km de graniţa cu România” (referirea fiind la adresa unei centrale din Ucraina) nu au fost respectate prevederile art. 64 alin. (2) din Codul audiovizualului, potrivit cărora „În cazul în care informaţiile prezentate se dovedesc a fi eronate în mod semnificativ, furnizorul de servicii media audiovizuale trebuie să aducă rectificările necesare în cel mai scurt timp şi în condiţii similare de difuzare”.

De asemenea, Consiliul Naţional al Audiovizualului a decis să aprobe solicitările de licențe audiovizuale pentru următoarele societăți:

- SC ETV CENTER SRL (Tg. Mureş) pentru difuzarea pe satelit a serviciului de programe Erdely Tv din Tg. Mureş.

- SC SCORPION IMPEX EVENIMENTUL SIBIAN SRL (Sibiu) pentru difuzarea prin reţele de comunicaţii electronice a serviciului de programe Televiziunea Eveniment TV din Sibiu.

Prevederile legislației audiovizualului la care facem referire:

Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările și completările

art. 3 (2) Toţi furnizorii de servicii media audiovizuale au obligaţia să asigure informarea obiectivă a publicului prin prezentarea corectă a faptelor şi evenimentelor şi să favorizeze libera formare a opiniilor.

Codul de reglementare a conținutului audiovizual (Decizia nr. 220/2011)

art. 33 (1) Orice persoană are dreptul la respectarea vieţii private şi de familie, a domiciliului şi a corespondenţei.
art. 64 (1) În virtutea dreptului fundamental al publicului la informare, furnizorii de servicii media audiovizuale trebuie să respecte următoarele principii: (...) b) informarea cu privire la un fapt sau un eveniment să fie corectă, verificată şi prezentată în mod imparţial şi cu bună-credinţă.

Biroul Comunicare și Relații cu Publicul