Selectati sanctiunile unui anumit post tv, radio sau societate de cablu

Lista staţiilor TV pentru 2020, în vederea aplicării principiului “must carry”

28.01.2020

Protocol de colaborare între Consiliul Naţional al Audiovizualului și Consiliul Audiovizualului din Republica Moldova

Acord de cooperare în domeniul serviciilor media audiovizuale

21.11.2019

CAMPANII NONCOMERCIALE

Vă prezentăm articolele din Cod care reglementează campaniile noncomerciale sau sunt relevante pentru acest domeniu.

13.06.2019

Informare privind datele cu caracter personal. CONSILIUL NATIONAL AL AUDIOVIZUALULUI este operator de date cu caracter personal în conformitate cu Regulamentul UE nr. 679 din 2016

12.06.2019

Situaţii privind licenţele audiovizuale, avizele de retransmisie, autorizațiile de retransmisie și avizele de furnizare a serviciilor media audiovizuale la cerere

Situaţii privind licenţele audiovizuale pentru programe de radio şi de televiziune, avizele de retransmisie și autorizațiile de retransmisie a programelor prin rețele de comunicații electronice, avizele de furnizare a serviciilor media audiovizuale la (...)

10.06.2019

Către radiodifuzori - privind acordurile

dumneavoastră în vederea prelucrării datelor personale, de către CNA, conform Regulamentului (UE) 2016/679, General Data Protection Regulation-GDPR, să nu mai fie trimise la adresele de e-mail: cna cna.rosi comunicare cna.ro, ci pe adresa de e-mail a responsabilului cu protecția datelor: dpo cna.ro. (...)

05.06.2018

Instructiunea nr. 2 din 18.06.2015

Lista cu interpretii in limbaj mimico-gestual care lucreaza in cadrul Asociatiei National a Surzilor din Romania

19.06.2015