ALEXANDRU KOCSIS-CRISTEA


Trimiteteţi articolul prin email title=
Psiholog de profesie şi masterand al Hertie School of Governance, cu o bogată experienţă în psihologia copilului, Alexandru Kocsis are ca obiectiv asumarea de către CNA a unui rol mai important în educaţia copiilor ca public al programelor audiovizuale.

Alexandru Kocsis: “Această instituţie trebuie să îşi asume un rol mai important în educarea publicului. Prin educaţie nu vom mai avea nevoie să aplicăm cenzura în formele ei legale, deoarece un public educat devine cel mai bun filtru al informaţiei, al calităţii şi cea mai bună presiune asupra radiodifuzorilor. În special copiii trebuie ajutaţi să înveţe cum să se protejeze de bombardamentul informaţional la care sunt expuşi zilnic, cum să filtreze informaţia, să îşi pastreze identitatea, să rămână puternici şi să nu se lase influenţaţi de modelele servite prin audiovizual.”

Informații personale
Data naşterii: 12/07/1982
Naţionalitatea: română
e-mail: alexandrukocsiscna gmail.com

Experiență profesională

01/09/2017 → 01/09/2018 - Consilier, Cabinetul vicepreşedintelui Senatului – Cornel Popa

17/05/2016 → 14/05/2017 - Director adjunct, Administrația Prezidențială – Muzeul Național Cotroceni
▪ Activităţi si responsabilităţi principale : Inițierea, coordonarea și derularea parteneriatelor instituţionale şi a celor culturale. Coordonarea şi reorganizarea compartimentului de ghizi şi instituirea unui mecanism de colaborare cu ghizi externi pentru atragerea unui volum suplimentar de vizitatori.

01/08/2013 → 13/05/2016 - Şef Serviciu, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 3 – Serviciul Relaţii cu Societatea Civilă în Domeniul Asistenţei Sociale
▪ Activităţi si responsabilităţi principale : Coordonarea activităţilor de atragere a sponsorilor; propunerea de repartizare a sponsorizărilor în funcţie de nevoile beneficiarilor DGASPC sector 3; încheierea parteneriatelor de colaborare cu entităţi juridice partenere (Societăţi Comerciale sau ONG-uri); monitorizarea derulării parteneriatelor de colaborare existente în vederea atingerii obiectivelor asumate de către părţile semnatare; atragerea, recrutarea şi repartizarea voluntarilor în funcţie de nevoile beneficiarilor DGASPC sector 3; coordonarea activităţilor de voluntariat; încheierea parteneriatelor pentru voluntariat de specialitate şi practica universitară cu instituţii de învăţământ superior; propunerea şi organizarea evenimentelor cu tematică specifică atribuţiilor sociale îndeplinite de către DGASPC sector 3; coordonarea, monitorizarea şi evaluarea personalului din subordine.

04/12/2007 → 01/08/2013 - Psiholog, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 3 – Centrul de îngrijire în apartamente de tip familial
▪ Activităţi si responsabilităţi principale : Evaluare psihologica; consiliere psihologică; consiliere vocaţională, consultanţă acordată personalului în privinţa metodelor educative folosite; întocmirea documentelor specifice (Raport de evaluare psihologică, raport de consiliere psihologică, note de recomandare, plan de intervenţie specifică); însoţirea copiilor instituţionalizaţi la instanţele judecătoreşti pentru reevaluarea măsurii de protecţie specială.

Educație și formare
2018 - Executive Master of Public Administration, Hertie School of Governance - Berlin
2008 - 2009 - Master – Evaluare şi Supervizare în Asistenţă Socială, Universitatea din Bucureşti (Facultatea de Sociologie şi Asistenţă Socială)
2001 - 2006 - Licenţiat în Sociologie – Psihologie, Universitatea „Spiru Haret” din Bucureşti (Facultatea de Sociologie - Psihologie)

Formare profesională
2015 - Absolvent al cursurilor INFUSE pentru furnizarea de servicii sociale moderne, destinate specialiştilor în domeniul social ce activează în sistemul public de furnizare a serviciilor sociale - Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice în parteneriat cu INSOFT Development & Consulting, Telekom România Mobile Communications, Pro Solutions, Euro Be Team şi Ernst & Young România
2014-2015 - Absolvent al cursurilor de excelenţă cu tema „Politici sociale şi de sănătate”, Konrad Adenauer Stiftung
2009 - Absolvent al cursului de formator pentru metoda de educaţie parentală „Educaţi aşa” - Fundaţia Copiii Noştri
2008 - Absolvent al programului de perfecţionare „Elaborarea şi Implementarea Planului Individualizat de Protecţie a Copilului” - Institutul Naţional de Administraţie

Competențe profesionale
Limba maternă: română
Alte limbi străine cunoscute:

Autoevaluare Înţelegere Vorbire Scriere
Nivel european Ascultare Citire Participare la conversaţie Discurs oral
Limba engleză C 1 C 1 B 2 B 2 B 2

Competenţe şi abilităţi profesionale
▪ Utilizator licenţiat al Instrumentului Psihometric FFNPQ – Five Factor Nonverbal Personality Inventory
▪ Utilizator licenţiat al Instrumentului Psihometric Matrici Progresive Raven Standard

Competenţe şi abilităţi sociale
▪ O buna capacitate de analiză şi evaluare a relaţiilor interumane, precum şi un bun mediator. Aceste abilităţi au fost dobândite pe parcursul anilor de studiu în domeniul psihologiei, precum şi în timpul experienţelor profesionale.

Competenţe şi aptitudini de utilizare a calculatorului
▪ Cunoştinţe de utilizare a calculatorului, internetului, precum şi a programelor Microsoft Office.

Permis de conducere - Categoria B